Cherubs op het verzoendeksel

Ds. H.H. Klomp / geen reacties

28-03-2014, 08:53

Vraag

 Waarom staan de cherubs op het verzoendeksel met het hoofd naar beneden?

Antwoord

Beste vragensteller,

Dank voor de mooie vraag die ik zal proberen te beantwoorden.  Inderdaad, de cherubs boven de ark kijken naar het verzoendeksel dat de ark van het verbond afdekt. Er zijn in tabernakel en latere tempel meer cherubs (in afbeeldingen) dan deze twee. Ze bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van God. Ze zijn bewakers van de heerlijkheid van de HEERE. En prediken zo in de tabernakel de afstand die er is tussen de heilige God en de onheilige zondaar. Vooral het heilige der heiligen is voor een gewoon mens verboden gebied! Dat beelden de (vele) aanwezige afbeeldingen van de cherubs uit. De cherubs op het verzoendeksel hebben deze bewakingsdienst ook. Dit sluit zo aan bij de bewakingsdienst voor het verloren paradijs: de opstandige zondaar zou nog eens  terug willen keren...  Dan vond hij cherubs met vurig zwaard op zijn pad om hem die toegang te versperren. Zie Genesis 3:24.

Nu is er door de gang van Gods genade in de geschiedenis na het verloren paradijs wel wat veranderd. De cherubs doen in de tabernakel dienst op het verzoendeksel. Daarop druppelde het bloed van het offerlam door de hogepriester, eens per jaar. Opdat God bij Zijn volk zou kunnen (blijven) wonen. De grote verandering blijkt hieruit dat de cherubs op het verzoendeksel geen zwaard meer hanteren. Er is verzoening aangebracht voor al Gods volk. Al is er onder de oude bedeling nog geen vrije toegang voor de gelovige tot God. Na het volkomen werk van de Heere Jezus verandert dit. Zie Hebreeën 4:16 en 7:25 o.a.

De cherubs kijken naar het verzoendeksel. Wat daar jaarlijks gebeurt is de diepe inhoud van het Evangelie van genade in het OT. Ze staan er vlak bij en toch ook er buiten. Want engelen worden niet verzoend, omdat ze geen zondaren zijn. Maar het nageslacht van Abraham/Adam wel. Dus wat een zondaar die verzoend is met God mag ervaren om Jezus’ wil daar staat een cherub buiten. Dat wordt bedoeld als Petrus later zegt in  1 Petrus 1:12b: “in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien!” Ze kijken er begerig naar maar hebben er zelf geen deel aan. Door Gods genade gaat een geredde zondaar deze cherubs/engelen ver te boven. Ook in de eeuwige lofzang bij de Troon. Want Gods kinderen zingen vanuit de kracht van Christus’ bloed. Maar de dienstknechten/engelen niet.

Hopelijk is je vraag hiermee beantwoord.

Groet en zegen,
Ds. H. H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

Ds. H.H. Klomp

 • Geboortedatum:
  05-04-1949
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Met emeritaat sinds januari 2017.

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

arkengelen
geen reacties

Terug in de tijd

In de catechismus (zondag 10) staat dat alles -ook ziekte en armoede- “ons niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand...
geen reacties
28-03-2004
Een tijd lang twijfel ik al ontzettend aan mijn behoudenis. Ben ik wel behouden? Ik zie en ervaar en vertrouw op God hee...
1 reactie
28-03-2017
Ik vind het een probleem dat in mijn normale leefwereld zich buiten de refo-wereld bevindt. Ik begrijp niet waarom juist...
geen reacties
28-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering