De enge poort

Ds. C.J. Barth / 2 reacties

29-10-2014, 13:42

Vraag

Ik ben hier naar aanleiding van een preek van John Bunyan. Dit is verontrustend. Heel verontrustend. Ik denk dat u wel snapt waarom ik me wanhopig voel na het lezen van dat betoog... Is dit de waarheid? Het zou toch vreselijk zijn dat als je zelf overtuigd bent bij God te mogen wonen, dat de poort dan toch gesloten is? Ik was kwaad na het lezen van dit betoog. Heel boos... Dit heb ik God ook eerlijk verteld en gezegd dat ik niet weet wat ik moet doen om zeker te zijn om in de hemel te komen. De woede is nu weer afgezakt. Ik ben zondaar. Ik doe liever de zonde dan Gods geboden te volgen. Ik blijf diep in mijn hart liever bij God vandaan, al bid ik of God dit wil veranderen. Maar als zelfs dit niet gemeend is... Ik probeer het te menen, maar het lukt niet. Ik twijfel te veel. En dan de preek van Bunyan. Het lijkt een onmogelijke taak om bij God te komen. Echt onmogelijk. God kan het waar maken, maar als Hij het niet wil... Ik wil dat ik het wil en ik wil dat Hij het wil. Ik weet niet eens 100 procent zeker of God bestaat, door de vele goddeloze mensen waarmee ik omga. Is het echt zo verschrikkelijk moeilijk om bij God te komen als de preek aangeeft?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik heb het artikel van Bunyan gelezen. Wat je goed in de gaten moet houden, is voor welke mensen Bunyan dit ooit sprak. Het front waar hij tegen strijdt, zijn de vele naamchristenen in zijn tijd. Bijna iedereen is christen in naam en verwacht wel in de hemel te komen. Ondertussen leven ze gewoon zoals het hen uitkomt. Ze denken niet aan een persoonlijk geloof in Christus, bekering en een christelijk leven. Scherp keert Bunyan zich hiertegen. De hemelpoort is niet een brede poort waar iedereen zomaar binnenloopt, omdat hij in een christelijke omgeving geboren is. De verzoening door Jezus Christus is nodig. En dus geloof in Hem en bekering tot Hem.

Als woorden van mensen je verwarren, ook als het heel godvrezende mensen zijn, ga dan naar het woord van Christus Zelf. De Heere Jezus zegt dat de poort eng is, dat weinigen hem vinden (omdat ze er ook niet naar zoeken) en er dus ook weinigen binnengaan. Dat is de trieste realiteit, toen in Jezus’ dagen, in Bunyans tijd, en ook in onze tijd. Hoeveel mensen gaan er straks de hemel in van de 17 miljoen Nederlanders? De meesten geven er totaal niet om. Anderen geloven dat het wel goed komt en ze leven verder zonder enige moeite te doen om de Heere te zoeken. Helaas kun je ook in de kerk zo’n houding tegenkomen.

Maar het is ook volkomen waar wat Jezus zegt: “Wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, die zal opengedaan worden” (Mattheüs 7:7). Als je de Heere zoekt, zul je Hem vinden. Hij zal je ook niet wegsturen. Hij wil zeker luisteren naar jouw gebed om hulp en vergeving. De Heere heeft geen lust in de dood van een goddeloze, maar dat hij zich bekeert en leeft. Dat wil Hij! (Ezechiël 18 en 33). De mensen die welkom zijn bij Jezus, zijn niet (bijna) volmaakte mensen, maar zondaren (Mattheüs 9:13). Ook gelovigen houden hun hele leven strijd tegen de zonde (Romeinen 7:14-24, HC zondag 44), maar ze mogen toch vertrouwen op het volkomen offer dat Jezus voor hen bracht (Romeinen 7:25-8:1).

Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Langbroek
 • Status:
  Inactief
2 reacties
panny
30-10-2014 / 10:43
Er staan meer "angstaanjagende" teksten in de Bijbel. Wat denk je bijvoorbeeld van:

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam boze geesten uitgedreven en in Uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.”
Mattheüs 7:21-23

Het gaat er dus niet om of je hier op aarde over God gesproken hebt, allerlei dingen voor God gedaan heb....maar of je de Persoon Christus kent.
Deze teksten (de poort is eng, de weg is smal) staan niet voor niets in de Bijbel. Het zijn waarschuwingen dat we onszelf niet bedriegen. Praten we alleen over Christus maar kennen we Hem helemaal niet persoonlijk? De Bijbel spreekt ook over vruchten: als we zeggen gered te zijn, is ons leven daardoor veranderd?

Ik lees in je vraag vooral dat je bang bent of je het zelf wel goed doet, of je het wel echt wilt, echt meent, etc.
Maar elk mens is in zichzelf zwak: zondig, ongelovig, etc.
Om zalig te worden hoeven we ook niet sterk te zijn of zelf iets te presteren. Je kunt de hemel niet zelf verdienen.
Het geloof is juist dat we onze zwakheid steeds meer leren kennen en zo Christus steeds meer nodig krijgen. Niet vertrouwen op eigen kracht, maar op Gods kracht.
En dan is het juist heel eenvoudig omdat je niets hoeft te doen. Christus is de volkomen Verlosser, Hij doet alles.
Belijdt dus al je zwakheid, zonde, ongeloof en vraag God om hulp.
Hanna
30-10-2014 / 16:20
psalm 119 vers 88 uit de vertaling van ds Meeuse;

Geef leven aan mijn ziel; ik ben Uw kind.
Dan zal ik elk, o God, Uw lof doen weten.
Help door Uw recht, door mij zozeer bemind.
k Heb als een schaap gedwaald, geen raad geweten.
Wilt U mij zoeken, daar ik U niet vind,
want Uw geboden heb ik niet vergeten.

Vooral deze woorden; wilt U mij zoeken, daar ik U niet vind.... zo'n gebed zal de Heere niet afwijzen!
Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten...!

Terug in de tijd

Ik ben een onzekere meid van 20 en heb verkering met een jongen van dezelfde leeftijd. We hebben al verkering vanaf ons ...
3 reacties
29-10-2010
Ik geloof, maar gebrekkig. Ik wil heel graag God dienen, oprecht, maar ik val steeds weer terug... Ik wil wel geloven da...
geen reacties
29-10-2009
Is het verkeerd om als getrouwde man/vrouw een Daniëlkamp te leiden als je zelf nog geen kinderen hebt gekregen? Ik bedo...
geen reacties
29-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering