Negatief over God

Ds. A. de Lange / geen reacties

24-08-2003, 00:00

Vraag

Ik las ergens het volgende en zou graag uw mening hierover horen. Bij voorbaat dank!

"Tot de kerndefinitie van God in het christendom behoort dat Hij volmaakt is: oneindig wijs, oneindig goed, oneindig machtig, enzovoorts. De vraag is dus niet of Hij 10 procent of 20 procent beter is dan bijvoorbeeld Allah of Bhoedda; zodra men kan aantonen dat Hij in 0,000001 procent van Zijn woorden of daden onethisch is, is Hij niet volmaakt en dus bestaat Hij niet. Met andere woorden: er bestaat geen entiteit die voldoet aan de kerndefinitie van God in het christendom, omdat deze God kennelijk niet geheel vrij is van onethische smetten. Ook al staan er in de bijbel duizenden positieve dingen over Hem, zodra Hij op één punt te kort schiet, is de discussie beëindigd.

Een tweede kenmerk van de God van de christenen is dat Hij zich geopenbaard heeft in de bijbel (Oude en Nieuwe Testament) en dat wat daarin relevant is inzake geloof en ethiek, door Hemzelf geïnspireerd is (wie dat niet aanneemt is geen christen en heeft het dus niet over deze God). Welnu in de bijbel worden door die God aan Zichzelf gruwelijke misdaden en schandelijke leerstellingen toegeschreven: 

(a) Het uitroeien van de Kanaänieten, mannen, vrouwen en kinderen.

(b) De doodstraf voor een ongehoorzame zoon, voor een homoseksueel of een overspelig koppel, voor een jonge bruid die geen maagd meer is en voor iemand die erop betrapt wordt hout te sprokkelen op de sabbat.

(c) Goedkeuring van de slavernij: talloze passages in Oude en Nieuwe Testament.

(d) Het bestaan van een hel als eeuwige foltering (Nieuwe Testament, vele passages).

(e) een Laatste Oordeel met slechts eeuwig gelukkigen en eeuwig verdoemden."

Antwoord

Ik zou bijna zeggen: wie heb ik nu aan mijn kar hangen?  We hebben kennelijk te maken met een citaat van iemand die een bepaalde ethiek heeft. Waar die ethiek vandaan komt weet ik niet. Maar in ieder geval is het een ethiek waar God niet aan kan voldoen. Moeten we daarover inzitten? Laten we dat maar niet doen. Voldoet de God van de Bijbel niet aan een bepaald soort ethiek, dat is dan jammer voor die ethiek en jammer voor degene die erin gelooft, maar daar is God niet mee omver geblazen. Per slot van rekening is God er nog nooit van veranderd als er mensen moeite met Hem hebben, of niet in Hem geloven.

Laten we a.u.b. weer even met beide benen op de grond terecht komen als we negatief over God gepraat of gedacht hebben. We hebben het immers over GOD. En WIJ zijn daarmee bezig. Dan praat het schepsel nog altijd over Zijn Schepper. Dan beoordeelt de mens die Gods wet heeft meegekregen en volledig heeft overtreden nog altijd over God die de Wetgever is. Paulus herinnert er ons dan aan:

"Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig." En: "Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre." En: "Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengene, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?" (Rom. 3:4; 9:14, 20)

Overigens geloof ik er geen sikkepit van dat je kunt aantonen dat God 'onethisch' is. En als er een rechtbank is die Hem als schuldig aan gruwelijke misdaden en schandelijke leerstellingen veroordeelt, dan mankeert er jammer genoeg wat aan die rechtbank.

Maar wat zijn precies de beschuldigingen?

Ze komen er op neer dat het God kwalijk genomen wordt dat Hij de zonde van de mensen niet toelaat maar straft, en dat Hij onder Zijn volk strenge strafmaatregels heeft geboden, en dat Hij zelfs zover gaat dat Hij een eeuwige straf uitvaardigt.

Wat wordt er dan weinig van verstaan wie God is: heilig, en zo vol liefde (en daarmee gepaard gaande: rechtvaardigheid) dat Hij geen ruimte laat aan het kwaad en het gedogen ervan. Dat is overigens geen hardheid, want als het gaat om het rechtvaardig straffen van de zonde en mensen van de straf te ontslaan onderneemt God zelfs nog het initiatief om Zijn eigen Zoon in hun plaats de straf te laten dragen. Zo heeft Hij in Zijn liefde er alles voor over om zondaren te redden. Maar Hij marchandeert niet met Zijn goede wetten en regels.

Ik zou de schrijver van dit citaat - wie dat verder ook mag zijn - overigens wel willen vragen: zou het dan wel 'ethisch' van God zijn om geen hel te laten bestaan, en als alternatief dan alle verkrachters, moordenaars, leugenaars, uitbuiters, die hun leven lang het ervan genomen hebben, en er nooit spijt van gehad hebben en ze sterven en dan mogen ze samen met hun slachtoffers in het geluk van de gemeenschap met God delen? Voor een ethiek die ons zo'n geloof wil laten hebben heb ik geen greintje respect, want ze houdt gewoonweg niets in.

Nee, dan geloof ik toch maar liever dat God goed is. En ik huiver er wel over, waar mensen in hun zondigheid toe kunnen komen. En wat voor straf ze dan over zich kunnen halen. Maar ik wil het dan toch wel inzien, dat de Kanaänieten het er wel naar maakten, dat ze omgebracht werden, en ze hebben van God tijd gehad om hun leven te beteren (Gen. 15:16) En het zijn kennelijk toch minder kleine zonden, dan wij soms waar willen hebben, wanneer ouders niet gehoorzaamd worden,  wanneer er homoseksualiteit wordt gepleegd, overspel wordt begaan,
of geslachtsgemeenschap voor het huwelijk plaatsvindt, en wanneer Gods dag niet meer in ere gehouden wordt. Onze maatschappij zou er goed aan doen om dat weer meer in te gaan zien. En slavernij. Dat valt onder de dingen die in de zondige leefwereld van mensen er gekomen zijn, en die God bepaald niet aanmoedigt. Bijbelse reguleringen hebben dat wel in heel wat leefbaarder banen geleid, dan het in buitenbijbelse sferen toeging. En wat er in christelijke kringen gebeurd is op het gebied van slavernij was bepaald niet in de sfeer van wat de Bijbel voorstaat en daarom waren die kringen minder christelijk dan men wel gedacht heeft...

Tot zover mijn antwoord. Eén ding vraag ik mij nog af: of ik niet teveel bezig ben geweest om God te verdedigen. Dan moet ik mijn excuses maken. Want ik moet niet de indruk wekken dat God verdediging behoeft. Hij spreekt wel voor Zichzelf.

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Oude Testament
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn een jong stel en hebben al bijna vier jaar verkering. We studeren echter allebei nog. Waarschijnlijk kunnen we ...
2 reacties
24-08-2010
Ik ben 13 jaar en ik doe aan zelfbevrediging. Hoe kom ik hier van af?
geen reacties
25-08-2015
Ik hoor regelmatig dat het slikken van vitamine B goed zou zijn voor o.a. je psyche, haar en nagels. Nu vraag ik me af o...
geen reacties
24-08-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering