Predikant is voorzitter van kerkenraad

B.S. van Groningen / geen reacties

05-08-2014, 10:11

Vraag

Waarom is het in de Ger. Gem. gebruikelijk dat de predikant tegelijk voorzitter is van de kerkenraad? De ouderlingen hebben toch het regeerambt, dan is het toch niet juist dat de predikant dit op zich neemt? In de praktijk zie je ook nogal eens dat een predikant heel veel invloed heeft op het beleid van de kerkenraad. Zijn taak is echter toch de bediening van het Woord en het pastoraat?

Antwoord

Beste vraagsteller,

In de kerkenraad zijn er drie ambten vertegenwoordigd: predikant (herder en leraar), ouderlingen en diakenen. Zij zijn enigermate een afspiegeling van de ambten van Christus. Hij is onze hoogste Profeet en Leraar, Die ons de verborgen raad en wil van God volkomen geopenbaard heeft. Hij is ook gezalfd tot onze enige Hogepriester, Die ons met de enige offerande van Zijn lichaam verlost heeft en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussen treedt bij de Vader. En Hij is onze eeuwige Koning, die ons met Zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt (H.C. zondag 12 vr. en antw. 31).

Ik weet niet hoe de samenstelling van het moderamen in andere kerken tot stand komt, want iedere gemeente is in principe autonoom. Jij constateert een situatie, die m.i. behoorlijk plaatselijk gebonden is. Al hebben de ouderlingen het regeerambt, dat betekent toch niet dat een predikant geen voorzitter mag/kan zijn. In een kerkenraad zitten toch meerdere ambtsdragers?

Bij ons wordt in de vacante tijd altijd gestemd voor een eerste voorzitter; zodra er een predikant komt, is hij voorzitter. Wat is daar mis mee? De DKO geeft alleen aanwijzingen hoe er gestemd moet worden. Jouw praktijkervaring is dat predikanten veel invloed hebben op het beleid van de kerkenraad. Mijn ervaring is dat dit zeker niet minder voorkomt bij ouderlingen. Soms al meer dan 40 jaar in de kerkenraad. Die invloed moet je ook niet onderschatten.

In het bevestigingsformulier voor ouderlingen en diakenen staat duidelijk dat de regering door de kerkenraad niet bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn, behoort te geschieden. Er wordt niet gesproken over de positie van voorzitter, scriba of penningmeester. Wanneer meerderen deel uitmaken van de kerkenraad, moet het niet mogelijk zijn dat de een meer invloed heeft dan de ander.

En jouw laatste opmerking: de taak van dienaar des Woord om het Woord te brengen en pastoraat te verzorgen, is juist, maar dat gebeurt ook door ouderlingen als zij het Woord lezen en in de gezinnen pastorale zorg bieden. Ik zeg niet, dat er uitwassen kunnen zijn, maar dat ligt mijns inziens niet aan het voorzitterschap van predikant of ouderling, maar aan de karakters in een kerkenraad en het broederlijk met elkaar omgaan. Laten we wachten om uitwassen als voorbeeld te stellen. Er zijn ook gemeenten, waar e.e.a. gelukkig goed functioneert. En je noemt in het bijzonder de Geref. Gem. omdat jij daar waarschijnlijk behoort (daar ga ik van uit), maar ook andere kerkverbanden hebben in de meeste gevallen een predikant als voorzitter. Heb je daar dan geen moeite mee? Of gaat daar alles wel goed? Ik stel deze vraag niet uit een kritische houding, maar wel om eerlijk met elkaar om te gaan en geen onnodige verwijten te maken, als daar geen reden voor is. Mocht je niet voldoende overtuigd zijn, dan hoor ik het graag.

Omdat het woord regering in jouw vraagstelling een behoorlijke plaats inneemt, eindig ik met een vers uit het gebed des HEEREN:

Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Met een hartelijk groet, van een ouderling die dienend bezig wil zijn en niet heersend of regerend.

B. S. van Groningen

B.S. van Groningen

B.S. van Groningen

 • Geboortedatum:
  25-04-1951
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Hendrik-Ido-Ambacht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Oud-godsdienstleraar Wartburg College, docent Cursus Godsdienst Onderwijs (Bijbelkunde) en ouderling.

Tags in dit artikel:

ambtkerkenraadpredikant
geen reacties

Terug in de tijd

Wanneer de binnenste schaamlippen groter zijn dan de buitenste, kan dat problemen opleveren bij de geslachtsgemeenschap?
geen reacties
05-08-2008
Prenatale diagnostiek, wat moet ik hiervan denken? Wat is de richtlijn vanuit de Bijbel?
geen reacties
05-08-2006
Ik heb een vraag over de Bijbel met uitleg. Ik heb de discussie gevolgd op de sociale media dat er binnen de G.G. in Ned...
19 reacties
06-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering