Algemene werking van de Geest

Ds. H. Paul / 1 reactie

13-06-2014, 08:16

Vraag

Een vraag aan iemand uit de Ger. Gem. Kan het zo zijn dat de Heilige Geest jarenlang met je bezig is en je werkzaam bent gemaakt om de Heere te zoeken, maar dat de Geest stopt en het op niets uitloopt?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Er is een algemene werking van de Heilige Geest, die er op aandringt de Heere te zoeken in Zijn Woord en inzettingen. Dat kan de Heilige Geest minder doen ondervinden bij hardnekkig ongeloof en het verdringen van gewetenskloppingen. Maar de zaligmakende werking van de Heilige Geest is blijvend werkzaam. Al is het nu eens krachtiger dan weer minder krachtig. Die is werkzaam om plaats te maken voor Christus.
 
We mogen echter niet zeggen dat het werk van de Heilige Geest op niets uitloopt, omdat Hij zolang we leven de boodschap van het Evangelie aan het hart legt. "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop." Het blijft genadetijd waarin deze boodschap tot ons komt. Wees daarmee werkzaam.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

genadeHeilige Geest
1 reactie
EdW
13-06-2014 / 16:36
Ik ben het volledig eens met de dominee, inderdaad blijft de zaligmakende werking van de Geest altijd werkzaam.

Ik heb nog wel een toevoeging, als God zegt dat Hij aan de deur van ons hart staat, dan mogen wij niet aankomen met onze vrome smoesjes of excuses. In Hand. 4:12 staat dat er geen andere Naam is, waardoor wij zalig MOETEN worden.
Beste vraagsteller, jouw zaligheid hangt echt niet af van het feit of jij wel of niet hard werkzaam bent om God te zoeken, want God heeft jou allang gevonden. Hij vraagt alleen of jij Hem wilt aanvaarden/ontvangen in je hart en in Hem wilt geloven.

Terug in de tijd

Ik heb een serieuze vraag voor mevr. Hoek-van Kooten. Op mijn werk is een vrouw die ik leuk vind. Ik zou haar wel eens w...
geen reacties
13-06-2007
Ik ben 20 jaar en heb maar twee keer een zaadlozing gehad (toen ik 16 was). Als ik mijzelf bevredig komt er niks uit. Ik...
geen reacties
13-06-2007
Op mijn school is het niet toegestaan voor jongens om lang haar te hebben, omdat dit in strijd zou zijn met de Bijbel. W...
geen reacties
13-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering