Hechten aan mensen

Ds. P. Koeman / geen reacties

25-03-2016, 08:06

Vraag

Wat zegt de bijbel over je hechten aan mensen? Echtgenoot, ouders, familie, vrienden? Is te gehecht zijn zondig, ook als je God altijd op de eerste plek houdt?

Antwoord

Dank voor uw vraag. De Bijbel is positief over het gehecht zijn aan naasten. Te beginnen in de familiekring, maar ook ten aanzien van goede vrienden en vriendinnen.  In het Oosten en bijzonder in de geschiedenis van Israel zijn relaties die bepaald worden door het geloof van betekenis en van belang. Je leest het af in de geschiedenissen van de aartsvaders, in die van David etc. Niet voor niets zijn verbonden die men met elkaar sluit en die men ook dient te houden bewijzen van een terechte hechting.

Boven allen en alles uit geldt dit voor de relatie van de HEERE met Zijn volk en omgekeerd. Het luistert daarin bijzonder nauw. Tegelijkertijd is het een reden tot verwondering en dankbaarheid dat God Zich inlaat met mensen en hun welzijn bedoelt. Daarbij is er als het gaat om het dienen en liefhebben van Hem prioriteit. Niet voor niets wordt dit in de wetgeving onderstreept. De Heere Jezus Zelf heeft duidelijk gemaakt, dat het grote gebod is: God lief te hebben boven alles en allen en de naaste als onszelf. De Heiland heeft dit Zelf tot op het kruis waargemaakt!

Daarbij wordt tevens duidelijk dat het liefhebben van en de contacten met medemensen op de tweede plaats staan. Wie vader, moeder, man, vrouw en kinderen liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig (Matth. 10:37). Als er het woordje haten gebruikt wordt (zie Lukas 14:6), betekent dit in het kader van de omgang met naasten: hem, of haar op de tweede plaats stellen. De relaties met de anderen dienen verantwoord te zijn en zuiver gehouden te worden.

Te gehecht zijn aan de ander is niet juist en is voor de relatie met de Heere en met de naasten een gevaar.

Naasten liefhebben dient ook praktisch te worden ingevuld (zie de Bergrede en de toelichting daarop, zie de brieven van de apostelen, o.a. van Jacobus en Johannes). Gelukkig, dat de Heilige Geest vanuit de verbondenheid met Christus ieder die de Heere vreest laat weten en doet belijden , dat God boven alles en allen gaat. En wie dat kent en beleeft, weet: deze relatie en liefdedienst is het meest vreugdevolle en waardevaste dat er bestaat. In de hemel en in de toekomst van Christus zal iedere relatie met naasten eveneens volmaakt zijn vanuit de volkomen omgang met de Drie-enige!

Ik hoop, dat ik uw vraag op deze wijze recht gedaan heb.
 
Met vriendelijke groet en zegenwens,
Ds. P. Koeman

Ds. P. Koeman

 • Geboortedatum:
  16-04-1941
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barneveld
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Exodus 10. Daar staat in vers 1 dat de Heere de harten van de knechten verhard had, en dat van de ...
geen reacties
24-03-2009
Help! Het is crisis in mijn (geloofs)leven. Ik ben helemaal losgeslagen in de zonde en kán en wíl gewoon niet stoppen. I...
2 reacties
24-03-2017
Ik las in het dagboek "Leven en Licht 2012" van vrijdag 16 maart een gedeelte van ds C. Harinck over het lijden van Chri...
2 reacties
24-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering