Zware preken

Ds. D.W. Tuinier / 2 reacties

25-09-2014, 16:16

Vraag

Waarom wordt er in bepaalde kerken zo ‘zwaar’ gepreekt dat maar voor weinigen de bekering weggelegd is? Als ik de Bijbel lees, dan staat het vol met nodigingen en dat Christus gestorven is voor alle gelovigen. Volgens mij wordt in ‘zwaardere’ gemeenten het Evangelie soms uit zijn verband gerukt. Als je maar leeft volgens bepaalde regels, dan hoor je erbij. Het doet doet zeer als je ziet dat mensen om je heen je een afkeurende blik toewerpen als je op kerkelijk gebied een andere keus maakt dan zij. Wij zitten in de Ger. Gem., maar twijfelen heel erg of dat hier wel allemaal volgens de Bijbel gaat. De Bijbel biedt zo veel, maar leven we daar niet langs heen?

Antwoord

De term “zwaar” vind ik in dit verband onjuist, al begrijp ik hem wel, helaas. Er moet bijbels evenwichtig worden gepreekt. Dat betekent dat vanuit de gekozen tekst in Gods Woord er met twee woorden gesproken wordt: dood en leven, zonde en genade en wet en evangelie. Vanuit het Schriftgedeelte wordt verkondigd hoe Gods Geest werkt in het hart van een zondaar, waardoor God de eer ontvangt en de Zaligmaker alle waarde krijgt. Belangrijk is dat de dienst van de Heere wordt aangeprezen, met liefde, bewogen en gunnend. Ook moet in alle ernst voor de zonde worden gewaarschuwd. Elke rechte evangeliedienaar zal de begeerte hebben om het beeld van Jezus Christus, zijn Meester, te vertonen, al is dat in alle gebrek en met veel tekort en schuld. Het is mijn dagelijks gebed: O Zoon, maak mij Uw beeld gelijk.

Wat andere mensen betreft die je afkeurend aanzien, dat is niet fijn maar dat ligt voor hun rekening. Jij bent persoonlijk verantwoordelijk voor jouw daden.

Tenslotte: je twijfelt of het er in onze gemeenten bijbels aan toe gaat. Daarover kan ik weinig of niets zeggen. Eigenlijk wil ik dat ook niet. Daarover krijg ik onvrede in mijn ziel. Persoonlijk ben ik, door Gods leiding, in de Ger. Gem. geboren, opgegroeid en heb ik haar van hart lief omdat de Heere mij daar zoveel geeft. Zijn er dan geen zaken waarover ik zorgen heb? Ja zeker, maar die zijn er overal. Het is hier op aarde niet volmaakt. Samengevat: Blijf je kerk, waarin God je een plaats geeft, trouw. Dat kun je nooit van uit je zelf. Maar hun geeft Hij moed en krachten, Die hopend op Hem wachten. (Ps. 31:19).

Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeentenpreek
2 reacties
CrA
25-09-2014 / 19:27
Als je twijfelt of het er in jouw gemeente wel volgens de Bijbel aan toe gaat, dan moet jij het gesprek daarover aangaan met je kerkenraad.
juni
30-09-2014 / 09:20
vragensteller,probeer eerst eens de ger gem kerken te bezoeken in het land.
Dan vind u vast wel iets naar uw bekkie.

ze zijn niet allemaal een in preken...

Terug in de tijd

Beste Marijke, ik loop al een tijdje met een aantal vragen over het huwelijk, én of dat wel of niet mogelijk is. Ik heb ...
2 reacties
25-09-2017
Waarom vindt iemand het zo eng om fouten te maken? Fouten maken is toch menselijk? Zitten fouten dan zo vaak aan beoorde...
geen reacties
25-09-2008
Kun je (over het algemeen gezegd) bij meer inlevingsvermogen je zonden ook beter voelen?
3 reacties
25-09-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering