Geen kinderdoop

Ds. H. Korving / 31 reacties

16-05-2011, 08:10

Vraag

Mijn vrouw en ik zitten in een moeilijke situatie. Al jarenlang hebben we twijfels over de bijbelse basis van de kinderdoop en toen ze zwanger werd was dat dan ook aanleiding om nog eens heel goed in de Bijbel te bestuderen over wat God daarover zegt. We kwamen er opnieuw achter dat de Bijbel niet leert dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen en dat je pas kind van God bent niet door de doop, maar door wedergeboorte. Toen wij hierover vragen stelden aan onze predikant en kerkenraad, kwam er geen ander antwoord dan: "De kinderdoop is nu eenmaal een traditie met een grote T". Voor een zegen voor ons kind, in plaats van de kinderdoop is tijdens een kerkdienst geen ruimte. Dit is voor ons heel moeilijk om te accepteren. Nu zouden we naar een evangelische- of baptistengemeente kunnen gaan, maar daar voelen we ons niet thuis. We zijn beiden opgegroeid in traditionele kerken en willen daar graag blijven. Wij vragen ons dan ook af: Zijn er reformatorische kerken waar kinderen van gelovige ouders wel gezegend kunnen worden?


Antwoord

Beste vraagsteller,

Om concreet in te gaan op de vraag waar u mee eindigt: ik weet het niet, misschien kunt u bij de PKN (Gereformeerde Kerken) terecht of bij de Nederlands Gereformeerde kerken. Het is niet aan mij om dit voor u uit te zoeken. Maar de meeste reformatorische kerken zullen dit strijdig vinden met hun reformatorische belijdenis en principes.

Maar weet u wel goed wat u vraagt? Of kinderen gezegend kunnen worden in plaats van gedoopt? U ziet de doop niet als een zegen, begrijp ik? Ik zou wensen dat u de zegen van de doop zou inzien, dan zou uw vraag wegsmelten als sneeuw voor de zon van Gods verbondsliefde.

U hebt gelijk dat je kind van God wordt door de wedergeboorte. Wie leert er dat je dat niet door de wedergeboorte maar door de doop zou worden? Dat is niet bijbels en dus ook niet Gereformeerd. Maar als dit uw uitgangspunt is (wedergeboorte door de doop) kan ik wel begrijpen dat u daarmee moeite hebt. Ik zou u echter dringend willen vragen om dat uitgangspunt opnieuw te toetsen en bijv. Heid Cat zondag 27 vr/a 74 aandachtig te lezen. Het woord "toezeggen" is hierbij van cruciaal belang.

Deze toezegging vraagt om geloof . Tegelijk belooft God te geven wat Hij van ons vraagt. Ook in vraag 71 vindt u het woord "toezeggen". Dat correspondeert met de definitie van het sacrament in vraag 66: "de beloften van het Evangelie" worden ons er des te beter door te verstaan gegeven.

Jammer dat uw kerkenraad dat niet als antwoord geeft -althans, volgens uw weergave- en alleen spreekt van een traditie.

God Zelf heeft de kinderen in Zijn verbond willen opnemen (Gen. 17:7 ; Hand. 2:39) en wilt u ze er weer buiten plaatsen? De hamvraag is: zien we de doop als teken van Gods verbond en belofte of als teken van ons geloof? Het is ook maar net welke boeken u over dit onderwerp leest.

Ik weet echter dat ik niemand kan overtuigen, anders zou ik u een boekje toesturen van mijn hand dat binnenkort over dit onderwerp verschijnt.

Met vriendelijke groet,
Ds. H. Korving

Lees meer artikelen over:

kinderdoopvolwassendoop
Dit artikel is beantwoord door

Ds. H. Korving

 • Geboortedatum:
  01-12-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
196 artikelen
Ds. H. Korving

Bijzonderheden:

Ds. Korving ging in november 2021 met emeritaat.

Lees ook het artikel dat Refoweb met ds. Korving had n.a.v. zijn boek 'Taal en teken'.

En kijk/luister:

 

 


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
31 reacties
1a2b3c
16-05-2011 / 08:46
Jezus zei: laat de kinderen tot Mij komen, en toen de moeders hun kinderen bij Hem brachten zegende Hij hen. (niet doopte)
Hij is nu opgevaren naar de hemel dus kunnen we hen niet meer letterlijk bij Hem brengen.
Maar Hij is dichtbij, in Zijn Woord: Rom.10:8 Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.
Door het Woord bij je kind te brengen, breng je je kind bij Jezus, en Hij is niet verandert en zegent nu nog.
Ik vind het opdragen van kinderen zoals in evangelische- of baptistengemeenten gebeurd mooi, maar het is geen opdracht die je in de Bijbel terug kunt vinden.
Zijn zegen is niet afhankelijk van tradities, ook al zijn die tradities niet verkeerd (zoals opdragen).

Blessings!
adriano313
16-05-2011 / 16:16
Beste vragensteller,
Het lijkt mij een grote opgave om gedachtegoed en cultuur te combineren met vernieuwing en Het Woord van God. Reformatorisch cultuur is misschien prettig als het gaat om bepaalde sferen of om eigenschappen maar je zal toch tegen de formulieren aanlopen.
Die zijn onderdeel van het dagelijkse fundament. Dat is de leer waarop gemeentes staan. Dat is het gedachtegoed wat onderdeel is van wel honderd jaren cultuur en waar mensen waarde aan hechten of ontlenen.

Ik zou zeggen, aanvaard de roep van Christus en wordt een uitverkorene van God. God wil u met zijn liefde doordrenken en hierdoor zal u Hem lofprijzen willen brengen... Hierdoor brengt u uw eigen 'ik' in de dood (mee gekruisigd) en wordt u bekleed met Christus.

Zou er nu geen oplossing zijn voor uw kinderen? Zouden ze vanuit deze positie geen zegen kunnen ontvangen. Volgens Zijn Woord zullen ze juist door u positie geheiligd worden (1Kor.7:14)

Dopen of zegenen wordt vaak vanuit een gedachte gedaan van veilig stellen maar uw kind is veilig doordat u in Christus geheiligd bent. Hierdoor wordt u gezegend en deelt u kind mee in deze zegen. Natuurlijk zal elke zegen buiten u om, uw kind ten goede komen maar het verhaal begint denk ik eerst bij u zelf.
Het wordt dus een ander verhaal als u Jezus Christus nog niet aangenomen heeft als Heer van uw leven. Dan bent u nog niet geheiligd en kan het tijdens het opgroeien met elk kind anders verlopen. Met anders bedoel ik dan de geestelijke wereld die achter u of uw kind schuil gaat

Het mooie wat ik onlangs hoorde is de situatie van Jozua. Jarenlang was Hij opgetrokken met Mozes. Zelfs tot op de berg Sinai. Hij had elke kracht en zalving die God aan Mozes had gegeven van dichtbij ervaren. Het was volgens mij een tijd waarbij hij met trots op kon terugkijken.

Maar Jozua moest de Jordaan over en het land Kanaän in bezit nemen. Let wel een totaal nieuw tijdperk met een totaal nieuwe opdracht. Mozes is gestorven. Mozes is dood. Hoe fijn het ook was, het was er niet meer. Maar God wilde met Zijn volk verder en Jozua ging verder...

Neem uw land in bezit en maak het vruchtbaar. Ga uw kinderen hierin voor en God zal u zegenen. Niet omdat u in een fijne omgeving vertoeft maar omdat u (voor Hem) vrucht voortbrengt. Hij weet welk stukje land er voor u is, bidt Hem er gewoon om.
Zaai en oogst en kijk niet terug op uw oude leven hoe het was. Want van zoveel jaar woestijn wordt je ook niet echt vrolijk

Veel zegen en vrucht toegewenst.
plderoos
16-05-2011 / 21:46
in handelingen 15 zijn ze aan het steggelen over de vraag of, als iemand al gedoopt is, hij dan nog besneden moet worden. En dat is niet het geval.

Dat toont twee dingen aan:
er is duidelijk een verband tussen de besnijdenis en de doop, anders zouden ze zich die vraag niet gesteld hebben.
De besnijdenis is vervallen en de doop is daarvoor in de plaats gekomen.

je kunt dus wel degelijk allerhande voorschriften m.b.t. de besnijdenis overzetten naar deze tijd en ze toepassen op de doop. Een volwassene die in Israël werd ingelijfd moest worden besneden, en de eventuele zonen ook. Zo moet een volwassene die tot geloof komt worden gedoopt, en zijn kinderen ook. De besnijdenis was geen teken van geloof, dat is de doop ook niet. Beide zijn wél een teken dat jij door God apart bent gezet.
Dorah
16-05-2011 / 22:29
Wat ik jammer vind is dat om een Bijbelse onderbouwing wordt gevraagd, waarna de predikant antwoordt vanuit de HC. De HC onderschrijf ik maar ik merk dat in discussies over de kinderdoop erg vaak daarnaar wordt verwezen, in plaats naar van Bijbelteksten.
cross
17-05-2011 / 00:28
De vraagsteller vraagt niet naar een Bijbelse onderbouwing. Zij wil graag weten of er reformatorische kerken zijn waar...(enz).
Ik onderschrijf de HC ook. De dominee had uit de HC ook de betreffende vraag en antwoord kunnen opnemen en daarbij de bron ook kunnen vermelden. In de HC wordt namelijk consequent verwezen naar de Schriftplaatsen waar zij zich op baseert. Dus toch een Bijbelse onderbouwing, alleen zullen we dan even wat onderzoek moeten doen.
tiswat
17-05-2011 / 12:09
De besnijdenis is vervallen en de doop is daarvoor in de plaats gekomen.

Oh ja, waar staat dat in de bijbel?

Ik bied duizend euro voor degene die kan laten zien dat dit in de bijbel staat.
En ook duizend euro voor degene die kan laten zien waar er in de bijbel staat dat er babies gedoopt worden.

Mensen, blijf bijbels.
1a2b3c
17-05-2011 / 12:38
cross: Dus toch een Bijbelse onderbouwing, alleen zullen we dan even wat onderzoek moeten doen.

Om Bijbelteksten bij je mening te zoeken is zo moeilijk niet, lezen wat er staat in het verband is een ander verhaal.
Cloudsadmirer
17-05-2011 / 16:17
Tiswat:
Als er staat dat 'hij/zij en zijn/haar huis gedoopt werden' dan waren daar toch ook baby's bij neem ik aan, als ze die toevallig hadden. Hoe lees jij dat?
Gerteke
17-05-2011 / 16:41
De doop is het teken van het tot geloof komen. Het symboliseert het afdoen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe, reine mens. Iets anders kan ik er op basis van het NT niet van maken.

Áls kinderen gedoopt werden, was dat omdat het geloof in die tijd een levensveranderende, radicale beslissing voor het hele gezin betekende. En misschien betekende het ook wel dat God in zijn goedheid ruimere genade schenkt dan wij hebben afgebakend.

Van mij mag je best kinderen dopen, besprenkelen ook nog, maar dat heeft niets met het verbond te maken. Ook al geloof ik wel heel erg in verbond. Het is alleen dat het teken van de doop daar niet bij hoort.
Gerteke
17-05-2011 / 16:43
@ Rinske: we weten niet of dat niet zo, we weten ook niet of dat wel zo is. Het kan zoveel betekenen.
plderoos
17-05-2011 / 21:30
@ tiswat. Dus jij dorst je koren nog met twee ossen? En heb jij wel een borstwering op je dak? En waar zijn jouw kleren van gemaakt? ik hoop toch niet van 20%katoen en 80% viscose? En ga jij wel op zaterdag naar de kerk? En geloof jij met de 12 artikelen dat Jezus is gestorven, begraven en nedergedaald ter helle? Waarmee bleef Absalom in de boom hangen, hoeveel wijzen kwamen er uit het oosten en was David inderdaad een klein mannetje?

Als in de bijbel staat dat Abraham en heel zijn huis besneden werd, én er staat dat de gevangenbewaarder van Filippi en heel zijn huis gedoopt werd moet je beide situaties gelijk opvatten. Dan was het in beide gevallen inclusief slaven en kinderen.

Maar wees gerust, als je mijn opmerking hierboven en het antwoord van Rinske bij nader inzien toch bijbels genoeg vind, mag je je 2x 1000 euri gewoon houden.
1a2b3c
17-05-2011 / 23:37
-Als in de bijbel staat dat Abraham en heel zijn huis besneden werd, én er staat dat de gevangenbewaarder van Filippi en heel zijn huis gedoopt werd moet je beide situaties gelijk opvatten. Dan was het in beide gevallen inclusief slaven en kinderen

Besnijdenis en dopen zijn twee verschillende dingen die ook het teken zijn van twee
verschillende dingen, de besnijdenis is het teken van het verbond en de doop van de wedergeboorte.
Het verbond waar de besnijdenis een teken was was hield in:
1 God zal hem tot een groot volk maken.
2 God zal hem en zijn nageslacht het land Kanaän tot een bezit geven.
3 God zal hem en zijn nageslacht tot een God zijn.
De doop symboliseert de wedergeboorte: Rom.6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. (zie ook Kol.2:12)

Dat Abraham en zijn huis en nageslacht besneden moesten worden heeft God met zoveel woorden tegen hem gezegd: Gen.17:12 Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden... maar Hij heeft niet gezegd dat gelovigen met hun nageslacht gedoopt moesten worden maar wel: Hand.8:37 Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd.
Van de stokbewaarder staat: Hand.16:34 En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Kunnen baby's geloven?
Er staat nog een paar keer: gedoopt met heel hun huis, maar nergens staat dat daar kleine kinderen bij waren dus kun je niet concluderen dat daar slaven en kleine kinderen bij waren.
Lydia was een vrouw die buitenshuis werkte dus is het veel waarschijnlijker dat zij niet getrouwd was en zeker geen kleine kinderen had. (in die tijd)

Wij zijn Abrahams nageslacht niet, de Joden wilden hen de besnijdenis en de wet opleggen maar dat werd afgewezen Hand.15:20 zij dienen zich te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. (over dopen gaat het hier helemaal niet)

Hand.2:39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
De belofte is er voor iedereen tot wie die komt en als die geloofd wordt dan is het geoorloofd om gedoopt te worden.
tiswat
17-05-2011 / 23:45
@plderoos.

Ik verhoog mijn bod naar 10.000 euro.

Waar lees jij dat er baby's bijzijn of kinderen?
Mag jij zomaar dingen toevoegen aan Gods Woord.
Veronderstellingen, inlegkunde, en daaraan een hele theorie aan vast knopen.
Zo mag je niet omgaan met Gods Woord!!!
Voor mij is de bijbel 100% waar, van kaft tot kaft.

Als mijn buren zich met hun hele huis zouden laten dopen, dan zijn dat vader, moeder, hun zoon van 15, dochter van 16 en dochter van 18. Met hun hele huis, geen baby's.

Waarom gaan we toch zo met de bijbel om om gelijk te krijgen?

Er staan veel voorbeelden in de bijbel over mensen die gedoopt werden, maar pas wanneer ze geloofden, niet eerder.

Wel eens nagedacht over de volgende tekst uit handelingen 8, en goed gelezen:
Wanneer mocht de kamerheer gedoopt worden?

Geef mij het antwoord maar wat er in de bijbel staat

En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.
39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.

Graag een bijbels antwoord terug
LaRoche
18-05-2011 / 12:04
Dat is een beetje makkelijk scoren, tiswat!
Waar staat in de Bijbel dat je geen geslachtsgemeenschap mag hebben voor het huwelijk, dat je moet trouwen in de kerk, dat een liefdevolle relatie tussen homo's zonde is etc. Het feit dat iets niet precies zo beschreven staat, wil natuurlijk niet zeggen dat het niet uit de Bijbel opgemaakt kan worden of dat het geen Bijbelse wortels heeft.

Misschien kun je het boekje van ds. Korving kopen voor je Bijbelse antwoord. Het risico is wel dat je 10000 euro lichter bent ;-)
zandkasteel
18-05-2011 / 12:21
Misschien kan je het uitganspunt God nemen.
In de kinderdoop heeft het kind nog niets te vertellen of kiezen.
Nee, God maakt de keus om met dit kind het verbond aan te gaan, Hij reikt Zijn hand uit naar dit kind en als dit kind groter wordt kan het kiezen of hij/zij ook met de Heere het verbond wil aangaan. God heeft het aanbod gedaan, Zijn trouw ligt vast.
De bevestiging en antwoord van het kind kan de belijdenis zijn (uiterlijk), al ligt het natuurlijk niet vast op het moment van belijdenis doen, maar de verantwoording voor de doop wordt dan wel overgenomen van ouder op kind.
Bij volwassendoop is de mens die de eerste stap maakt om het verbond met God aan te gaan, hij of zij kiest bewust om gedoopt te worden.
Ik denk dat beide keuzes op grond van de Bijbel niet fout zijn, maar kies zelf toch voor de kant dat God met ons begint in de doop, dus kinderdoop
1a2b3c
18-05-2011 / 12:36
zandkasteel: God heeft het aanbod gedaan, Zijn trouw ligt vast.

God doet Zijn aanbod in Zijn Woord, niet in de doop en de doop maakt Zijn Woord echt niet meer waar.
boulanger
18-05-2011 / 13:53
We worden nog commercieel ook, en dat om je gelijk te bewijzen. Rare manier van discussiëren. Als je zo zeker bent van je gelijk hoef je daar mijns inziens toch geen duizenden euro's aan te verbinden???
Corinevth
18-05-2011 / 15:37
Wij hebben allemaal de zondige natuur van Adam met ons meegenomen en zijn geneigd tot alle kwaad. Daarom roept God ons op om te bekeren. Het is doop+schuldbelijdenis=vergeving van zonden en het eeuwige leven. Het lijkt makkelijk zo'n formule, maar het is behoorlijk ingewikkeld. Iedereen denkt er anders over. Je hebt gewoon allebei nodig, en maakt het uit of je gedoopt wordt als je baby bent en je God gaat zoeken en Hem vraagt om vergeving van je zonden en je wijst op je doop omdat je in Zijn verbond bent opgenomen, of dat je gedoopt wordt als je je zonden beleden hebt voor God?? Het is een kwestie van volgorde. Eerst dopen en dan belijdenis, of eerst belijdenis en dan dopen?? Ik vind het behoorlijk lastig!!
liefvandehemel
18-05-2011 / 16:05
Ik wil eerst duidelijk maken aan alle Als er kinderen in die gezinnen waar alles wat ze werd gedoopt - de Bijbel in zijn onberispelijke details zou script. Net zoals het vertelt hoe oud Abraham was toen hij het ??verbond kreeg of Sara toen ze zwanger was of Henoch toen hij stierf of Jezus toen hij zijn bediening begonnen of de vele vrouwen had Salomo - De Bijbel zou hebben ons verteld dat er baby's in de families die gered!

En ik zal ook duidelijk maken aan het paar - dat de waarheid niet in traditie of de kerken torens gaan we naar maar in de bijbel! Voor langs de tijd dat we mensen niet de gelegenheid hebben om de Schriften te lezen en te begrijpen voor onszelf het verlaten van het voor de priesters en diakens en dat we nu vinden we zo veel dat werd genomen uit wedstrijd en laat het ons aan het denken - ik heb deze dingen mijn hele leven ... hoe kunnen ze verkeerd zijn?? De bijbel in (Hebreeën 4:12) zegt dat heeft die kracht om mensen gedachten en attitudes te veranderen dus nu, wat is het gaan? Voor uw traditie of de waarheid in de Bijbel! Naar mijn bescheiden verzoeken om de waarheid die je vrij te volgen

Ik zal mijn weddenschap aan @ plderoos verdubbelen.
Gerteke
18-05-2011 / 16:07
Ik ben het volledig eens met 1a2b3c.

Overigens ben ik heel relaxed met kinderdoop en volwassendoop. Zó belangrijk is het nu ook weer niet, het is en blijft een symbool.

Maar als we in discussie gaan, kan ik niet anders (ook al ben ik zelf niet als volwassene gedoopt, maar als kind besprenkeld) dan toegeven dat de volwassendoop de meeste bijbelse credits heeft.

Ik vind het argument dat zandkasteel gebruikt, dat Gód de eerste stap zet bij de kinderdoop, zo wankel. De ouders besluiten om het kind ten doop te houden, niet God. En zoals 1a2b3c zegt: God biedt zijn zegen aan in zijn Woord.

@ zandkasteel: je doet alsof er iets mis is met een eigen keuze voor de doop, n.a.v. het geloof. Maar volgens mij ging dat in de eerste gemeenten zo. Mensen kwamen tot geloof en werden dus gedoopt. Wie kan daar tegen zijn?

De kinderdoop klopt feitelijk gewoon niet. Vind ik niet erg, want ik begrijp heel goed hoe het zich door de geschiedenis heen ontwikkelt heeft. Maar het moet wel recht blijven.

Terug in de tijd

De laatste tijd voel ik mij zo verschrikkelijk verdrietig, alles is mij te veel. Het huishouden, gezin, nevenactiviteiten. Ik kan dit leven niet meer aan. Ik heb dan zo'n verlangen om voor altijd bij ...
5 reacties
16-05-2012
Ik ben 27 jaar en ik geloof in God. Ik ben opgegroeid in een hervormde kerk en een liefdevol, christelijk gezin. Mijn ouders zijn overtuigd christen en hebben mij en mijn broers opgevoed op een redeli...
Geen reacties
16-05-2013
Mag je, als je (doop)lid bent van een kerkgenootschap, preken luisteren en diensten bezoeken van een ander kerkgenootschap? Aan de ene kant denk ik dat het moet kunnen omdat kerkmuren wegvallen met he...
Geen reacties
16-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering