Martelaarschap

Ds. J.L. de Jong / geen reacties

16-05-2014, 08:18

Vraag

Wat is de visie van de reformatorische kerken op het martelaarschap? Ik weet dat heiligen niet als zodanig erkend worden, maar hoe zit het met bijvoorbeeld Stefanus? Men kan niet ontkennen dat hij is gestorven voor het christendom en dat zelfs nog voor het Acaciaans schisma.

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Belangrijk is dat de eer van onze zaligmaker -Jezus Christus- in het geding is. Het gaat niet om de martelaar maar om Hem.

Ook in de reformatorische kerken is er uiteraard aandacht voor hen, die stierven, als getuigen van Christus hun Redder. Het boek “Historie der martelaren” van Adrianus Haemstedius (eerste druk 1559) is in de Reformatorische kerken door de jaren heen veel gelezen. In 1980 werd dit boek nog opnieuw uitgegeven.
 
Misschien zijn de kerken (niet alleen de reformatorische kerken denk ik) in West-Europa het juiste zicht op het martelaarschap wel kwijt geraakt. Op dit moment helpt het mijzelf in ieder geval heel veel om kennis te nemen van wat vervolgde christenen doormaken. Daarvan kunnen we leren dat martelaarschap geen heldendom is. Integendeel, het zijn gewone mensen met twijfels, angst en wat er meer is, die in de praktijk van hun vaak moeilijke bestaan leren en ervaren hoe de heilige Geest hen deel geeft aan de kracht van God en Christus.
 
Van hen kunnen we overigens ook leren dat lijden en kruis dragen in het Nieuwe Testament niet iets vreemds is. Ik denk terug aan een moment dat een dominee uit Nigeria met een groep Nederlandse predikanten las uit 1 Petrus 4:12. “Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.” Juist hij kon ons leren wat deze tekst betekent. En dan is martelaarschap dus niet iets waar ik op een veilige afstand iets van kan vinden, maar dan is het iets wat nu doorgemaakt wordt en wat in de kerk niet als iets vreemds of heldhaftigs vereerd moet worden.
 
We aarzelen dus niet om te noemen wat God in levens gedaan heeft van mensen die hebben geleden om Christus' wil. Meer en meer (misschien nog steeds te weinig) komt er ook aandacht voor hen die vandaag lijden om Christus' wil. Het gaat daarbij echter altijd om de eer van de drie-enige God.
 
Met een vriendelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

heiligenmartelaar
geen reacties

Terug in de tijd

In mijn omgeving merk ik vaak in gesprekken hoe mensen in de knoop zitten met de toeëigening van het heil en dan met nam...
geen reacties
16-05-2006
Is het dragen van een magneetsieraad toegestaan?
geen reacties
16-05-2011
Beste dominee Wallet, Wat is onbekeerd? Het is: zonder de Heere kunnen leven. Het is nog met je rug van God afgewend ...
geen reacties
16-05-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering