Dementie en genadetijd

Redactie Refoweb / 3 reacties

05-08-2021, 09:52

Vraag

Is bij vergevordende dementie iemands genadetijd voorbij of houdt het de Heere niet tegen om ongevraagd in iemands hart te (gaan) werken? Ik weet dat voor Hem niets te wonderlijk is, maar het benauwt me als iemands tijd in/bij leven al voorbij is. Wat heeft zo’n leven dan nog voor zin?

Antwoord

Zie voor het antwoord de tag 'Dementie'.

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

3 reacties
Samanthi
05-08-2021 / 22:44
De bijbel waarschuwt duidelijk om het daar niet op aan te laten komen.
Prediker 12
1 EN gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.
2 Eer dan de zon en het licht, en de maan en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen;
3 In den dag wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen; en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn; en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden;
4 En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogelken, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden;
5 Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan; want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan;
6 Eer dan het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt;
7 aEn dat het stof weder tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, bDie hem gegeven heeft. a Gen. 3:19. b Gen. 2:7. Num. 16:22. verwijsteksten

Allemaal beeldspraak van mensen die oudgeworden zijn.

Maar voor de Heere staat niets in de weg, maar als het goed bekijkt heeft de Heere bij de meeste van ons het hele leven aan de deur gerammelt.
huibertus
05-08-2021 / 23:24
Samanthi
U weet heel veel wat er allemaal moet of niet had moeten gebeuren,
wat moet iemand die dement is hier mee ? als iemand dement is en gaat sterven, op het oog zonder geloof wat wij nooit kunnen weten.
kunnen we met hem of haar in het gebed gaan ,dan hebben wij een genadige
God en vader,en kunnen we alles aan Hem overgeven.
ooit heb ik het ondervonden dat gebroken ogen dank je wel zeiden.
Samanthi
05-08-2021 / 23:34
@Hubertus
Dat zegt ik niet dat zegt de Bijbel.
Ik zeg erbij, het staat de Heere niet in de weg, ik bid met mijn oude demente tante of ik zing met haar.
Ik zei al het staat de Heere niet in de weg.
De Bijbel waarschuwd om het daar niet op aan te laten komen.

Terug in de tijd

Wat houdt het in om (als wedergeborene) dagelijks uit Christus te leven?
1 reactie
06-08-2015
Waarom is het in de Ger. Gem. gebruikelijk dat de predikant tegelijk voorzitter is van de kerkenraad? De ouderlingen heb...
geen reacties
05-08-2014
Zojuist las ik een bijdrage van ds. Van Roest. Deze jongen vraagt wat hij moet regelen wanneer hij zijn kerk zou willen ...
geen reacties
05-08-2002
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering