Tobben met eigen ik

Ds. A. Simons / 3 reacties

31-10-2014, 19:49

Vraag

Aan ds. Simons. Ik tob verschrikkelijk met mijn eigen 'ik'. Ik weet verlost te zijn van zonde en schuld. Ik weet dat ik in vrijheid gezet ben. Ik heb het gehoord uit Zijn Woord. Maar ik blijf zo'n last hebben van zondige gedachten, begeerten. Ik wil het niet, maar het blijft me achtervolgen lijkt het. Wat moet ik toch?

Antwoord

Wat is er met vraagsteller aan de hand? Last van stemmen/zonde? Stemmen/zonden die je in verwarring brengen. Stemmen van binnen en van buiten. Ze voeden elkaar trouwens. Stemmetjes van binnen worden vaak veroorzaakt door wat je overdag hoort.

Ondanks dat je veel strijd hebt en de ware troost eigenlijk mist, zijn er wel een paar dingen die je weet. Je twijfelt niet zozeer of Hij voor jou gestorven is. Ook twijfel je niet of je Zijn eigendom bent. Toch is rechtvaardig voor God zijn voor jou schijnbaar iets anders. Voor de Bijbel niet, maar voor jouw beleving wel. Het Woord zegt; die in Christus is, die is rechtvaardig, die is een nieuw schepsel. Nieuw in de ogen van God. Nee, niet in eigen oog. Als het over de rechtvaardiging gaat, gaat het altijd in de Bijbel wat wij in Christus voor God zijn. Daarom noemen wij het ook; de rechtvaardiging van een goddeloze en niet van de vrome. God verklaart om Christus wil zondaren rechtvaardig. Nee, ze zijn helaas in eigen oog niet rechtvaardig, maar het geloof zegt; in Gods oog wel. Het Woord zegt: de rechtvaardige zal door het geloof leven (Rom. 1:17/Hab. 2:4). Er staat niet dat de rechtvaardige door het geloof gerechtvaardigd wordt. Nee, iemand die gerechtvaardigd is zal door het geloof leven. Jezelf een onrechtvaardige voelen en toch te wandelen als een rechtvaardige door het geloof is een grote les in ons leven. Als we het geheim van het geloof kennen, dan zegt het geloof: nochtans en ondanks. Al is het dat mijn geweten tegen mij getuigt dat ik tegen sommige...? Nee! Tegen al Gods geboden gezondigd heb en een enkele niet houdt? Nee! Geen daarvan gehouden heb... Nochtans, ondanks... Alleen om de Gerechtigheid van Christus rechtvaardig voor God.

Maar hoe zit het met de zonde dan? Keur ik de zonde goed? Ach nee, ze zijn mij de dood geworden (Rom. 6:1). Jou niet? Rom 6:1-2: Zullen we in de zonde blijven leven? Nee, dat kan niet meer. De zonde is mij de dood geworden. Maar als de zonde jou de dood is geworden, waarom leef je er dan nog in? Hier blijft mijn adem steken! Ik ben mijzelf een raadsel. Hoe is het mogelijk dat je iets wat je haat het volgende moment graag doet. Zo graag dat je er alles voor over hebt... Ik ellendig mens, wie, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? (Rom. 7:14). O wacht even... Het geloof zegt: ik dank God door Jezus Christus die mij verlost heeft en verlossen zal (Rom. 7: 21). O ja, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Weet jij het ook?

Ik snap het dat je de strijd aangaat met je boezemzonde. Je kan ook niet anders. Het nieuwe leven wil er niet in leven. Je bent gestorven aan de macht van de zonde toch? (Rom. 6: 8). Wat kunnen we ons ellendig voelen in deze strijd. Huichelaar, schijnheilige, jij genade? Jij rechtvaardig? En het geloof zegt; al is er geen vrucht aan de vijgenboom en geen rund in de stalling nochtans... (Hab. 2).

Het enige wat ik altijd erg vind is dat er zoveel werkheiligheid en zoveel godsdienst om je heen is. Gods kind wordt er moedeloos van. Vruchten hier en kenmerken daar. Er wordt wat beschreven hoe het allemaal hoort en wat er allemaal zijn moet. Toch is het de dood in de pot. Er is niets!!!! Goddeloos in onszelf nochtans is Christus onze rechtvaardiging. Elke keer moeten we weer hier naar terug. Hier wordt elke keer de rust geschonken. Is er dan geen bekering en geen heiligmaking? De Geest woont toch in ons? O eeuwig wonder. Als dat niet waar was, dan was er ook geen heiligmaking. Hij is het die de zonde in ons doodt. Toch worden we geen heiligen in onszelf. We leven immers door het geloof. Als er weer eniger mate rust komt in het hart dat Christus mijn gerechtigheid is, dan komen er ook vruchten ook al zie ik ze niet. God ziet ze. Ze zijn immers, zegt Jezus, voor de Vader (Joh. 15). Wat moet ik je nog meer zeggen...

Ds. A. Simons, Montfoort

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Valburg
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

boezemzondeheiliging
3 reacties
drB
01-11-2014 / 09:33
Dank u wel Ds. Simons, voor deze mooie woorden van vertroosting! De beleving van de vragensteller is zo ontzettend herkenbaar! Keer op keer blijkt de genade Gods zo oneindig groot te zijn dat wij als zondaar daar geen enkele voorstelling van kunnen maken. Alleen door genade in Christus worden wij gerechtvaardigd, niet uit onszelf! En daar moeten wij elke dag weer op terugvallen, we kunnen niet anders en we hebben ook geen andere keus. God is groot en almachtig en weet ons hart te vinden, ondanks dat wij uit onzelve hard de andere kant op willen.
Ik wens een ieder Gods zegen en genade toe!
Antonia
01-11-2014 / 16:24
Als je weet dat je in Christus bent, dan hoef je over je eigen 'ik", eigenlijk helemaal niet te tobben, Het eigen ik heeft de doodsteek gehad. Het spartelt nog wel, maar in de dood van Christus ligt de garantie dat het eigen 'ik" gedood en begraven is. Hij is niet alleen tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking gegeven. Je hebt toch geen halve Christus aangenomen? Leef door het geloof uit Hem.
Carin
01-11-2014 / 20:40
Kort geleden heb ik hier een prachtig verduidelijkende preek over gehoord. Echt aan te bevelen! http://www.refbap.nl/player/?preek=55

Terug in de tijd

Ik las wat vragen over misbruik/verkrachting en ik heb er zelf ook wat vragen over. Hoe kan je zo iemand nu het beste he...
geen reacties
31-10-2005
Geachte dominee Simons. Jesaja 61:1 werd als volgt uitgelegd: Het Evangelie is voor mensen die zich herkennen in de besc...
geen reacties
01-11-2016
Ik zit er de laatste tijd heel erg mee wanneer mensen nou bekeerd zijn. Vaak heb je mensen uit de Ger. Gem. in Ned. die ...
geen reacties
31-10-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering