Jezus in Paulus' brieven

Ds. W. C. Meeuse / geen reacties

25-03-2014, 11:32

Vraag

Het is mij al meerdere keren opgevallen dat Paulus in zijn brieven weinig verwijst naar het optreden van de Heere Jezus hier op de aarde, bijvoorbeeld de wonderen die Hij deed, de gelijkenissen die Hij vertelde, het onderwijs dat Hij gaf. Paulus noemt vrijwel alleen de kruisiging en de opstanding van Christus. Komt dit doordat Paulus verder niets geweten heeft van het openbare optreden van de Heere Jezus? Want naast de kruisiging en de opstanding, zijn toch ook de gelijkenissen, wonderen e.d. van groot belang? Ik vraag me dus af waarom Paulus in zijn brieven hier niet naar verwijst.

Antwoord

Er zijn nog wel meer vragen te stellen aan Paulus. Wellicht heeft hij de beschikking gehad over een (of meerdere) van de geschreven evangeliën. Waarom zou hij er dan uit citeren? Het is belangrijker om te lezen (en te geloven) wat Paulus wel heeft geschreven, dan ons af te vragen waarom hij bepaalde gebeurtenissen niet heeft geschreven. Met klem wijst hij op de dood en opstanding van de Heere Jezus. Blijkbaar heeft de Heilige Geest het niet nodig geacht dat Paulus ook die dingen zou herhalen, die algemeen bekend waren.

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

Ds. W. C. Meeuse

 • Geboortedatum:
  12-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus (2011)

Tags in dit artikel:

paulus
geen reacties

Terug in de tijd

Zondag hadden wij een leespreek over Romeinen 8:30: “En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepe...
geen reacties
25-03-2006
Mijn vraag gaat over Pastorale Counseling. Heeft iemand hier al ervaring mee? Is dit aan te raden om te volgen/kopen? Ze...
geen reacties
25-03-2013
Waarom moesten de priesters in het OT hun hoofd bedekken met een ‘tulband’ terwijl in het NT de hoofdbedekking voor de m...
1 reactie
26-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering