Reformatorische baptisten

Ds. M.W. Muilwijk / 46 reacties

30-12-2014, 15:22

Vraag

Wij zijn onlangs overgegaan naar de reformatorische baptisten, in de voetsporen van Spurgeon en Bunyan. Beide predikers worden regelmatig geciteerd in onze reformatorische kerken. Alhoewel men goed weet dat beide predikers de volwassendoop voorstonden waarbij we van Spurgeon weten dat hij -naast dat hij als kind gedoopt is- zich ook als volwassene heeft laten dopen. Wij zijn volledig reformatorisch in al ons doen en laten, behalve wat betreft de doopvisie. Waar wij mee zitten is het volgende. Wij zijn niet welkom meer op de reformatorische scholen, dit omdat we de drie formulieren principieel niet meer kunnen ondertekenen en omdat er sprake is van opnieuw als volwassenen gedoopt te zijn (naast kinderdoop). Wij aanvaarden wel de Bijbel als volledige grondslag in ons leven. Kortom, hoe moeten wij nu handelen? Hoe kunnen we het bestuur van de reformatorische scholen overtuigen dat we bij hen horen? Principieel kunnen wij niet achter de drie formulieren staan, dat zou huichelen zijn. We willen best wel tekenen dat we accepteren dat deze drie formulieren de grondslag van de school zijn. Aan de andere kant, al zouden we tekenen, dan zijn we nog niet welkom omdat we opnieuw gedoopt zijn. Kortom, best wel een lastige kwestie en we zijn hierdoor genoodzaakt om onze kinderen op een openbare school te doen. Maar dat botst in alles tegen onze principes. We zijn door en door reformatorisch. We zien rondom ons steeds meer reformatorische baptisten. Die zijn allemaal niet meer welkom op de reformatorische scholen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Stel dat het er teveel worden, dan hebben de reformatorische scholen straks geen bestaansrecht meer. En dit door een theologisch verschil van mening over de doop, maar voor de rest kunnen we het prima met elkaar vinden. Wordt het niet teveel op de spits gedreven? Als Spurgeon zijn kinderen zou aanmelden op één van onze reformatorische scholen, dan waren die niet welkom. Dat is toch triest? Hoe te handelen? Wij vinden het erg moeilijk en hebben hier veel verdriet van. Maar we kunnen er met geen mogelijkheid doorheen komen. Hoe nu verder?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vragensteller/-ster,
 
Door drukte is beantwoording langer blijven liggen dan gewild. Voordat ik het eigenlijke antwoord geef, vooraf een paar opmerkingen vooraf. Dan weet je gelijk mijn uitgangspunten en persoonlijke overtuigingen.

In de eerste plaats, ik ben ten volle overtuigd van het bijbelse alleenrecht van de kinderdoop en heb daarom persoonlijk wel grote moeite met overdoop. In tweede plaats, je spreekt over volwassendoop. Ik denk dat je geloofsdoop bedoelt, want in de gevestigde kerken hebben we zelfs een formulier voor de doop van volwassenen. Wat tegenover elkaar staat is de vraag: worden kinderen gedoopt omwille van het verbond of omwille van het geloof. In de derde plaats, ik heb zelf op een reformatorische middelbare school gezeten; ik heb op een reformatorische middelbare school lesgegeven en ben nu voorzitter van het verenigingsbestuur van een reformatorische middelbare school. Noch op de Guido de Bres, noch op de Driestar, noch op de Gomarus worden leerlingen geweigerd puur om het feit dat men op grond van geloof is gedoopt of zich men wil laten dopen. Men zal altijd een gesprek aangaan.
 
Dan de beantwoording van de vraag zelf. Hierin moeten we eerlijk naar elkaar zijn. Het mag niet zo zijn dat leerlingen geweigerd worden puur om een doopstandpunt alleen. Anders moeten we Bunyan, Spurgeon en Philpot ook principieel afwijzen. Bovendien is er binnen de opvatting van de kinderdoop ook een breedte. Bijvoorbeeld Dordtse Leerregels I,17 wordt ook verschillend gewaardeerd. Maar ik vraag mij af of leerlingen om dit standpunt alleen worden geweigerd. Als je zegt: "Aan de andere kant, al zouden we tekenen, dan zijn we nog niet welkom omdat we opnieuw gedoopt zijn", vraag ik me af of dat waar is. Maar ik ken niet alle reformatorische scholen.
 
Ik lees in je vraag: "Wij zijn niet welkom meer op de reformatorische scholen, dit omdat we de drie formulieren principieel niet meer kunnen ondertekenen en omdat er sprake is van opnieuw als volwassenen gedoopt te zijn (naast kinderdoop)." Later lijk je dit te relativeren. Maar om door te gaan op de geciteerde zin, hier zit wel een belangrijk punt. Want blijkbaar is de overtuiging van de geloofsdoop zo sterk, dat je en jezelf laat overdopen (en dus kinderdoop terzijde stelt als doop) en de grondslag van de school niet meer kunt ondertekenen. Dan wil ik voorzichtig de vraag stellen wie dingen op de spits drijft. In het boek van H van 't Veld, “De pelgrimsstaf is in mijn hand”, p. 220, wordt gesteld dat in de gemeente van Bunyan overdoop niet noodzakelijk was bij toetreding; wie als kind was gedoopt, hoefde niet opnieuw gedoopt te worden.
 
Volgens mij is er best gesprek mogelijk met de schoolleiding en wanneer blijkt dat jullie met uitzondering van het doopstandpunt, achter de grondslag van de school kunnen staan, lijkt het mij dat er van uitsluiting geen sprake is/hoeft te zijn. Maar wanneer jullie zelf bepaalde punten op de spits drijven, wordt het een ander verhaal.
 
Zoals je merkt, ik ga wat relativerend om met het gestelde probleem en bovendien wil ik een balletje bij je terugleggen; namelijk, hoe onbuigzaam stel je jezelf op inzake bepaalde nieuw aangenomen inzichten en nieuw aangenomen standpunten? Dat lijkt mij al voor een deel bepalend. Wat ik in de media over de reformatorische baptisten lees, doet mij het gevoel krijgen dat juist zij sommige dingen op de spits drijven, namelijk een radicaal en actief afwijzen van de kinderdoop. Wanneer je jezelf zo opstelt, verandert dit veel voor de houding van een schoolleiding. Bovendien is het sterk de vraag of je als reformatorische baptisten de predicaat reformatorisch kunt verdedigen met een beroep op Bunyan, Spurgeon of Philpot. Philpot was een hypercalvinist en wat ik van de reformatorische baptisten weet, zijn zij geen hypercalvinisten. Spurgeon en Bunyan hebben beide het standpunt van de geloofsdoop aangenomen in verzet tegen een verbondsautomatisme, waarbij wedergeboorte, geloof en bekering overbodig geacht werden. Dit kan niet gezegd worden van ons doopformulier en evenmin van de plaats die de doop heeft in de behoudende kerken.
 
Samenvattend, wanneer het doopstandpunt voor jou een theologisch verschil van inzicht is, dan bepaalt dat in de eerste plaats jullie houding naar de reformatorische school; zeg de grondslag te ondertekenen met uitzondering van het standpunt van de kinderdoop. En laten de reformatorische baptisten zelf ook geen zaken op de spits drijven en ook echt reformatorisch zijn. Bij sommige namen die in deze nieuwe beweging genoemd worden, rijst bij mij de vraag of ze op heel veel meer punten geen vragen hebben bij de drie formulieren van enigheid en daarmee bij fundamentele punten van de reformatorische leer. Wanneer het werkelijk alleen het doopstandpunt is, zie ik niet in, waarom een leerling niet toegelaten zou mogen worden.
 
Tenslotte, bovenstaande is geschreven door een bevooroordeeld persoon. Het doopstandpunt is voor mij geen theologisch verschil, maar een principieel verschil. Maar tegelijk is het geen verschil van zaligmakende waarde. Iemand kan leerstellig zuiver zijn en voor eeuwig verloren gaan; iemand kan leerstellig zijn dwalingen hebben en toch eeuwig de Heere loven. Een volgeling van Whitefield vroeg eens aan Whitefield of Wesley in de hemel zou zijn. Wesley had Whitefield fel aangevallen over de bijbelse leer van de uitverkiezing en had op het punt van de uitverkiezing toch onbijbelse gedachten. Whitefield antwoordde: "Dat weet ik niet (waarop de volgeling dacht dat Whitefield twijfelde of Wesley wel zalig zou worden), want hij zal zo dicht bij de troon van God staan en ik er zo ver vanaf dat ik hem niet kan zien." De Heere geve mij en jou dezelfde zachtmoedigheid om enerzijds geen millimeter van de waarheid af te wijken en anderzijds een ander tot het uiterste te verdragen in liefde en gehoorzaamheid aan de leer die naar de godzaligheid is.
 
Hartelijke groet,
Ds. M. W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

Ds. M.W. Muilwijk

 • Geboortedatum:
  23-12-1980
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Aalst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

baptismeoverdoopschool
46 reacties
Ruben92
31-12-2014 / 13:37
@Gerard, wat fijn zeg; dat je oliebollen bakken belangrijker vindt dan je broeders en zusters in Christus...
Gerard314
31-12-2014 / 14:38
@Ruben92
Zeker, en dan uitdelen aan de buren en vragen of zij vanavond mee gaan naar de oudejaarsdienst!
drB
31-12-2014 / 15:02
Triest om te vernemen dat geloof op deze manier als splijtzwam fungeert terwijl dat juist niet de bedoeling van God is.
1 Kor. 11:16 Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods.
karlo
31-12-2014 / 15:49
De dooppraktijk in deze tijd blijf ik vreemd vinden. Want in Bijbels licht gezien, hebben de refobaptisten het mis met de afwijzing van de kinderdoop. Immers er werden toch kinderen gedoopt in de Bijbel!? En in onze ref. gezindte hebben we het m.i. mis omdat alle kinderen van alle gemeenteleden gedoopt worden. In Bijbels licht zei ik, want in de Bijbel gaat de doop toch altijd met oprecht geloof gepaard, hetzij bij de volwassenen bij een eigen oprecht geloof) zie o.a. bij de moorman) en bij de kinderen bij een oprecht geloof van de ouders. ( zie o.a. bij de stokbewaarder). Dus volgens mij gaat de discussie over de doop over twee verschillende visies, die allebei mis zijn.
Omega
31-12-2014 / 18:39
@Karlo De discussie over de doop is inmiddels al aardig uitgekauwd ;-)

Ik ben overigens wel erg benieuwd waarom je als refobaptistenouders je kind naar een refoschool wilt sturen, waar zaken worden geleerd die in strijd zijn met je (nieuwe) leer. De DL, HC en NGB worden tijdens godsdienstles uitgebreid behandeld en dienen deels geleerd te worden.
tja
01-01-2015 / 09:07
Wij zijn jaren geleden overgegaan van een Hervormde Gemeente naar een evangelische gemeente. Nooit problemen mee gehad op de reformatorische basisschool van onze kinderen. Je moet je natuurlijk wel realiseren dat jijzelf bent veranderd en een andere visie op de doop hebt gekregen, en niet de school is veranderd.

Iets anders, maar als het verschil tussen refo en refobaptist nu echt alleen de geloofsdoop is. Waarom dan de switch? Volgens mij maken wij die doopvisie belangrijker dan het is...
Kriek
01-01-2015 / 11:46
Wat een ongelooflijk flauwe reacties van sommige mensen. Wat wordt er veel afgegeven op de ref bappies zeg! Ja het is wéér een nieuwe kerk en ja het is jammer dat dat moet, maar ik begrijp het anders helemaal! En wel precies om de reden van jullie bovenstaande reacties.

Weetje… er zijn mensen die op onderzoek uitgaan m.b.t. bepaalde vragen. Zij gaan er niet vanuit dat dat wat de dominee zegt altijd de waarheid hoeft te zijn en gaan de Bijbel eens kritisch lezen. Vervolgens komen zij erachter dat volgens hen God iets heel anders bedoelt dan wat er in hun kerk geleerd wordt, in dit geval de kinderdoop. Los van de vraag of het nu de kinderdoop of de geloofsdoop is, is het toch mooi dat mensen op onderzoek uitgaan? Dat zij een mening vormen op basis van hoe zij geloven dat God het voor ogen heeft?

Maar nee, er is totaal geen begrip in de refo wereld voor andersdenkende. En ga dat nu maar niet ontkennen, want de bovenstaande antwoorden bevestigen deze stelling. Zodra mensen een andere mening hebben dan wat jij vindt (of moet ik zeggen wat de dominee vindt?), zit je toch echt op het verkeerde pad. Word je raar aangekeken en is er al helemaal geen begrip voor jouw standpunt (ik ken genoeg verhalen). Je wordt de kerk nog net niet uitgekeken en als men dan kiest om er inderdaad uit te stappen, is het ook weer niet goed!

Wordt eens wakker zeg en doe eens wat aardiger tegen je medechristenen i.p.v. zo op ze te zeuren omdat zij een andere mening hebben dan jij.
karlo
01-01-2015 / 12:48
@kriek, helemaal eens en dat twee keer. En je hebt gelijk, ik zal even aardig doen, ik wens namelijk iederéén het Allerbeste voor en in 2015. Toch nog dit: je hebt het over de kinderdoop óf de geloofsdoop, maar het moet zijn
de geloofsdoop én dan ook de kinderdoop. (zie mijn vorige reactie). Ik snap echt niet dat er hierin verschillende standpunten zijn, in Bijbels licht is het toch zo helder als wat en hebben beide partijen het niet goed. En daarom @omega, begrijp ik echt niet dat hierover zo lang en zoveel gekauwd wordt.
BroederBaptisimo
01-01-2015 / 13:00
Dag lieve broeders en zuster in Christus.

Allereerst de beste wensen voor 2015, dat we dicht aan de voeten van onze Heiland Jezus Christus mogen leven.
Vrienden heb ik in vele soorten kerken, en waarom?
Omdat de doop een bijzaak is.
Hebben we het er dan niet over, soms wel maar meestal niet.
Of dat onze zaligheid hier vanaf hangt? Echt niet.
Wie is de Heere Jezus voor U, daar gaat het om.
We mogen elkaar aanvaarden, ook als we anders over de doop denken.
De meeste vrienden, broeders en zusters heb ik in refoland. Ook dat is een zegen.

En over scholen, ondanks mijn liefde voor mijn Heere en Heiland Jezus Christus, wordt ik niet aangenomen als docent op een Reformatorische school. Verkeerde kerk.
Dus werk ik met veel plezier op een PC school waar ik nog steeds met mijn leerlingen over de Heere mag spreken.
Bijbel lezen enz. Over Zijn enorme liefde mag vertellen.

Op dezelfde school als waar ik werkte zijn er enkel collega's in de loop der jaren naar een reformatorische school gegaan. Ik wil niet oordelen en veroordelen maar.....
Als ik van sommige collega's hun taalgebruik hoorde, af en toe vloeken, hun passiviteit bij alles wat christelijk was, gewoon hun leven, had ik er moeite mee dat zij wel werden aangenomen.
Gewoon omdat ze de 3 formulieren van enigheid ondertekenden en in de goeie kerk zaten.

En met dat punt heb ik moeite.

Lieve mensen, als het zo doorgaat, en die tijd komt als de Heere het niet verhoede, is speciaal onderwijs over een aantal jaren verleden tijd.
Wordt alles wat Joods, christelijk of Islamistisch onderwijs is verboden.

Laten we de samenwerking zoeken, de overeenkomsten zoeken, vechten voor het bestaansrecht van christelijk onderwijs en Nederland.
Ageren tegen de afbraak van alles wat christelijk is in Nederland.
En dat bereiken we niet door ruzie maken.

God wijsheid hierin toe gebeden.
Omega
01-01-2015 / 13:42
@Kriek Reformatorische christenen hebben een slimme oplossing gevonden als ze het niet meer eens zijn met de dominee of kerk. Dan beginnen ze een nieuwe gemeente/kerk en ze starten dan vaak ook een nieuwe school. Evangelischen doen inmiddels precies hetzelfde en aan de naam te zien zijn Refobaptisten ook weer wat anders dan Sola 5-baptisten en gewone Baptisten. Straks hebben ze gewoon ook hun eigen scholen en zijn alle problemen opgelost. Kortom, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd en niemand hoeft zich te verheffen boven anderen.

@Karlo Ik begrijp het heel goed. Zoals Arjan Baan al zei: De geloofsdoop is veel eenvoudiger uit te leggen. Voor de kinderdoop heb je Bijbelkennis nodig ;-)
Gerard314
01-01-2015 / 14:37
Van bij het begin was er verdeeldheid onder de Christenen, en er blijven helaas nog rivaliteiten en conflicten tussen onze gemeenschappen tot op vandaag. Deze toestand verzwakt onze capaciteit om het gebod van de Heer te vervullen, het Evangelie aan alle volken te prediken.
De realiteit van onze verdeeldheid vergalt de schoonheid van het ene gewaad van Christus, maar vernietigt de diepe eenheid niet helemaal die door de genade in alle gedoopten verwekt wordt.
De efficiëntie van de christelijke verkondiging zou zeker groter zijn indien de Christenen hun verdeeldheid zouden overstijgen, samen de sacramenten konden vieren, samen het woord Gods verspreiden en van de naastenliefde getuigen.

(deel van een toespraak van paus Franciscus, 6 november 2014)
Kriek
01-01-2015 / 21:08
Je zit er wat naast @Omega. De reformatorische mensen hebben helemaal geen slimme oplossing gevonden voor als ze het er niet mee eens zijn: ze hebben simpelweg geen keus! In de vraag komt duidelijk naar voren dat de kinderen van deze persoon niet meer welkom zijn op de reformatorische school. Wat jij suggereert is dat die mensen er zelf voor kiezen om een nieuwe kerk/school op te richten, het tegendeel is echter waar: ze zijn niet meer welkom op de plaats waar ze altijd gezeten hebben. Er wordt vriendelijk doch dringend verzocht te vertrekken. De grootste grap van dit alles is dan nog dat vervolgens mensen zoals jij het ze kwalijk zouden nemen ALS ze vervolgens een nieuwe school zouden gaan oprichten. Best krom vind je zelf ook niet?

Daarnaast begrijp ik de keuze van evangelische christenen volledig, want ook zij hebben geen keus en moeten eigenlijk wel een eigen school oprichten. Ze zijn niet welkom op de reformatorische school (willen ze waarschijnlijk zelf ook niet eens) en op een PC school is het vaak droevig gesteld met echt christelijk onderwijs. Daarnaast beleven zij het geloof op een hele andere manier. Ik zie dus niet in waarom zij geen school mogen oprichten die aansluit bij hun geloofsbeleving.

Jij gaat toch ook naar een kerk waar je (grotendeels) achter staat? Je stuurt jouw kinderen toch ook naar een school die aansluit bij jouw geloofsleven? Waarom mogen anderen dit dan niet doen?
Gelovige_Urker
01-01-2015 / 21:27
Volgens mij heeft nog niemand het gesprek met elkaar gezocht, maar probeert men gelijk te krijgen voor bepaalde standpunten. Wat jammer nou! Wie geeft hier de handreiking om dit open te breken en elkaar te zoeken in Christus??
Omega
02-01-2015 / 09:26
@Kriek Als je de vraag leest, zie je iets opmerkelijks. De kinderen van deze mensen zijn niet meer welkom omdat de ouders de drie formulieren niet meer kunnen ondertekenen. 1. Niet de school is veranderd, maar de mensen. 2. Ze hebben blijkbaar kenbaar gemaakt hun eerdere ondertekening van de formulieren in te trekken.

Zoals eerder gezegd, staan de formulieren onder meer voor het onderschrijven van de reformatorische traditie, maar ook voor een bepaalde bijbelvisie (kinderdoop/verbondsvisie, uitverkiezing). De school hecht daar grote waarde aan. Deze mensen niet. Welnu, dat heeft consequenties. Er worden wekelijks nieuwe scholen gestart. Waarom zouden refobaptisten dan geen recht hebben op een eigen school. Best wel krom, vind je zelf ook niet? ;-)

Kortom, als je een nieuwe kerk start, waarom zou je dan geen eigen school beginnen? Beetje inconsequent, lijkt me. En als de verschillen dan toch zo klein zijn (zoals wordt beweerd), blijf dan ook in je eigen kerk. En als handreiking: welkom terug!
huibertus
02-01-2015 / 13:08
Aan Br Baptisimo\

Uw moeite met uw ex collega''s is dat hier wel relevant?er is hier geen weder hoor mogelijk
en ik moet toch aan nemen dat u die collega's in alle liefde heb gewezen op hun gedrag
verder wilt u bijeen houden die zaken die haaks 0p elkaar staan, een psalm boek waar de H.C instaat
is al een besmet boek ik kan ook geen kind laten dopen in een baptisten kerk.
Terwijl ik in ps 8 lees dat uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen heeft Hij zijn sterkte
willen gronden in Math 19 lees ik dat Jezus zegt laat de kinderen tot mij komen zonder ze te hinderen
En dan zijn er christenen denk er om dat je deze schaapjes niet laat dopen, ze moeten eerst op
een leeftijd komen dat ze zelf wat kunnen aan bieden n.l hun geloof.
Wij hebben niets aan te bieden uit genade schenkt Hij ons het geloof in Christus zo wij Hem aan
willen aan roepen en dat mogen ouders ook doen voor hun kinderen, zo brengen wij onze kinderen
tot Jezus zonder verhindering ,verder mogen wij het leggen in de handen van onze Heere God
dat geeft ons rust en vrede in Christus
GSH
02-01-2015 / 14:33
Een vraag aan alle recensenten die de standpunten van de refobaptisten verdedigen. "Zouden onze vaderen die de kinderdoop eeuwenlang voorstonden, het altijd mis gehad hebben?"Is de kinderdoop niet oneindig veel groter en rijker dan de volwassendoop of overdoop?
Benthe
02-01-2015 / 15:31
Ik vraag me af of gerard 314 een paar borrels te veel op heeft met oud en nieuw?
Lees je berichten nog eens na, je schrijft over mensen uit de refbap of het moslimradicalen zijn!
Lijkt echt nergens op, ik ken verschillende van deze mensen , en ken ze als echte christenen!
Ook ken ik de meeste gezinnen die nu hun kinderen van school moeten halen, sorry, maar het lijkt nergens op, deze gezinnen passen zich netjes aan en veroorzaken helemaal geen problemen oid, mijn kinderen zitten ook op reformatorische onderwijs en leren netjes hun kort begrip ed! Ben nl ook niet meer reformatorisch. Volgens mijn is het meer een prestige kwestie dat deze kinderen eraf moeten, wat ik zeker niet begrijp en ook nog eens zeer liefdeloos ten opzichte van de kinderen vind. Als de scholen vinden dat de ouders dwalen, ishet toch geweldig dat de kinderen op jou school het volgens jou, juiste bijbelonderwijs krijgen???
En wat betreft de formulieren, alsjeblieft mensen lees de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 7 eens goed! Er staat al boven, volkomenheid der heilige schrift om alleen te zijn een regel des geloofs! Amen!
Gerard314
02-01-2015 / 16:11
@Benthe,
Dat van die borrels valt wel mee, ik moest/mocht werken met oud en nieuw.

Maar ik vind dit gedrag van de refbaps zoals de vraagsteller dit brengt echt zeer verwerpelijk.

Deze vorm van fundamentalisme "De strenge interpretatie van een godsdienst die zich kenmerkt door religieuze onverdraagzaamheid." is zo slecht voor het beeld van de kerk van Christus naar de wereld toe dat ik hier echt boos/verdrietig en dus fel van wordt.

Ik wil echt niet mee doen met de discussie over kinderen/volwassenen dopen, dit ligt binnen de hele christelijke kerk nu eenmaal verschillend. Maar mensen verketteren die hier anders over denken dan jij....

Over refoscholen geen kwaad woord overigens, onze kinderen krijgen er prima (bijbels) onderwijs.
evantorisch
02-01-2015 / 16:46
Ik zou geen school voor m'n kinderen willen waar ik ze niet welkom weet.
Ik vind het ook nogal een enge gedachte dat je niet anders mag denken als voorgeschreven, aan zo'n school zou ik m'n kinderen niet willen blootstellen. (kijk ons eens goed zijn, alleen wij hebben de waarheid)
En veel van wat op school geleerd wordt heeft weinig met de bijbel te maken.
Voor de Godsdienstige opvoeding zijn voornamelijk de ouders verantwoordelijk, plus de gemeente waartoe je behoord. Mooi als de school erbij aansluit, maar er zijn nu eenmaal verschillende opvattingen en ook daar kunnen kinderen van leren.

Er zijn ook nog gewoon christelijke scholen, het hoeft dus heus geen openbare school te worden.
Zoals in de vraag staat komen er in de omgeving steeds meer refo-baptisten.
Als jullie met z'n allen gewoon naar een andere chr. school gaan (of zelfs naar een openbare) dan heb je toch nog groepje gelijkgestemden. (als dat is wat je wilt)
Andere kinderen komen op die manier ws. ook in aanraking met het evangelie.
Andersom, je kunt je kinderen (gelukkig) niet afschermen tegen andersdenkenden.
Benthe
02-01-2015 / 18:39
Beste gerard 314,

De strenge interpretatie van een godsdienst die zich kenmerktdoor religieuze onverdraagzaamheid, laat ik die nou juist vinden aan de andere kant!
De scholen zijn onverdraagzaam! En helaas veel kerkgemeenschappen ook, mensen die voor de geloofsdoop zijn, mogen geen actief lid zijn vd gemeente, dus blijft sommige geen andere keus dan wat anders te zoeken!
En idd, dit is zo erg naar de wereld toe, dat ik net als jij, boos en verdrietig van word!
Er word straks niet gevraagd, ben je als baby of volwassene gedoopt, maar wel wat heb je met Mijn Zoon gedaan!
Scholen mogen regels stellen , als men zich daar netjes aan houd, is het toch een treurige zaak dat ze de kinderen weg willen hebben

Terug in de tijd

Ik mag al een poosje (1,5 jaar) weten dat de Heere ook mijn deel is. Ik heb hier een jaar mijn mond over gehouden. Nu pr...
5 reacties
30-12-2011
Heen en weer geslingerd worden, ‘s avonds een mooi boek lezen of de Bijbel, zo’n verlangen of jaloersheid krijgen, een...
3 reacties
30-12-2020
Sinds kort bid ik weer echt 's avond. Dus niet meer op de automatische piloot zonder aandacht. Maar ik loop tegen veel p...
8 reacties
30-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering