Antichrist uit de Joden

Ds. M. M. van Campen / 3 reacties

12-11-2014, 14:06

Vraag

Aan ds. M. M. van Campen. Pas beluisterde ik uw preek over Daniel. Het ging over het beeld uit de droom van koning Nebukadnezar. Op een gegeven moment zei u dat u dacht dat de voeten van het beeld en de tien tenen weleens op de Europese Unie zouden kunnen wijzen. Pas las ik een artikel van Walid Shoebat. Deze man zegt dat dat de Mahdi waar de moslims op wachten gezien moet worden als de antichrist. Hoe denkt u over dit artikel van Xandernieuws? Alvast hartelijk dank voor het beantwoorden.

ADVERTORIAL

Ontmoet de vervolgde kerk

Als we iets kunnen leren van de vervolgde kerk, dan is het wel dat de Here God een Baken van hoop is. Hoe de vervolgde kerk hiermee omgaat, horen we tijdens de Open Doors-dag op 8 oktober 2022.

Boek nu je tickets!

Ontmoet de vervolgde kerk

Antwoord

De bijgevoegde link heb ik bekeken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf wat gematigder en voorzichtiger ben.

In de eerste plaats zijn wij geen profeten, maar we proberen biddend om de verlichting van de Heilige Geest, de profetieën uit te leggen. In de tweede plaats moeten we een goed onderscheid maken tussen moslims als mensen en tussen de islam als leer. Anne van de Bijl heeft eens gezegd dat i.s.l.a.m. door hem gelezen wordt als de beginletters van: I Sincerely Love All Muslims. En daar ben ik het van harte mee eens. De moslim is mijn medemens en als zodanig een schepsel van God waarin het beeld van God is uitgedrukt.

De islam als léér is een leer uit die niet uit God is en niet uit de hemel. De leer wordt wel eens genoemd, de grootste christelijke ketterij van het christendom, opgekomen zes eeuwen na het ontstaan van het christendom. Daar ben ik het ook mee eens. Je ziet een heel aantal joodse en christelijke teksten in de koran, maar sterk vervormd en daardoor is ook het Godsbeeld sterk misvormd. Zozeer misvormd dat ik daarin het beeld van de God van Abraham, Izak en Jakob en de Vader van de Heere Jezus niet herken.

Ik heb in mijn preek over Daniel 2 gewezen op de tien tenen van het Romeinse rijk in zijn eindtijdelijke vorm zoals het er uit ziet als de Heere Jezus zal terugkomen. Daarbij heb ik ook gewezen op een mogelijke begin van vervulling in de Europese Unie. Ik zet daar geen is-gelijk-teken tussen, maar verwijs er wel naar. Houd dat in de gaten, wat er met de EU gaat gebeuren. Er zal volgens Openbaring 13 en 17 een hersteld Romeinse rijk op aarde komen, vlak voor de wederkomst. En mogelijk wijst de EU in die richting. De pionnen worden op het wereldschaakbord gezet om de eindstrijd te gaan strijden, waarbij de overwinning al vast staat: Christus heeft overwonnen en zal zegevieren. Langzaam maar zeker worden de pionnen vooruitgeschoven.

De antichrist speelt een andere rol in de eindtijd. Hij wordt genoemd de valse profeet, de wetteloze, de zoon van het verderf. In mijn bescheiden visie zal de antichrist uit de Joden komen en niet uit de islam of uit de Roomse Kerk. Ik geloof ook dat de antichrist een persoon zal zijn en geen macht of religie. Zie wat Christus zegt in Johannes 5:43 (en ook het commentaar van J. C. Ryle op dit vers!!): “een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen.” Om voor Israel acceptabel te zijn, kan de antichrist, die doet alsof hij de ware messiaszoon van David is, niet anders dan een Jood zijn of moet joods bloed in zich hebben in elk geval.

De ongelovige massa uit het Joodse volk zal deze pseudo messias van Israel aannemen alsof hij de ware messias is. Messias betekent gezalfde. Hij zal als de gezalfde koning van Israel zich presenteren. Maar ook zich als gezant van God beschouwen en zo zal hij ook worden gezien door Israel én de hele religieuze wereld. In dat verband is het opmerkelijk dat ook de vooral sjiitische moslims de Mahdi (=de geleide) en de hindoes een nieuwe avatar= goddelijke verschijning, namelijk Krishna, verwachten. En de boeddhisten een nieuwe verlichte boeddha, namelijk de Maitreya.

Wanneer we Openbaring 13:11-18 lezen, dan denk ik dat dit tweede beest, het beest uit de aarde of  het land, ziet op de antichrist. Hij zal in het land Israel en in de herbouwde tempel in Jeruzalem (2 Thess. 2) een beeld voor het eerste beest, het beest uit de zee, de leider van het herstelde Romeinse rijk (!), plaatsen en die goddelijke eer laten toebrengen. Het zal dus een politiek leider van Israel zijn, die tevens een religieus leider is en als zodanig  niet alleen in het land Israel, maar over de hele religieuze wereld in vloed zal uitoefenen.

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

Ds. M. M. van Campen

 • Geboortedatum:
  02-03-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rotterdam-Zuid
 • Status:
  Inactief
3 reacties
SdJ
12-11-2014 / 14:29
Wat nog wel eens uit het oog wordt verloren, is dat het Romeinse rijk na de val van het westelijke deel nog zo'n duizend jaar heeft voortbestaan in het oostelijke deel. Kijken we naar het Byzantijnse rijk, dan hebben we het over een volstrekt andere regio dan het gebied waarop veel uitleggers zien, als ze de eindtijd proberen te duiden. Het gaat dan in ieder geval niet over het kerngebied van de Europese Unie. Daarbij komt, dat het geen kwaad kan ook het nieuwe denken over de eindtijd mee te nemen. Met name in de Verenigde Staten komen uitleggers die de Bijbel van kaft tot kaft als Gods Woord beschouwen met verschillende opvattingen die de moeite waard zijn om tenminste ervan kennis te nemen. Het gaat er niet om, schrijvers van een paar honderd jaar geleden niet langer serieus te nemen of klakkeloos aan de kant te schuiven. Maar toch zouden we onszelf tekort doen, wanneer we de vooruitblik op de eindtijd versmallen tot een terugblik op het vertrouwde rijtje verhandelingen van bekende theologen en hun bekende geschilpunten in hun uiteenlopende visies.
Bambi
12-11-2014 / 17:31
Ik denk eerder dat die 10 tenen wijzen op de wereldreligies.

Er zijn in totaal 12 wereldreligies.
Trek je daar de religies met God vanaf, nl. het Jodendom en het Christendom, dan hou je er dus 10 over.
En dat zijn meer wereldmachten die mensen over heel de wereld in hun greep heeft, dan dat Europa kan bewerkstelligen.
Kijk maar naar de macht die alleen de Islam al heeft, over mensen wereldwijd.
dalethvav
12-11-2014 / 20:36
Zouden de twee benen met de 10 tenen niet in de richting kunnen wijzen van het (herstelde) West- en het Oost-Romeinse rijk? Analoog aan de borst met de beide armen, die ook een dubbelrijk, het Medisch-Perzische rijk voorstelden?

Terug in de tijd

Ik zit met een vraag over werken op zondag. Ik hoop binnenkort te trouwen en te verhuizen en daarbij ben ik ander werk a...
4 reacties
12-11-2011
Een vraag voor Jakob van Dijk. Wat voort soort medicijn of pil zou u als toekomstig arts uitschrijven voor een heftige, ...
geen reacties
12-11-2009
Hoe moet je zondag 15, vraag 37 van de catechismus in combinatie met de uitverkiezing uitleggen als er in het antwoord s...
1 reactie
12-11-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering