Oorlogen en rampen

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

22-07-2014, 14:49

Vraag

De laatste tijd gebeuren er vreselijke dingen. Onlangs ook nog. Een vliegtuig gecrasht boven Oekraine. En ook nog diverse oorlogen en geschillen. Soms word ik er huiverig van. En bang dat mij misschien ook zoiets zou overkomen. Daar denk ik best veel aan. Ook met de vraag of ik al bereid ben om te sterven, of ik God kan ontmoeten. Maar nu vroeg ik me af of dit ook de voortekenen zijn van Christus terugkomst? Mag ik de oorlogen en rampen zo interpreteren? Gezien de voorspellingen uit Matt. 24 en Openbaringen? En wordt er met de grote afval van gelovigen misschien o.a. het verafgoden van voetbal enzo bedoeld?

Antwoord

Ik kan helemaal inkomen in de gevoelens die je hebt. Inderdaad om bang van te worden als we horen en zien wat er allemaal gebeurt in onze tijd. En toch heeft de Heere Jezus in Zijn onderwijs juist al deze dingen genoemd als tekenen van Zijn wederkomst. Je noemde terecht Matt. 24 en Openbaring. In Lukas 21 zegt de Heere Jezus ook het e.e.a. over deze zaken. Met name vers 36 is van belang: “Waakt dan te aller tijd, biddende dat gij waardig geacht moogt worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des mensen.” Dit vooral met het oog op de vraag of je bereid bent om God te ontmoeten. De Heere roept je in het heden van Zijn genade om tot Hem te komen als een arme zondaar en Jezus als je Zaligmaker door het geloof te ontvangen. Met al deze dingen die er gebeuren is Hij immers bezig te kloppen op de deur van ons hart om binnen gelaten te worden (Openbaring 3:20). Wie de deur opent ontvangt Hem die je Leidsman zal zijn en je leren hoe je de tijd hebt te zien en daarin staande te blijven. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij zal proberen zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar dat zal niet mogelijk zijn, zegt Jezus, want Hij laat niet varen het werk van Zijn handen. Maar wie niet van Hem is en zich op de been houdt met wat schijngeloof zal vroeg of laat afvallen. Dan geven we ons hart aan de afgoden waaronder ook de afgod voetbal hoort.

De tekenen der tijden zijn er altijd geweest, alleen het zal allemaal intenser worden naarmate we dichter bij de laatste dag komen. Vergeten we niet dat de wereldbevolking toeneemt en dus ook de oorlogen en rampen. Vergeet ook niet dat we door de moderne media op de hoogte worden gehouden van alles wat er mis gaat in deze wereld. Van het nieuws van alle kanten word je niet vrolijk, eerder mismoedig. Maar van het nieuws dat naar ons toekomt vanuit de hemel, namelijk dat God de Heere regeert, wordt een mens vrolijk en krijgen we moed om verder te reizen door de woestijn van dit leven naar het Vaderhuis daar boven. Vergeet niet: wie van Christus is, moet door vele verdrukkingen ingaan in het eeuwige Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus.
 
Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

oorlogwederkomst
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb lang zitten nadenken en hier zit ik mee: 1. De uitverkiezing al voor je geboorte. Waarom zou je nog naar de ke...
geen reacties
23-07-2019
Ik word mij er steeds meer bewust van dat ik op zoek ben naar goedkeuring en bevestiging van anderen: op school, stage, ...
geen reacties
23-07-2019
Onlangs lazen we als gezin 1 Korinthiërs 14. Daarin lijkt het vanaf vers 26 alsof elke broeder spreekrecht in de gemeent...
2 reacties
23-07-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering