Tot uw man zal uw begeerte zijn

Ds. A. de Lange / geen reacties

18-09-2019, 16:38

Vraag

In de Bijbel staat dat God na de zondeval tegen Eva zegt: “Tot uw man zal uw begeerte zijn.” Dat zou betekenen dat seksualiteit een gevolg is van de zonde en geen scheppingsgave. Maar kinderen zijn een geschenk van God, terwijl dat toch een (mogelijk) gevolg is van de zondeval. Hoe moet ik dat zien?

Antwoord

Bedankt voor deze vraag. Het geeft de gelegenheid om een moeilijk vers, wat verkeerd gelezen kan worden even onder de loep te nemen. 

In het gedeelte van Genesis 3 waar de woorden: “Tot uw man zal uw begeerte zijn” in staan, spreekt de Heere  Zijn ‘vonnis’ uit dat in relatie staat tot de bewezen overtreding. Er komt over alle dingen van Gods mooie schepping een ‘zondesluier’ te liggen. Ook over de verhouding tussen man en vrouw. 

De woorden “Tot uw man zal uw begeerte zijn” gaan echter niet, zoals u kennelijk denkt over seksuele begeerte. Seksuele begeerte was er samen met de vruchtbaarheid die God Adam en Eva bij de schepping had meegegeven al (Gen. 1:28). Seksualiteit mogen we van daaruit zien als een scheppingsgeschenk van God. We mogen dat geschenk nog steeds op een goede en gezegende manier beleven binnen de context van de vaste huwelijksrelatie tussen man en vrouw.  

Hoe moeten we de woorden “tot uw man zal uw begeerte zijn” dan lezen? De kanttekeningen van de Statenvertaling geven hier een goede richting: “Dat is: gij zult gehouden zijn u naar uws mans wil te voegen, en zoeken onder hem te schuilen en door zijn beleid geregeerd te worden.” In Gen. 3:16 wordt dit meteen gevolgd door: “En hij zal over u heerschappij hebben.” Waarbij de kanttekeningen aantekenen: “Dat is, hij zal macht hebben over u te gebieden, hetwelk uw vlees nu lastig zal zijn, daar het vóór den val niet dan lieflijk was.”

Samen met andere uitleggers lijkt het me dat de bedoeling van deze woorden deze is: De mooie en goede instellingen en gaven vanuit Zijn schepping worden vanuit de zondeval aangetast. Dat de man hoofd is van de vrouw en dat zij aan hem ‘toegevoegd’ is was in de schepping een mooi, aangenaam en harmonisch iets. Er was bij de man geen sprake van verkeerde heerszucht, maar enkel liefdevolle zorg, bescherming en wijze leiding. En bij de vrouw was er geen slaafse onderdanigheid. Door de zonde is de mooie verhouding tussen man en vrouw in gevaar. En we zien er in de geschiedenis talloze voorbeelden van dat er telkens weer sprake is van verkeerde heerszucht en teruguitzetting van de vrouw, terwijl mannen en vrouwen niet zonder elkaar kunnen en willen. En ondanks dat er vele situaties zijn waarbij het tussen mannen en vrouwen helemaal niet goed gaat, blijft de vrouw toch de man nodig hebben en geeft ze zich telkens weer aan hem. 

Dit zijn echter in de Bijbel bepaald geen laatste woorden. Het is namelijk beslist niet Gods bedoeling om mensen met de zonde en haar gevolgen te laten zitten. Hij heeft Zijn Zoon gegeven. Ook Zijn komst wordt in Genesis 3 door God al voorzegd. Zelfs in het vers voorafgaande aan het vers waar de vraag over gaat: Genesis 3:15! God zoekt mensen terug voor Zichzelf. En als door het geloof in Jezus Christus onze relatie met God hersteld wordt, wordt ook onze innerlijke gezindheid vernieuwd. En we worden andere mensen. Niet alleen naar God toe, maar mannen en vrouwen worden ook anders naar elkaar toe. Ze leren met elkaar omgaan zoals Christus met Zijn gemeente omgaat. Hoe is dat? Christus is Hoofd van Zijn gemeente in gevende liefde en zorgzame leiding. Terwijl Zijn gemeente Hem graag erkent als haar hoofd, omdat ze Zich door Hem gekoesterd en geëerd weet (Efeze 5:22-33). 

Laten we dat vanuit Gen. 3:16 vooral op het spoor komen: voor een goed huwelijk en een mooie man-vrouw verhouding hebben we een nieuw leven in Christus nodig! En zo kunnen mannen en vrouwen in wederzijdse liefde mooi en goed met elkaar omgaan. In dat licht mogen dan ook de seksualiteit en het krijgen van kinderen staan.

Nieuw-Lekkerland,
Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

positie van vrouwzondeval
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds begin dit jaar is na langdurige onderzoeken geconstateerd dat ik (vrouw van in de 20) een aangeboren hartafwijking...
3 reacties
18-09-2013
Aan ds. Simons. Ik zie erg uit naar wederkomst, voor eeuwig bij Hem te mogen wonen. Voor eeuwig Hem groot maken. Voor ee...
2 reacties
18-09-2009
Sinds mijn veertiende heb ik tijden gehad dat ik had te worstelen met pornografie. Er zijn periodes geweest in mijn leve...
geen reacties
18-09-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering