Overdoop binnen de Ger. Gem

Ds. H. Paul / geen reacties

26-06-2014, 15:14

Vraag

Aan een dominee uit de Ger. Gem. Bij deze een vraag over de praktisch gang van zaken en frequentie van overdoop binnen de Ger. Gem., dat wil uiteraard zeggen door leden van de Ger. Gem. Zelf ben ik lid van een behoudende gemeente binnen de PKN. Daar ben ik met veel plezier lid. Ik heb de Ger. Gem. echter hoog staan, theologisch en bijbels gezien, vandaar dat ik u deze vraag stel. Helaas merk ik meer en meer dat het bijna 'in' is om je over te laten dopen, iets dat veel gebeurt om ons heen. Onder invloed van bepaald groeperingen, die ik hier niet verder definieer, komen mensen tot deze keuze. Ik schrik daarvan, want of je nu voor volwassendoop of kinderdoop bent, overdoop is in elk geval niet bijbels mijns inziens. Mijn gemeente neemt hier strenge maatregelen tegen. Zij die actief waren in het kerkelijk werk, en dat zijn er in een kleine gemeente best veel, mogen per direct geen enkele taak meer uitoefenen. Tegelijkertijd worden leden geweerd van het Avondmaal, tenzij zij tot het doen van schuldbelijdenis komen. Nu heb ik natuurlijk over bovenstaande dingen wel gedachten, maar daar gaat mijn vraag niet over. De kern van mijn vraag is tweeledig: Is overdoop ook binnen de Ger. Gem. een toenemend probleem (onder jongvolwassenen)? Of, flauw, maar dit kan waar zijn: Gaan deze mensen eerst weg bij de Ger. Gem.? Hoe wordt er normaal gesproken omgegaan met iemand die zich over laat dopen? In hoeverre wordt zo iemand uitgesloten van het gemeenteleven?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Het zich over laten dopen is binnen de Ger. Gem. een verschijnsel dat aanwezig is. Sommige jongeren die nog geen belijdend lid zijn gaan hier toe over. Men vraagt dan het doopbewijs op en sluit zich aan bij een ‘kerk’ waar dit gebruikelijk is.

Belijdende leden die hiertoe overgaan, worden niet toegelaten tot het Heilig Avondmaal en gaan als regel ook over naar  de ‘gemeente’ waar men zich liet overdopen. Mij is geen geval bekend dat men (doop)lid bleef van de Ger. Gem.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

geen reacties

Terug in de tijd

Met een geopenbaarde Middelaar toch verloren gaan! Kunt u uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en of dit naar de Schrift ...
geen reacties
26-06-2006
Sinds ongeveer drie maanden heb ik verkering. We zijn heel gelukkig samen. We vinden het fijn om leuke dingen te doen en...
1 reactie
26-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering