Kerkenraad niet aan het Avondmaal

Ds. H. Paul / 19 reacties

02-12-2014, 10:03

Vraag

Aan een dominee van de Ger. Gem. Kan een gemeente blijven bestaan als er niemand van de kerkenraad aan het Avondmaal gaat?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Het bestaan van een gemeente hangt af van de vervulling van de ambten. Zolang er wettig verkozen ambtsdragers zijn is er geen reden om de gemeente op te heffen. Dat hangt dus niet af van hun al of niet aangaan aan het Heilig Avondmaal. Wel is het voor het welzijn van de gemeente nodig dat ambtsdragers ook Avondmaalgangers zijn. Het is voor hun functioneren van het grootste belang, bijvoorbeeld bij de huisbezoeken. Het ambtsdrager-zijn is echter geen grond om aan te gaan. Toch zijn beide zaken moeilijk te scheiden.

Laat er ook voor hen gebed zijn.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaalkerkenraad
19 reacties
huibertus
02-12-2014 / 11:07
Dan is er waarschijnlijk ook geen tafel wacht
huibertus
02-12-2014 / 11:10
dan is er waarschijnlijk ook geen tafelwacht
dkw
02-12-2014 / 11:14
Als je niet aan het avondmaal gaat, beleidt je daarmee dat je God niet kent.
Degene die God niet kennen zijn vijanden van God.

De ambtsdragers zijn dus vijanden van God.
Dat lijkt mij niet de bedoeling.
Daarbij, hoe kunnen blinde leidslieden (onbekeerde ambtsdragers) nu blinde mensen (onbekeerde mensen) leiden? Zullen ze niet beiden in de gracht vallen?
Hoe kunnen vijanden van God nu een gemeente leiden?

Natuurlijk is elk mens van nature een vijand van God, maar als een mens God mag kennen is hij of zij wel met God verzoend.

Overigens ga ik er vanuit dat deze personen niet aan het avondmaal gaan omdat ze Jezus niet kennen, als er een andere reden voor is geldt natuurlijk een andere zaak.
Dinand
02-12-2014 / 12:35
Ben het voor een deel niet eens met het antwoord van ds Paul.
Ambtsdragers hebben een taak in de gemeente van Christus, 1 Tim. 3 en Tites 1 vanaf vers 5, en nog andere gedeeltes in de Bijbel die hierover gaan.

Het horen geen mannen te zijn van schroom,en van twijfelel, , maar mannen die lust en begeren deel aan Christus te hebben.
Een goede getuigenis die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid, want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen?.

Een voorbeeld dus voor anderen de geur van Christus bij zich dragen, dus geen twijfel en schroom hebben van is het wel voor mij, want anders kun je ook komen aan de tafel waar de HEERE je uitnodigt.

Er kunnen soms dingen zijn in je leven dat je beter niet aan kan gaan maar bekeer je daar dan van en laat dat geen tijden duren of soms bij anderen een leven lang.

Het moeten mannen zijn die de Liefde van onze HEERE JEZUS getuigen mensen wakker schudden uit hun dromen die ingedut zijn, en voor mensen die niets anders willen dan de HEERE te dienen in Zijn dienst te staan bemoedigen en samen vanuit te leven, om de HEERE groot te maken dat Hij aan Zijn eer komt.

Hierin is veel in te toen de tijd dringt .

Wat schiet je er mee op al er huisbezoek komt en je praat wat met elkaar, en als het dan uitkomt bij om de HEERE in alles te volgen en gehoorzaam te zijn in alles dus ook in de uitnodiging van de HEERE om aan Zijn tafel brood en wijn te nemen,

Zou het dan gezond zijn en de HEERE te dienen om te zeggen ik schroom en twijfel hierzelf ook in.
Dan zou ik zeggen ga eerst naar de leer school van Christus en laat je onderwijzen en leren of de HEERE dit in je wil werken.
Maar dan zal wel ook van jezelf de wil er moeten zijn, niet alleen zeggen de HEERE moet het doen wat je zoveel hoort, maar ook de wil dat je deze dingen begeerd, hierin hebben wij zelf ook een eigen verantwoordelijkheid gekregen.

Er is veel mensen werk in de gemeente laten we de HEERE elke keer opnieuw vragen ons alleen de waarheid te laten zien en dat HIJ wast en wij minder worden.

met een vriendelijke groet groet,
denkna
02-12-2014 / 13:29
Als kerkenraadsleden niet aan het avondmaal deelnemen is dat niet een gewenste situatie. Dat voelde u zelf wel aan.
Maar uiteindelijk is dat voor iedereen een persoonlijke zaak. Oók voor bijvoorbeeld een ouderling of diaken.

Als u dat werkelijk ter harte gaat zou ik eens met de betrokkene een persoonlijk gesprek aangaan, en vragen naar hun motieven. Als dat met de juiste (luister) houding gebeurt, en zonder vooroordeel, kon dat nog wel eens een verrassend gesprek worden.

En als het voortbestaan van de gemeente u weegt, dan ligt hier wellicht zelfs een stukje plicht.

Sterkte en wijsheid!
John61
02-12-2014 / 13:58
Ik schrik er van als ik deze vraag lees. We zijn allemaal zondaars, stuk voor stuk. De Heere Jezus roept ons zondaars zelf op deel aan Hem te hebben en het avondmaal te vieren tot Zijn gedachtenis. Alleen zware, onbeleden zonde kan m.i. een reden zijn om niet aan te gaan. En als er sprake van zware, niet beleden zonde is, is het m.i. ook niet mogelijk om dan kerkeraadslid te zijn. Als zelf kerkeraadsleden geen gevolg geven aan de oproep van de Heere Jezus, wat voor voorbeeld geven zij dan aan de gemeente en wie kan er dan wel aan gaan? De Heere Jezus heeft niet om lege avondmaalstafels gevraagd. Wat zou Hij er van vinden?
Femke
02-12-2014 / 17:47
Ambtsdrager zijn is geen grond om aan te gaan, kind van God zijn en aangaan is wel een grond voor ambtsdrager zijn.
VrouwkeZondernaam
02-12-2014 / 20:04
Het wel of niet aangaan kan ook te maken hebben met de manier van preken en nodigen.
De prediking en nodiging van de v rome óf van de goddeloze.
LBG
02-12-2014 / 23:22
Ik ken een ouderling, van wie ik vast geloof dat God heb van dood, levend gemaakt heeft. Echter de HEERE heeft hem nog geen vrijmoedigheid gegeven om aan het avondmaal te gaan.

Wees maar voorzichtig met oordelen. Je weet immers niet waarom iemand niet aan gaat. Dat zijn hele tere zaken. Zaken die tussen God en een mens liggen, daar moeten andere mensen maar niet in gaan wroeten of in oordelen. Want God zal zelf zorgdragen voor zijn werk én eer.

Wel moeten Gods kinderen altijd streven naar geloofszekerheid en begeren naar het avondmaal van hun HEERE.
Samanthi
03-12-2014 / 12:12
@LBG
Het is geen kwestie van vrijmoedigheid, maar een bevel, Doe dat tot mijn gedachtenis.

@VrouwkeZondernaam
Klopt en ook de denkbeelden die wij in de loop der eeuwen gecreëerd hebben.
dkw
03-12-2014 / 14:49
@LBG, als die persoon niet aan het avondmaal gaat is dat min of meer een verloochening van de roepende en vragende God die roept en nodigt om Zijn dood te herdenken.

Het avondmaal is geen geselecteerd clubje voor hoogbekeerden.

Heb je Jezus nodig heel je leven en is je verlangen om altijd met Hem te leven en bij Hem te zijn? Aangaan

Heb je hem niet nodig? Afblijven.
juni
10-12-2014 / 20:25
wat is er voor land en volk toch veel gebed nodig.
de Heere houdt Zich zo stil
hebben we dan te veel gezondigd?


we hebben allen een innerlijke roeping nodig,dat kan alleen van Hem komen.

khoop dat er nog worstelaars zijn aan de troon der Genade,om geholpen te worden ter bekwame tijd.
Samanthi
10-12-2014 / 21:14
De Heere houdt Zich stil?
Waar baseer je dat op?
Wat wil je hiermee zeggen?

Is het dan de schuld van de Heere als wij niet bekeerd worden? Als Hij je niet roept tja dan kun je er niets aan doen

Dus het hangt af van worstelaars aan de troon der genade of er nog mensen bekeerd worden?

Waar staat dat in de Bijbel?
juni
11-12-2014 / 06:43
samanthi
een wonder wat nodig is,is niet uit te leggen,allen te beleven.

zolang dat uitblijft is het stil!
eenzijdig Godswerk wordt nog zelden gehoord.


ik vind dat ik u voldoende heb geatwoord Samantie.
juni
11-12-2014 / 06:44
samanthi
een wonder wat nodig is,is niet uit te leggen,alleen te beleven.

zolang dat uitblijft is het stil!
eenzijdig Godswerk wordt nog zelden gehoord.


ik vind dat ik u voldoende heb geatwoord Samantie.
juni
11-12-2014 / 06:47
Samanthi,
kijk wat LBG@ zegt.
daar kunnen we het mee doen hoor
zi is het en zo gaat het
Samanthi
11-12-2014 / 11:41
@juni

Een eenzijdig Godswerk, dat hoor ik iedere zondag, maar ook gijlieden hebt niet gewild dat Ik Koning over u zal zijn.
Ik val erover als alleen de ene kant genoemd wordt, dan zou God de schuld krijgen als ik niet bekeerd ben.
Terwijl God, zie Dordste leerregels, goedertieren boodschappers stuurt van de blijde boodschap tot wie hij wil...
De Bijbel spreekt met twee woorden zonde en genade.

God wil dat je je bekeert Ezechiël 33 Ik heb geen lust aan de dood van een goddeloze maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeerd en leef.

aan de andere kant( ...) tenzij dat de Vader u trekke.

en wat ik al zij ge hebt niet gewild.
Dat zijn geen tegenstellingen, maar blijven allemaal rechtop staan, maar je kunt niet wachten op iets wat moet komen, want er ligt een eis bekeerd u en geloof het evangelie.
Je komt er wel achter dat je dat niet kunt en dat alles van God moet komen.

Het is verkeerd om te preken bekeer je, maar je kunt je niet bekeren, dat is on-Bijbels en geeft mensen die met hun armen over elkaar gaan wachten tot God komt en op het laatst zeggen tja ik kon me niet bekeren en God heeft het niet gedaan.

Ik hoop dat dit duidelijk is.
Het is een wonder en een eenzijdig Godswerk en er komt niets van ons bij, maar het is je eigen schuld als je niet gelooft dat God niet uit is op je ondergang, maar op je behoud en je zondag aan zondag de blijde boodschap laat verkondigen!
Antonia
11-12-2014 / 13:15
".. waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen".

Al die er nog zijn in jullie gemeente, beste vraagsteller, is er geen reden om de gemeente op te heffen. Ook al gaat niemand van de kerkenraad aan het Heilig Avondmaal, wat overigens wel droevig is. Bidt maar veel voor hen of de Heere licht wil geven over hun staat, want dat kan een reden zijn waarom men afblijft.
wk156
17-12-2014 / 21:06
Ik ken een kleine gemeente waar maar twee mannelijke leden aan het avondmaal gaan. Al je er vanuit gaat dat een kerkenraad bij voorkeur minimaal drie leden moet hebben, wordt dat al lastig.
Bovendien wil alleen het feit dat iemand aan het avondmaal gaat niet zeggen dat diegene de gave heeft om amtsdrager te zijn.

Terug in de tijd

Ik heb een vraag naar aanleiding van het boek “Occulte machten en bevrijding”. Ik heb al verschillende jaren gezondheids...
geen reacties
03-12-2019
Kunt u mij aangeven waar in de bijbel de Heere een verbond heeft gemaakt met de ‘heidenvolken’, want wij zingen altijd: ...
geen reacties
02-12-2004
Ik ben een jongen van 22 jaar en single. Met dat laatste feit (single zijn) zit ik eigenlijk niet en ik lig er niet wakk...
geen reacties
02-12-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering