Weinig leeftijden in Nieuwe Testament

Ds. P. Koeman / geen reacties

24-01-2015, 11:21

Vraag

Waarom worden er in het NT bijna geen leeftijden genoemd? In het OT lijkt dat een belangrijke rol te spelen.

Antwoord

Naar aanleiding van uw vraag het volgende: inderdaad worden er in het Oude Testament en zeker in de eerste gedeelten veel namen/ geslachtsregisters met leeftijden aangereikt. Dat heeft te maken met de wordingsgeschiedenis van het menselijk geslacht en specifiek met die van het volk Israël met zijn stamvaders. Het is van belang te weten wie er geleefd hebben en hoe lang, alsook wat er in hun geslachten en in hun persoonlijke situaties en in welke fase van hun leven is gebeurd. Vooral wat God heeft beloofd en gedaan. Ook de ordening van de samenleving heeft met leeftijdsklasse te maken en de rangorde in verantwoordelijkheden. Leeftijden van 40, 80 en 120 jaar spelen een specifieke rol b.v. in het leven van Mozes. Op een bepaald moment heeft God een grens aan de leeftijden gesteld.

Bovenal worden geslachtsregisters aangereikt om de wording van de Messias aan te geven. In het NT reikt Matth. een geslachtsregister aan tot op  Abraham en Lucas tot op Adam. In het begin worden leeftijden aangeduid o.a. die van Zacharias, Anna. Maar in het NT gaat het echter vooral om de gekomen Messias en Zijn Middelaarsdienst. (Van Zijn jeugd wordt alleen de leeftijd van 12 jaar gemeld.) Alle( r) aandacht wordt voor Hem, Zijn lijden, sterven en verhoging, voor Zijn toekomst gevraagd en de vrucht ervan. Van Hem is er zegen voor wie gelooft. Leeftijden van mensen zijn dan veel minder van belang. Alles concentreert zich op het Koninkrijk dat gekomen is en komt. Tegelijkertijd mogen de oog- en oorgetuigen van Christus doorgeven wat Gods heilzame bedoelingen zijn i.c. de op- en uitbouw van Zijn Kerk onder Israël en alle volken. De Geest is er op uit om mensen van alle leeftijden te werven voor de Heiland en hen te laten delen in het eeuwige leven.

Ik hoop u zo wat richtlijnen ter overweging te hebben aangereikt.
 
Met vriendelijke groet,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geslachtsregisterleeftijd
geen reacties

Terug in de tijd

Momenteel volg ik de belijdeniscatechesatie bij de Gereformeerde Gemeente. Tijdens de belijdenisdienst wordt van mij gev...
geen reacties
24-01-2006
In een grote stad kwam ik een groepje tegen die aan het evangeliseren was, compleet met zingen, klappen en een drumstel ...
geen reacties
24-01-2007
Aan wie schreef Paulus zijn brieven? Neem nou de brief aan de Korinthiërs. In de eerste brief staat: "Aan de gemeente Go...
geen reacties
24-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering