Nieuwetijdskinderen

prof. dr. M.J. Paul / 1 reactie

20-11-2014, 14:34

Vraag

Naar aanleiding van een artikel over nieuwetijdskinderen kwam ik erachter dat ik precies in het plaatje van een nieuwetijdskind pas. Ik heb ADHD en al heel mijn leven gebeuren er vreemde dingen. Zoals dat ik als klein meisje van elf wist dat mijn vriendinnetjes op dat moment in elkaar geslagen werden of dat weet op de minuut af dat iemand is overleden. In mijn puberjaren heb ik mij bezig gehouden met occulte praktijken zoals tarotkaarten lezen en ik schreef met mijn 'overleden' opa. Vreemd genoeg kwam er dan ook wel eens een engel bij die zichzelf Watashiwa noemde, wat in het Japans “ik ben/ik heet” betekent. Voor alle occulte zaken die ik mij kan herinneren, heb ik vergeving gevraagd toen ik erachter kwam met wat voor donkere machten ik mij inliet. Toch 'weet' ik nog steeds dingen, heb ik vreselijk echte nachtmerries, zie ik soms dingen en ik zou ik het niet slecht doen bij Astro-tv. Ik weet niet wat ik er mee aanmoet. Ik weet niet meer waar ik voor moet bidden en ik had me er dan ook maar een beetje bij neergelegd. Tot ik het artikel las over de nieuwetijdskinderen. Ik schrok, zo wil ik niet zijn! Ik geloof absoluut niet in reïncarnatie. En nu heb ik een zoontje die precies zo gevoelig als ik lijkt te zijn en dan zakt de moed me al helemaal in mijn schoenen. Het laatste wat ik wil, is dat deze belasting -want zo ervaar ik dit- overgaat op mijn kinderen. Ik zou graag advies willen hebben hoe ik hiermee om kan gaan.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Wat zijn “nieuwetijdskinderen”? Volgens velen is een nieuwe astronomische periode aangebroken en zijn er meer kinderen dan vroeger die bijzondere kenmerken hebben die bij deze nieuwe tijd passen. De nieuwetijdskinderen (ook wel: indigokinderen genoemd) zijn vaak heel sensitief. Ze weten, zien, horen en/of voelen meer dan gemiddeld. Ze pikken gemakkelijk gevoelens op van anderen. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de ‘onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is heel vloeiend voor hen. In veel gevallen zijn ze heldervoelend, empathisch en telepathisch. Deze kinderen zijn ook spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Zij zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Het is voor hen lichamelijk en emotioneel moeilijk zich aan te passen aan een op ratio gebaseerde omgeving.

In de literatuur wordt vaak heel positief gedaan over deze kinderen: “Wie zich openstelt voor deze kleine wijzen en hun originele, spirituele benadering van het leven, leert een andere werkelijkheid kennen, van aura’s, geesten en vorige levens.”

In een poging om vanuit christelijk gezichtspunt iets te zeggen over dit uitgebreide onderwerp, wil ik beginnen met het karakter en de opvoeding van een kind. Het is goed mogelijk dat een kind erg gevoelig (sensitief) en fantasierijk is. Daar is op zich niets mis mee, maar het is voorstelbaar dat het kind nogal eens botst met onze zakelijk en rationeel ingestelde cultuur. Het vraagt van ouders veel wijsheid hier goed mee om te gaan.

Uit de beschrijving volgt echter dat er nog veel meer waarnemingen kunnen zijn, namelijk van energieën, aura’s, geesten en vorige levens. Niet ieder nieuwetijdskind heeft hier mee te maken, maar een deel van hen wel. Wat is de bron van die waarnemingen en hoe betrouwbaar zijn ze? Ik ben ervan overtuigd dat er een geestelijke werkelijkheid is die door de meeste mensen niet waargenomen wordt. God kan die aan Zijn kinderen laten zien, zoals dat bij Elisa het geval was. De profeet vroeg aan de Heere om ook de ogen van zijn knecht te openen, zodat hij de vurige paarden en wagens zou zien (2 Kon. 6:17). Vanuit de occulte wereld is het ook mogelijk dat de duivel paranormale vermogens geeft, zodat een normaal onzichtbare wereld te zien is. Als we te maken hebben met bovennatuurlijke vermogens, is het van belang om de geestelijke bron te onderzoeken.

De overtuiging dat er eerdere levens waren (reïncarnatie), is strijdig met de voorstelling die de Bijbel geeft. Het is mogelijk dat zo’n overtuiging van reïncarnatie berust op misleiding vanuit de geestelijke wereld. Voor ons is van belang om geestelijk onderscheidingsvermogen te krijgen, of raad te vragen aan hen die dit bezitten (1 Kor. 12:10). Ik wil nadrukkelijk onderscheid maken tussen een hoge gevoeligheid en verkeerde voorstellingen.

Je schrijft over vroegere occulte praktijken, waarvoor je vergeving gevraagd hebt. Het breken met het verkeerde en het vragen om vergeving is uiteraard heel goed. Toch een paar vragen: Hoe sta je in het geloof? Geloof je heel persoonlijk dat God om Christus wil al je zonden vergeven heeft? Dat bepaalt het geloof en vertrouwen in het heden. De praktijk leert dat na een oprecht gebed om vergeving in veel gevallen de nare gevolgen van vroeger tijd verdwenen zijn, maar dat is niet altijd het geval. Meer dan eens probeert de vorst der duisternis extra te kwellen op basis van vroegere rechten. Dan is het van belang om de vroegere praktijken nadrukkelijk te verwerpen en (eventueel met anderen) te bidden dat de duivel geen rechten meer kan uitoefenen, omdat een nieuwe werkelijkheid is aangebroken.

In dat verband is het ook goed om eens na te gaan hoe je ouders hierin stonden. Omdat je als elfjarig meisje al bepaalde zaken ‘wist’, vraag ik mij af wat je ‘van huis uit’ meegekregen hebt. Als hier verkeerde zaken waren, is het goed om ook hiervan afstand te nemen.

Christus’ werk is niet alleen het vergeven van zonden, Hij heeft ook over de (geestelijke) machten getriomfeerd (Kolos. 2:15). Wat betekent dat voor ons leven? En voor de bescherming waaronder wij ons plaatsen (Ps. 91; Ef. 6:10-17)?

Als je leeft vanuit die geestelijke werkelijkheid zullen de aanvechtingen je niet meer overheersen. Ook in onze zwakheden wordt dan Gods kracht openbaar. Het leven op aarde kent gebrokenheid en onvolmaaktheid, maar wie leeft in vertrouwen op Christus weet zich veilig. En dat geldt ook voor de volgende generatie. Laat het gebed zijn dat wij en onze kinderen met onze mogelijkheden, eenzijdigheden en beperkingen veilig zijn in Gods hoede. Hij wil met ieder van Zijn kinderen Zijn weg gaan en alles laten meewerken ten goede (Rom. 8:28).

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occultparanormaal
1 reactie
Ikweethetniet
20-11-2014 / 18:29
Ooit gelezen:
"als de duivel jou je aan je verleden herinnerd, herinner hem dan maar aan zijn toekoemst.

Terug in de tijd

Wanneer heeft God de engelen geschapen? De engelen lijken op mensen en zijn dus, neem ik aan, net als de mens naar voorb...
geen reacties
20-11-2013
Ik hoor vaak dat als je tot Jezus wil komen dat je mag komen zoals je bent, maar dan wordt er wel vaak bij gezegd dat je...
geen reacties
20-11-2009
Ik las 1 Korinthe 5 vers 5. Kunt u deze tekst nader uitleggen, want ik kan me niet voorstellen dat iemand wordt overgege...
geen reacties
20-11-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering