De laatste maanden ben ik enorm bezig met de zin van het leven, de eindigheid va...

Ds. A. Simons / geen reacties

10-06-2006, 00:00

Vraag

De laatste maanden ben ik enorm bezig met de zin van het leven, de eindigheid van het leven en de oneinigheid van het eeuwige leven. Het beheerst mijn hele leven. Van zowel de oneindigheid (de nimmer eindigende eeuwigheid) als de eindigheid (de dood)  kan  ik volledig in paniek raken en ik kan dan nauwelijks meer functioneren. Hebben anderen dit ook maar laten ze dit (net als ik) niet merken? Daarbij komt dat ik absoluut niet begrijp waarom God het kwaad in de wereld heeft toegelaten. Had God het niet op een andere manier kunnen doen waardoor er niet zo ontzaglijk veel ellende in de wereld had geweest? Ik weet dat ik dit niet/nooit zal kunnen begrijpen en dat ik het met rust moet laten. Toch kan ik dit niet loslaten. Ik probeer rust te vinden bij God maar krijg geen antwoord en heb het gevoel of mijn gebed niet verder komt dan de plafond. Soms twijfel ik zelfs aan het bestaan van God. Wat kan ik doen?

Antwoord

Vriend, u vraagt zich af of ook anderen mensen met dezelfde vragen lopen als u? ik denk dat er inderdaad meer mensen zijn, die worstelen met deze levensvragen. Ook weet ik dat velen dat inderdaad voor elkaar proberen te verbergen. Waar komen deze vragen vandaan?

Ik geloof dat de Heilige Geest ons werkzaam maakt met levensvragen in ons leven, laat dat wat rust mogen geven in al uw paniek. Vanuit onszelf leven we hier ons leven en zitten we niet met dood en eeuwigheid. Toch is hier uw noodkreet niet mee opgelost. U schrijft over paniek en onrust. Deze gevoelens kunnen niet zomaar opgelost worden door algemene antwoorden. U hebt antwoord vanuit het Eeuwige en blijvende Woord van God nodig, dit Woord alleen kan rust en vrede geven. Sterker nog de Persoon van de Heere Jezus kan u alleen verlossen van uw paniek. Ik hoor de Heere Jezus roepen: Komt herwaarts tot Mij, alle die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Math. 11: 26. Rust is het tegenovergesteld van angst en paniek. U kunt bij Hem terecht, Hij kan uw levensvragen beantwoorden door Zijn Heilige Geest. Ik weet het zeker.

Uw tweede vraag is dat u absoluut niet kan begrijpen waarom God het kwaad heeft toegelaten. Had Hij het niet anders kunnen doen in deze wereld vol van ellende? Menselijk gesproken kan ik uw vragen begrijpen. Ik zou u een wedervraag willen stellen: kunt u begrijpen waarom God de gehele wereld niet voor eeuwig heeft verloren laten gaan in dood en verdoemis? Dat zou toch eerlijk verdiend zijn?! Misschien dat dit antwoord gelijktijdig een antwoord is op uw begrijpelijke vraag?!

Uw derde noodkreet is dat u soms zulke vreselijke gedachten hebt, waarvan u weet dat ze er niet mogen zijn, maar ze zijn er. Zelfs gedachten dat u twijfelt of God er wel echt is (PS. 53). U vraagt wat moet ik doen? In de eerste plaats moet ik er u op wijzen dat uw gedachten helemaal passen bij de gevallen mens zoals ik en u zijn. Ze passen helemaal bij de verdorven mens (Rom.3:10). Meer is er bij ons niet en komt er ook niet, ons vlees zegt de bijbel is vijandschap tegen God (Rom. 8:7). Uw belijdenis, hoe aangrijpend ook, is alleen helaas de werkelijkheid. Daarom hebt u een Ander nodig, De Ander! Jezus Christus, de mens, de Godmens. De Volmaakte, De Rechtvaardige, De zondeloze! Kom vriend, in Hem ligt het leven in ons de dood! Mannen broeders, wat moet ik doen? (Hand. 2:37) Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden!

Een hartelijke groet uit Vinkeveen,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Is het bijbels om van “ons” land te spreken? In de Bijbel kom je wel tegen dat de Heere een land geeft om het erfelijk t...
1 reactie
10-06-2015
Wat kan er gedaan worden aan terugtrekkend tandvlees? Ik heb het aan de tandarts gevraagd, maar die zei dat er niets aan...
1 reactie
10-06-2010
Ik ben een preek van Thomas Boston aan het lezen. Daarin zegt hij bijvoorbeeld wel een keer dat het genadeverbond is opg...
geen reacties
10-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering