Keuze bijbelvertaling op protestants-christelijke school

Ds. J. Westerink / geen reacties

20-11-2006, 00:00

Vraag

Om mijn vraag duidelijk te maken eerst wat gegevens. Een protestants-christelijke school met 300 leerlingen. Honderd kinderen horen dagelijks thuis uit de Bijbel lezen van wie 50 uit de Statenvertaling. Directie, bestuur en leerkrachten hebben gezamenlijk één belang: de Bijbel zo dicht mogelijk bij de kinderen brengen.

Situatieschets 1: Het bevoegd gezag beslist dat er alleen met de Statenvertaling gewerkt mag worden. Voor 50 kinderen is dit geen probleem, die groeien thuis met deze taal op. Voor 50 van hen is het moeilijk, maar die hebben nog wel voeling met de Bijbel. Voor de overige 200 kinderen is het een niet te volgen taal.

Situatie 2: Het bevoegd gezag beslist dat er ook met een Nieuwe Vertaling gewerkt mag worden. Voor 50 kinderen word de taal die toch eerbied afdwingt ineens een alledaagse taal. Voor 250 kinderen is het ineens een leesbare taal geworden. In welke situatie doe je als bevoegd gezag zoveel als in je vermogen ligt de Bijbel zo dicht mogelijk bij de kinderen te brengen? Is het voor die 200 kinderen niet een stuk evangeliseren wat je doet en mag het dan niet éénvoudiger zijn, zoals je ook bij de jongere kinderen de bijbelse geschiedenissen vertelt in een eenvoudige vorm, de zogenaamde kinderbijbel? Maar die 50 kinderen die de Statenvertaling gewend zijn, doe je die niet tekort als je een afgezwakte vertaling gebruikt?

Antwoord

Deze vraag roept een heel aantal andere vragen op. Ik noem er een paar.

1. Gaat het hier om een dorpsschool, die de enige is in het dorp zodat alle ouders hun kinderen naar deze school moeten sturen?

2. Zo niet, waarom sturen de ouders die SV lezen, hun kinderen niet naar een reformatorische school, waar hun kinderen met dit soort problemen niet geconfronteerd worden?

3. Anderzijds, wanneer er een openbare school is, waarom sturen ouders hun kinderen naar deze school, waarvan ze weten dat hij een pc-karakter heeft?

Het antwoord op deze vragen is van belang omdat de keuze voor deze school al iets in zich heeft van een compromis, waarin men, rekening houdend met de grondslag, zal zoeken naar een weg die zoveel mogelijk voor allen begaanbaar is.

Overigens, geeft de vraagsteller zelf al niet min of meer een oplossing, wanneer hij verwijst naar het gebruik van een kinderbijbel? Is het niet mogelijk de SV te handhaven -en zeker als het alternatief de NBV is of zelfs Het Boek (dat helemaal geen vertaling is)- maar daarnaast een andere vertaling te gebruiken, die wat eenvoudiger te begrijpen is voor kinderen die thuis niet vertrouwd zijn gemaakt met Gods Woord? Is de Herziene Staten Vertaling mogelijk een alternatief? In december verschijnt het hele NT.

En verder, ligt hier niet een taak voor de man of vrouw voor de klas, als het gaat om uitleg van moeilijke teksten? Mijn ervaring is dat ook jongeren die bij de SV zijn opgegroeid, vaak woorden en zinnen niet begrijpen. En dat anderzijds kinderen, die niet bij de Bijbel zijn opgevoed, ook moeite hebben met het verstaan wanneer een Bijbel in modernere taal wordt gebruikt.

Ik wens de vraagsteller en het team waarin hij werkt, wijsheid om een weg te vinden waarlangs het Woord van God bij het hart van kinderen wordt gebracht.
 
Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

Ds. J. Westerink

 • Geboortedatum:
  25-08-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Maranatha)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom is de Bijbel niet alleen een inspiratiebron om waardevolle dingen uit te halen als naastenliefde enz. En wat bete...
1 reactie
20-11-2017
Wat is uw mening over zelfbevrediging en weduwnaar zijn?
geen reacties
20-11-2014
Ik heb een vraag over het gebruik maken van het openbaar vervoer op zondag. Mag je op zondag gebruik maken van het openb...
geen reacties
20-11-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering