Oorlog tegen de heiligen

prof. dr. M.J. Paul / Geen reacties

31-05-2014, 12:54

Vraag

Beste ds. M. J. Paul. U heeft een website een voorwoord geschreven voor het boek “Oorlog tegen de heiligen” van Jessie Pen Lewis. Veel mensen raden aan het boek te lezen om zicht te krijgen op de geestelijke strijd tegen de macht en misleiding van de duivel. Nu las ik op Amazon.com in een review dat veel belangrijke bijbelse informatie in de nieuwe uitgave is weggelaten. Geldt datzelfde voor het boek waarin uw voorwoord staat? Het liefst lees ik het natuurlijk in het Nederlands. Zijn er soms twee verschillende uitgeverijen die het boek hebben uitgegeven?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Het boek van Jessie Penn-Lewis (en Evan Roberts) betreft de gebeurtenissen van de geestelijke opwekking die in Wales plaatsvond in 1904-1905. Toen vond er een krachtig werk van de Heilige Geest plaats en Pinksteren leek te herleven.

Het is een gebeurtenis geweest die velen diepgaand heeft beïnvloed. Om twee voorbeelden te noemen: 1. Dr. Martyn Lloyd-Jones. Deze reformatorische prediker is veel nadruk gaan leggen op het werk van de Heilige Geest en heeft de dorheid van veel hedendaagse kerken en christenen aan de orde gesteld. 2. Johannes de Heer ging naar Wales in 1905 toen de opwekking al een jaar aan de gang was. Daar had hij een bijzondere ervaring die de aanleiding vormde om ‘geestelijke spijze’ mee te nemen naar Nederland. Vanaf die tijd ging hij zich bezig houden met evangelisatie in woord en lied. Hier ligt de oorsprong van de bekende liedbundel.

Om allerlei redenen is het vuur van de geestelijke opwekking in Wales na ongeveer een jaar gedoofd. Jessie Penn-Lewis zoekt in haar boek naar de oorzaken en legt daarin veel nadruk op het geestelijke onderscheidingsvermogen. Zij meent dat er verwarring is ontstaan doordat duivelse tegenaanvallen en invloeden niet tijdig onderkend werden. “Oorlog tegen de Heiligen” confronteert ons met onze aangeboren neiging tot zelfmisleiding en het onvermogen van onze natuurlijke mens om de dingen die uit de bovennatuurlijke wereld tot ons komen, te beoordelen. Het kernwoord van het boek is misleiding. Misleiding door boze geesten in de eindtijd, gericht op individuele gelovigen, en op de gemeente als geheel. Het boek reikt de lezer principes aan, die hem kunnen helpen om te midden van de vele bovennatuurlijke manifestaties van vandaag de dag, het goddelijke, het satanische, en het menselijke van elkaar te onderscheiden.

Het boek is niet bedoeld voor ‘beginners’ op het gebied van geestelijke strijd, maar voor hen die verder inzicht willen ontvangen.

Er zijn twee verschillende edities: een verkorte en een onverkorte uitgave, zowel in het Engels als in het Nederlands. In de verkorte uitgave zijn met name passages weggehaald die aangeven dat wedergeboren christenen demonische invloeden kunnen ondergaan. Dit is een gevoelig punt. Naar mijn overtuiging kunnen wedergeboren christenen niet ‘bezeten’ zijn (in de zin van ‘bezit’ zijn van satan of demonische machten), maar kunnen ze wel degelijk misleid worden door demonische invloeden.

Het boek waarin ik een voorwoord heb geschreven is de volledige uitgave en is uitgegeven door CHEV in Amsterdam, 2005. Dit betreft ruim 300 pagina’s, waaraan nog 400 pagina’s toegevoegd zijn met andere publicaties van Penn-Lewis en diverse toelichtingen en verklaringen. Een onverkorte uitgave is ook verschenen bij uitgeverij Maatkamp, die bovendien ook andere geschriften van Penn-Lewis publiceert.

Prof. dr. M. J. Paul

Lees meer artikelen over:

geloofsstrijdopwekking
Dit artikel is beantwoord door

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Oegstgeest
 • Status:
  Actief
265 artikelen
prof. dr. M.J. Paul

Bijzonderheden:

-Eindredacteur Studiebijbel OT
-Senior docent Oude Testament (CHE)
-Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
-Directeur-bestuurder THGB

Bekijk ook:


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Laatste tijd verdiep ik me in de zonde in de wereld. Uit verschillende lezingen en artikelen ben ik ervan overtuigd dat God niet de auteur is van de zonde. Toch treft Hij soms mensen met Zijn straff...
Geen reacties
31-05-2021
Wat zijn goede (bekende) organisaties die vrijwilligerswerk organiseren in bijvoorbeeld Oost-Europa? Of ergens anders in de wereld, buiten het Schengengebied.
Geen reacties
31-05-2007
Hoe kan ik erachter komen of ik homofiele gevoelens heb of niet? Ik heb het idee dat ik zowel op jongens als meiden val, is dat mogelijk?
Geen reacties
31-05-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering