Adoptiekind werd niet gedoopt

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

07-02-2015, 09:37

Vraag

Ik ken iemand die niet gedoopt mocht worden als baby/peuter omdat de persoon in kwestie geadopteerd zou zijn uit een voor zo ver bekend onchristelijk gezin. Hoe kan een kerkelijke autoriteit deze persoon op bijbelse grond niet toestaan om op deze leeftijd gedoopt te worden? Daarnaast vraag ik mij af hoe een dergelijke autoriteit een selectie maakt welke adoptiekinderen wel gedoopt mogen worden en welke niet? Bijvoorbeeld als de biologische ouders van deze kinderen mogelijk wel ‘christelijk’ zijn maar in openbare zonde leven en al dan niet onder censuur staan. Ik vind het lastig voor die persoon die ik ken, want er zijn mensen die vinden dat volwassendoop in feite alleen kan plaats vinden na de wedergeboorte.

Antwoord

Waarom een geadopteerd kind niet gedoopt kan worden door christelijke ouders is mij ook vreemd. Er zijn in de vragenrubriek van Refoweb nog 2 antwoorden uit 2006 en uit 2009 te vinden die ik hierover gegeven hebt n.a.v. een vraag van iemand behorend tot de Ger. Gemeente in Nederland.

U spreekt over een kerkelijke autoriteit. Zo zie ik de ambtsdragers in de kerken geenszins. Dat woord komt zo bazig over. Ambtdragers zijn echter hulpjes en knechtjes in Zijn Wijngaard. Zij zijn in alles onderworpen aan de Goddelijke Autoriteit van Zijn woord. Vandaar uit trachten zij de gemeenten te leiden. Wanneer zij iets verbieden of niet toestaan en we het daar niet mee eens zijn mogen we hen geen kerkelijke autoriteit noemen.

U moet niet vergeten dat de kerk niet heerst over het hart, maar wel ziet op de levenswandel van gemeenteleden. Wanneer zij weten dat ouders in openbare zonden leven zullen zij dat in pastorale gesprekken aan de orde stellen en zeer zeker aan doopouders.

Aan het slot stelt u een geheel ander probleem aan de orde, namelijk dat volgens uw mening de wedergeboorte vooraf moet gaan aan de volwassendoop. De voorstanders van de volwassendoop stellen dat als voorwaarde om gedoopt te worden. Interessant en leerzaam is het formulier van de volwassendoop. Ik raad u aan die te lezen en te herlezen en u zult merken dat zij met grote ernst en liefde, vooral ook pastoraal omgaan met de volwassendoop. Neem dan gelijk ook het formulier door ziende op de kinderdoop. Schoon getuigenis.

Hartelijke groeten van een die hoopt dat hij door geestelijke adoptie door Christus te mogen zijn aangenomen. “De Filistijn, de Tyriër, de Moren, Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht, Haast zeggen: Deez’ en die is daar geboren.”

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

adoptiekinderdoopvolwassendoop
geen reacties

Terug in de tijd

Regelmatig wordt er door mensen gezegd dat het grote gebod, gegeven door Jezus, luidt: “Heb de Heere uw God lief boven a...
6 reacties
07-02-2017
Ik heb al lang gezondheidsproblemen nu heb ik sinds kort astma, angstaanvallen en hyperventilatie. Bij de eerste aanval ...
3 reacties
08-02-2018
Wij zijn een jaar getrouwd en een half jaar aan het proberen om zwanger te worden. Ik heb een heel onregelmatige menstru...
geen reacties
07-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering