Roeping en verkiezing vast maken

Ds. A. van Vuuren / geen reacties

11-02-2015, 09:59

Vraag

Over 2 Petrus 1:10: “Benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken.” Mijn vraag is: hoe doe je dat? Hoe gaat dit in z’n werk? Niemand, die ik het heb gevraagd weet het! Ik krijg wel te horen: ja, dat is nodig! Hoe gaat dit bij de geroepene? Ik begrijp dat je wel eerst geroepen moet zijn. Misschien kan daar ook iets van gezegd worden, om te herkennen wat een echt geroepene is.

Antwoord

Beste vraagsteller, je beijveren om je roeping en verkiezing vast te maken. Merkwaardig dat niemand in je omgeving weet hoe dat in zijn werk gaat. Dat kun je toch eenvoudigweg aflezen uit het tekstverband? Rustig en nauwkeurig Bijbellezen, wat staat er precies? Begin daar altijd eerst mee voordat je de mening van anderen vraagt. Vraag je zelf daarbij af; wat vraagt God in dit gedeelte van mij, wat belooft Hij?

Bovendien er zijn toch hopelijk wel christenen in je omgeving die weten hoe dit werkt. Of beter die gehoor hebben leren geven aan de opdracht uit Filippenzen 2: “Werkt uws zelfs zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in uw werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen.” Ook Petrus dringt daar hier op aan. Daarvoor heeft hij twee redenen. Doe je het niet dan is dat gevaarlijk (vers 9). Maar hij benadrukt vooral een positieve reden. De zegen van het vastmaken van die roeping is, dat je er zekerder wordt van het heerlijke feit dat je als gelovige een kind van God bent.

Hoe vastmaken in zijn werk gaat? Dat kun je heel eenvoudig aflezen uit het verband van de tekst, de Bijbelverzen die er aan voor af gaan. Al beweer ik niet dat het praktiseren van deze opdracht eenvoudig is. Maar je mag daarbij biddend de hulp inwachten van de heilige Geest. Pak je het Bijbelgedeelte er even bij?

Allereerst wie zijn die geroepenen en dus uitverkoren mensen? In principe worden alle lezers/hoorders van het evangelie geroepen tot de zaligheid. Denk maar aan de gelijkenis van de Koninklijke bruiloft, die de Heere Jezus vertelt. Maar met geroepenen worden hier bedoeld die mensen in wier hart en leven die roeping door het evangelie effectief is geworden door de werking van de Heilige Geest. Een eenvoudig voorbeeld. Een vader roept op zondagmorgen tegen zijn zoon van 17 die ligt te slapen: Stanley opstaan, het is bijna kerktijd. Geeft die jongen er gehoor aan, dat heeft die roeping dus effect. Het werkt uit dat Hij opstaat. Hij gehoorzaamt. Hier gaat het om zondaren die gehoor hebben leren geven aan de roepstem van de Heere God: bekeert u en gelooft het evangelie. Mensen die de Heere Jezus hebben leren volgen. Hem die zegt: Volg Mij. Geroepenen zijn die iets van de ernst van hun schuld en verlorenheid voor God hebben leren inzien en gelovig schuilen in de Heere Jezus en zijn offer.

Welnu een geroepene die tot Christus is gekomen, die mag zich zelfs een van eeuwigheid verkorene weten. Een geweldig wonder van genade. Dat wordt steeds groter voor me. Nu gaat het er om zegt de apostel Petrus dat je die roeping en verkiezing vast maakt. Vast maken niet van Gods kant, want aan zijn kant ligt het vast. Zijn verkiezende liefde is eeuwig en blijvend. Nee, het vast maken voor jezelf, het vast maken aan onze kant, daar gaat het hier om.  Die zekerheid van roeping en verkiezing wordt nogal wel eens bestreden. Die zekerheid daarvan is niet altijd even groot bij je als gelovige. Vaak is de oorzaak van die onzekerheid een slordig leven, een niet liefdevol jagen om te leven tot Gods eer.

Hoe doe je dat nu dat vast maken, zodat je meer zekerheid krijgt? Wel door bij je geloof te voegen deugd, kennis, matigheid (zelfbeheersing), volharding, godsvrucht, broederliefde, ja liefde voor iedereen (vers 5 en 6). Welnu, door zo heilig te leven zegt Petrus wordt je zekerder van je zaligheid. Dan word je uit de vruchten van je geloof verzekerd! Verzekerd waarvan? Wel dat je door het geloof deel hebt aan Christus en in Hem aan de zaligheid. Daar moet je je met alle inzet op toeleggen zegt Petrus tegen de geroepenen. “Want zo de dingen (deugd enz.) bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet leeg noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus” (vers 8). Dat betekent voor straks: "Zo zal u rijkelijk worden toegevoegd de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus."

Dat wens ik je van harte toe!

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

Ds. A. van Vuuren

 • Geboortedatum:
  02-11-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Capelle a/d IJssel
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

geloofszekerheid
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom gaan we elke zondag twee keer naar de kerk en niet een keer? Is dit om meer onderwijs vanuit Gods Woord te ontvan...
5 reacties
11-02-2014
Mijn partner en ik willen trouwen. Hij heeft wwb en ik studeer. Dus ik heb studiefinanciering. Vervalt zijn uitkering om...
geen reacties
12-02-2016
Hoe bereken je je gemiddelde cyclus? Doe je dit over drie maanden en dan middelen of neem je meer maanden?
geen reacties
11-02-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering