Zondekennis in kaart brengen

Ds. C. Harinck / 1 reactie

11-10-2014, 12:40

Vraag

Aan een dominee van Ger. Gem. Klopt het dat als de Heere in je leven komt dat je dan eerst bepaald wordt bij je dadelijke, dagelijkse zonden? Daarna bij de zonden die je in je verleden/jeugd gedaan hebt en bij je erfzonden? Kan dat laatste veel later komen of helemaal niet?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Uit je vraag blijkt maar weer hoe wij hebben getracht het werk van de Heilige Geest in een mensenhart te ontrafelen. Dikwijls doet men het voorkomen alsof men precies weet wat God doet in de bekering van een zondaar. Er worden zodoende  dikwijls uitspraken gedaan, die  de toets van de Schrift niet kunnen doorstaan. Allereerst moeten we denken aan het woord van Jezus in Joh.3:8: “De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, van waar hij komt en waar hij heen gaat;  alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is.” Dit moet ons bescheiden maken. Dit woord van Jezus ziet ten eerste op de mens zelf die uit de Geest geboren is. Velen willen dat zo iemand alles zal kunnen verklaren wat er in zijn leven is gebeurd, maar de mens kan zichzelf niet verklaren, maar alleen zeggen: “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.”

Het leert ons ten tweede dat wij dit werk van de Geest  nooit kunnen doorgronden en in kaart brengen. Dat is geestelijke hoogmoed. We kunnen er alleen maar van spreken zover de Bijbel er over spreekt. In de bekeringen die in de Bijbel beschreven worden zie je dat er een grote verscheidenheid is. Verschillenden wegen bewandelt God met mensen. Zondekennis en zondesmart is een element van de bekering. Maar in de  bekeringen die de Bijbel beschrijft ligt dit ook heel verschillend.

Om nu tot je vraag te komen. Wanneer de Heilige Geest ons van onze zonden overtuigt, gaat het om echte zonden. Zonden van ons hart en leven. De volgorde die je aangeeft is door mensen uitgedacht. Het kunnen zonden van het heden zijn, maar ook van het verleden. Het kunnen zondige daden zijn, maar ook zondige gedachten en vooral je zondige bestaan. Maar het voornaamste is, dat je over je zonden bedroefd en bekommerd wordt en dat ze je tot Christus brengen.
 
Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

Ds. C. Harinck

 • Geboortedatum:
  09-04-1933
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

zondekennis
1 reactie
cees0102
11-10-2014 / 23:15
Wat een fijn antwoord. Laten we inderdaad de Heere niet voor de voeten lopen en hoe Hij mensen wil overtuigen.
Zijn naam is Wonderlijk!

Terug in de tijd

Ik ben twee jaar geleden verkracht. Op zich red ik me aardig, alleen vraag ik me af wat nu de gevolgen zijn voor het vro...
geen reacties
11-10-2007
Geachte dominee J. D. Heikamp. Sommige mensen zouden u als een hypercalvinist bestempelen, omdat u aan de rechterflank v...
7 reacties
12-10-2017
Wat als je niet meer zeker weet of je iets aan God beloofd hebt? Moet je die eventuele belofte dan toch nakomen?
1 reactie
11-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering