Van eeuwigheid Gods Zoon

Ds. A.J. Schalkoort / geen reacties

10-06-2014, 11:10

Vraag

Waarom is het zo belangrijk te belijden dat Jezus van eeuwigheid Gods Zoon is? Al zou Hij er niet altijd geweest zijn, wat is dan het probleem? Dan kan Hij toch alsnog God zijn?

Antwoord

Wat het probleem is wanneer wij niet belijden dat Jezus Christus van eeuwigheid Gods Zoon is? Dan erkennen wij de drieëenheid van God ten diepste niet en dat is één van de ergste ketterijen die wij tegenkomen in de geschiedenis van de kerk. Hoe kan Jezus God zijn als Hij dat niet van eeuwigheid is, want God is eeuwig, dus is de Vader eeuwig, de Zoon is eeuwig en de Heilige Geest is eeuwig. Als Jezus niet de eeuwige Zoon van God was, kon Hij geen volkomen Zaligmaker zijn. Zie in dit verband de Heidelbergse Catechismus, zondag 6. Ook is de geloofsbelijdenis van Athanasius heel duidelijk hierin.

Vooral als het gaat om de Bijbel zelf, moeten wij horen wat met name de apostel Johannes schrijft in zijn Evangelie en brieven over Jezus Christus. In Johannes 1: “Hij is gekomen tot het Zijnen maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen”, o.a. omdat zij niet konden geloven dat Hij de eeuwige Zoon van God is. Jezus werd tenslotte ter dood veroordeeld omdat Hij Zich de (eeuwige) Zoon van God noemde. Dat was godslastering, meenden de geestelijke leidslieden. Aan de andere kant: wie niet belijdt dat Jezus in het vlees is gekomen, behoort tot de antichrist. (2 Johannes: 7).  Samenvattend: de eeuwen door hebben mensen ontkend dat Jezus óf in het vlees is gekomen, óf dat Hij de eeuwige Zoon van God is. Dwalingen die opkomen uit ons verduisterd verstand en die aangewakkerd worden door de duivel die niet wil dat we Jezus die plaats geven die Hem toekomt.

Maar nu heel persoonlijk: waarom zou ik Hem niet die eer willen geven dat Hij de eeuwige Zoon van God is? Is Hij het niet waard om zo geprezen en beleden te worden? Wat een Machtige Zaligmaker heeft God de Vader ter hulp geroepen om verloren zondaren op te zoeken en te redden van het eeuwig verderf. Met Pinksteren mogen we weer gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort om deze Zaligmaker te verheerlijken in de harten van zondaren en er voor te zorgen dat we belijden: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Op deze belijdenis zal de Heere Zijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen dezelve niet  overweldigen (Mattheus 16:13-20).

Ds. A. J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

Ds. A.J. Schalkoort

 • Geboortedatum:
  05-10-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Lunteren
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant

Tags in dit artikel:

Drie-eenheidJezus
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben de laatste tijd heel angstig. Vaak sla ik bijbelgedeelten open die ik beangstigend vindt. Bijvoorbeeld over de ve...
geen reacties
10-06-2006
Geachte dominee. In het verleden ben ik jarenlang seksueel misbruikt. Hierbij werd gedreigd dat als ik het aan iemand zo...
2 reacties
10-06-2011
Onlangs heb ik de "Navolging van Christus" van Thomas á Kempis gelezen. De dag daarop las ik (toevallig) in De Redelijke...
geen reacties
10-06-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering