Machlon niet in geslachtsregister

Redactie Refoweb / geen reacties

17-11-2014, 12:01

Vraag

In Deuteronomium 25:5 en 6 staat: “Wanneer broeders samenwonen, en een van hen sterft, en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemden man daarbuiten geworden; haar mans broeder zal tot haar ingaan, en nemen haar zich ter vrouwe, en doen haar den plicht van eens mans broeder. En het zal geschieden, dat de eerstgeborene, dien zij zal baren, zal staan in den naam zijns broeders, des verstorvenen; opdat zijn naam niet uitgedeld worde uit Israel.” In Mattheus staat het geslachtsregister van Christus vermeld. In het 5e vers staat: “Boaz gewon Obed bij Ruth.” Volgens Deut. 25 moet Obed toch staan in de naam des verstorvenen, Machlon dus. Hoe moet ik dit zien?

Antwoord

Zie voor het antwoord deze url.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

geen reacties

Terug in de tijd

Wat bidt de dominee voor hij de preekstoel op gaat? Is dat hetzelfde gebed als de kerkenraad en de gemeente?
1 reactie
17-11-2011
Ik heb een vraag over inenten. Ik ben als kind niet ingeënt (ik heb dus geen enkele inenting gehad). Nu werk ik sinds ee...
13 reacties
18-11-2015
Aan een HHK-beantwoorder, Destijds heeft de rechterflank van de CGK haar zorg geuit over de HeartCry-organisatie. Hoe st...
8 reacties
17-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering