Hindoeïsme

Ds. A.S. van der Lugt / 18 reacties

24-02-2014, 09:44

Vraag

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het christendom en het hindoeïsme?

Antwoord

Het verschil tussen het hindoeïsme en het christendom kan ik in vier punten samenvatten. In de eerste plaats is er verschil in de bronnen van het geloof. Het hindoeïsme is ontstaan uit de Veda’s. Deze boeken zijn zeer oud, uit de tijd voor 1000 voor Chr. Het is een verzameling van gezangen, strofen, spreuken. Ze werden gebruikt bij het ritueel van de offers. Een ander bekend heilig boek is de Bhagavad Gita. De weg die dat boek wijst is deze: vervul je plicht aan God in overgave, dan zal je ziel gered worden. Je ziel is onsterfelijk en neemt steeds een nieuw lichaam aan. Daarom hoeft hij niet bang te zijn voor de dood.

In de Bijbel wordt in de eerste plaats de geschiedenis verteld: God schiep de hemel en de aarde. Het vertelt van Adam en Eva en hun ongehoorzaamheid. Het vertelt over Gods belofte om de wereld te redden door de duivel te verslaan. Het hart van de geschiedenis is de komst van Jezus Christus. Hij is God, die mens werd en Zich liet doden. De betekenis daarvan is, dat het dierenoffer niet meer nodig is. Mensen moeten erkennen dat hun leven alleen gered kan worden door Jezus Christus en niet door het doen van je plichten. De Bijbel is ontstaan in een lange tijd: van ongeveer 1500 voor Chr. tot 100 na Chr.

Het tweede verschil gaat over de inhoud. Hindoes spreken over goden en godinnen. Het zijn manifestaties van het Ene, absolute. Dat ene is voor de meeste hindoes onpersoonlijk. Je kunt wel een persoonlijke God vereren, maar het diepste is het Al. De ziel is daarmee één. God kent vele menswordingen als de wereld in nood is. Maar die incarnaties zijn geen echte mensen, meer halfgoden.

Christenen spreken over één God, die drie personen is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie zijn alle eeuwig, almachtig, goed, vergevend. Toch is er onderling verschil. De Zoon is mens geworden, Jezus Christus. Hij sprak over God de Vader. Na zijn hemelvaart is er geen nieuwe menswording gekomen. Christus is aanwezig door zijn Heilige Geest. Mensen zijn geen deel van de godheid en dat worden zij ook nooit.

Een derde verschil is de praktijk van het geloof. Christenen gaan naar de kerk, hindoes doen hun offers meestal thuis. De hindoe eet geen rundvlees, de christen mag dat wel eten. Zo zijn er veel voorbeelden te geven over verschillen. Het gaat daarbij niet om onbelangrijke punten. Wat de één doet, wil de ander zeker niet. Wat de ander doet, gaat in tegen het geweten van de één.

Ten slotte is er verschil in het uiteindelijke doel. Het doel van het christelijk geloof is: leven in gemeenschap met God. Dat wil niet zeggen, dat wij God worden, maar dat wij samen met de Vader, Zoon en Geest op een nieuwe wereld zullen leven. Dat zal grote blijdschap geven, want de mensen kunnen dan geen kwaad meer doen. De ongelovigen worden eeuwig gestraft. God doet dat door hen te verlaten. De weg naar dit doel is het blijven vertrouwen op de beloften van Jezus Christus.

De hindoes vinden het eeuwige geluk in Brahma. Zij worden dan niet meer geboren als mens, hun ‘ik’ verdwijnt in God, zoals een druppel in de zee. De weg erheen is lang en moet door het verwerven van positief karma afgelegd worden.

Ds. A. S. Van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

 • Geboortedatum:
  17-06-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Delft
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

hindoeïsme
18 reacties
AHHK76
24-02-2014 / 13:37
Een verhaal van een Chinees kan het wat verduidelijken:

Confucius
Eens was ik in een diepe put gevallen. Ik deed geweldig mijn best om er uit te komen, maar het lukte niet. Eindelijk kwam Confucius (een Chinees filosoof uit de oudheid) voorbij en sprak: ‘Mijn zoon, als je mijn lessen gevolgd had, zou je daar niet wezen.’ ‘Dat weet ik wel,’ huilde ik, ‘maar dat helpt mij nu niet. Help mij, dan zal ik uw voorschriften nakomen.’ Maar Confucius vervolgde zijn weg. Mij liet hij in wanhoop achter.

Boeddha
Een ander keek over de rand van de put. Het was Boeddha. Hij kruiste de armen en zei: ‘Mijn zoon, als je alleen maar je armen kruist en je ogen sluit en in een toestand van volmaakte rust en onderwerping komt, dan zul je eens het Nirvana (het eeuwige niets) bereiken, evenals ik gedaan heb. Je moet je onverschillig betonen tegenover alle uiterlijke omstandigheden. Dan vind je de eeuwige rust.’ Ik riep: ‘Verlos mij, vader, en ik zal
doen wat u mij beveelt.’ Maar Boeddha vervolgde kalm en onverstoorbaar zijn weg. Mij liet hij in de put!

Mohammed
Met driftige stappen naderde Mohammed de put, boog zich over de rand en keek in de put. ‘Man, wat zit je daar akelig... ben je bang? Niet bang wezen. Het is de wil van Allah dat je daarin gevallen bent... bedenk dat! Wie kan zich tegen zijn wil verzetten? Spreek de belijdenis uit: ‘Allah is groot en Mohammed is zijn profeet.’ Blijf die belijdenis murmelen, totdat je mond voor eeuwig gesloten wordt en ga dan onder. Je zult in het paradijs dubbel genieten.’ En Mohammed ging weg en hij redde mij niet uit mijn ellende!

Jezus Christus
Toen klonk een stem: ‘Mijn zoon!’ Toen ik naar boven keek, zag ik het gelaat van de Zoon des mensen vol liefde en tederheid. Geen verwijt kwam over zijn lippen. Hij daalde direct in de put af. Hij had zijn leven er voor over om mij te redden. Hij sloeg zijn armen om mij heen, tilde mij uit de put en zette mijn voeten op de vaste grond. Hij trok mij mijn vuile kleren uit en kleedde mij met zijn eigen kleed. Toen stilde Hij mijn honger en tenslotte sprak Hij: ‘Volg Mij, Ik zal je voortaan leiden!’

‘Daarom’, zo besloot de Chinees, ‘werd ik een christen.’
John61
24-02-2014 / 19:51
Schitterend verwoord AHHK76, alsof je een gelijkenis van Jezus zelf leest.
dagvlinder
24-02-2014 / 20:35
AHHK76: Klinkt mooi, maar het hindoeïsme staat niet in je rijtje...

Helaas, ik ben een christen, maar ik ben bang dat ik net als de meeste christenen toch nog nooit de stem van Jezus in het echt heb gehoord, die zei: "Mijn zoon!". We moeten het christendom ook niet mooier willen maken dan het is, Jezus spreekt niet zo heel vaak persoonlijk tegen mensen, ik moet ze nog tegenkomen die dit letterlijk zo hebben meegemaakt.
We nemen dingen uit de bijbel aan, maar het gelaat van de Zoon des mensen daadwerkelijk zien... Vind je dat niet een beetje té mooi en onwaarachtig gebracht?
Ik roep vaak tot God, maar ook de God van de christenen laat heel vaak lang op Zich wachten.
AHHK76
24-02-2014 / 22:19
Je hebt gelijk dagvlinder, ik pakte de verkeerde variant van dit verhaal.
Het had er één moeten zijn waar ook dit stukje in stond:
Vervolgens kwam een Boeddhistische priester voorbij en zei:’Arme vent. Ik lijd echt met je mee als ik je daar zie in je ongelukkige omstandigheden. Ik denk dat als je tweederde van de put naar boven kunt komen ik je dan mijn hand kan toereiken en je uit de put kan trekken’ Maar de man was totaal niet in staat om een eindje omhoog te komen. ‘Dat is boeddhisme’

Verder vervult God niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften. Door Zijn Woord spreekt God tot ons! Mijn zoon, geef mij uw hart. Zie Ik sta aan de deur en Ik klop... enz. Heb je dit nog nooit ervaren?
mortlach
25-02-2014 / 10:18
O, wat heb ik een hekel aan dat 'verhaal'. Zo'n gezamelijke 10.000 jaar wijsheidstradities afdoen met 'Onze God is de beste (copyright: de Positivo's). Het totale gebrek aan respect voor miljarden naasten dat ervan afspat. Als dat christendom moet zijn, geef mijn portie dan maar aan fikkie.
dagvlinder
25-02-2014 / 10:35
Mortlach... juist! Als je het christendom dan wilt verdedigen doe het dan niet op zo'n laatdunkende manier naar andersgelovigen, door zulke drogredeneringen als AHHK76 aan te halen. Alsof het christendom zo pimpel klinkklaar is. Ik hoor veel zuchten en klagen onder de christenen, omdat God Zich verbergt.
'Daarom, zo besloot ik, ben ik even geen christen meer, totdat Jezus Zelf over het randje kijkt'. Maar Hij laat vooralsnog erg lang op zich wachten.
Al ver voor Jezus' tijd waren er wijze mensen, maar volgens ons refo's zijn die alleen in de Bijbel te vinden. Jammer dat deze kortzichtigheid de weg totaal afsluit voor zoveel goeds in mensen overal.
De barmhartige samaritaan vroeg zich niet af wat voor geloof, het had geen naam, alleen maar (naasten)liefde. Punt.
mortlach
25-02-2014 / 18:27
O, boe, redactie!

Mijn miskarakterisering over het Christendom weghalen terwijl het hele stuk van AH67 mag blijven staan. Wat valt me dat tegen, het leek me toch redelijk onmogelijk het punt te missen dat ik daarmee wilde maken. Haal dan alles weg, inclusief dat tenenkrommende en respectloze stuk van AHHH.

Atheist
De atheist laat zich niet door anderen wijsmaken dat hij in de put zit.
John61
25-02-2014 / 20:56
@Mortlach: je vertaalt andere keuzes maken met "totaal gebrek aan respect". Dat is pas respectloos. Natuurlijk verdedig je als christen je eigen geloof, dat doen mensen die een ander geloof aanhangen ook. Als je verwacht dat gelovigen (van welk geloof dan ook) ook andere geloven als de waarheid zien, ben je naïef; natuurlijk is dat niet zo. Zo zal een socialist de liberale levensovertuiging ook niet als de juiste of een juiste zien. Dat heeft niets met gebrek aan respect te maken, maar met andere keuzes. Zo respecteer ik jouw keuzes ook, al zal ik jouw keuzes niet de mijne maken.
mortlach
25-02-2014 / 21:36
@John Nergens veroordeel ik mensen die andere keuzes maken, en uiteraard mag je voor je geloof opkomen. Echter, ik hoop dat je inziet dat als je 'voor je geloof opkomen' gelijkstelt aan 'andere geloven op basis van valse informatie de grond in trappen', dat er dan iets niet in orde is. En sorry, daar hoef ik geen respect voor op te brengen.

Juist de denkbeelden van je opponenten correct proberen weer te geven, dat verdient respect. Wat dat betreft is het antwoord van het panellid prima. Miskarakterisering zoals in dat put-verhaal, verdient zeer zeker mijn respect niet.

Dat hele verhaal is een gevat verhaaltje voor interne propaganda, voor mensen die toch al christelijk zijn, om zich lekker goed te voelen ten koste van al die andere sukkelaars die om onbegrijpelijke redenen overduidelijke falende systemen volgen. Bij dat soort simplisme is niemand gebaat, ZELFS de christenen voor wie het bedoeld is niet.
John61
25-02-2014 / 21:43
Nou doe je het weer Mortlach, je maakt je er net zo schuldig aan als je anderen verwijt, je spreekt over "valse informatie" ook dat is respectloos. Balk - splinter principe.
mortlach
26-02-2014 / 00:35
Als je echt denkt dat dat put-verhaal van ahhk integere en juiste informatie verschaft, dan weet ik het ook niet meer hoor. Dan liggen we wel heel erg ver uit elkaar qua definities. Ik sta achter die uitspraak.

Maar goed, ik schrijf een prikkelend stukje met een met opzet grove miskarakterisering van het christendom, en dat wordt weggecensureerd - geheel begrijpelijk natuurlijk, want dat stukje deed pijn, het was onwaar en allemaal erg vervelend en oneerlijk.

Wat ik mij dan weer afvraag, is of iemand op enig moment heeft geedacht aan die regel.. Wat gij niet wilt dat u geschied.... Wie zei dat ook alweer? O ja, Confuscius, en de Boeddha, en Jezus.
John61
26-02-2014 / 06:58
Je laatste zin (wat gij niet wilt...) onderschrijf ik helemaal Mortlach. Ik ga nog iets verder. Voor mij is de reden om voor het christelijk geloof te kiezen, dat de uitgangspunten in mijn ogen volstrekt deugen en tot wereldvrede en een gelukkiger leven leiden (God liefhebben boven alles, naastenliefde en zelfs je vijanden lief hebben (dat gaat veel verder dan van mensen houden die je niet aardig vindt)). Allemaal vanuit een autonome keus, zonder enige dwang. Als je wilt weten wie God is, kijk dan vooral niet naar de kerk of de christenen (inclusief mijzelf), wij hebben er een karikatuur van gemaakt, doortrokken met veel onhebbelijke menselijke trekjes. Enige nederigheid van christenen is daarom op zijn plaats. Kijk naar Jezus. Dan krijg je een eerlijk en onvertekend beeld van God. Als ik het alleen van de kerk of medechristenen moest hebben, was ik al lang afgehaakt van het christelijk geloof: Jezus.
dagvlinder
26-02-2014 / 10:20
Jezus de enige echte Redder? Straks op de oordeelsdag is het: Jammer voor degenen die niet in mij geloven, maar ik kan je voor eeuwig niet meer helpen? Is dat werkelijk de allerbeste godsdienst?
Boeddhisten, hindoes etc. geloven in eindeloze kansen voor schepselen, daar word ik blijer van dan straks een eindafrekening, jammer maar helaas...
John61: Jezus oké, maar dan niet dat wat er allemaal gezegd wordt, zonder dat we daarvoor KEIharde bewijzen hebben. En daarin kunnen we niet blind varen op de bijbel, want nergens lees ik dat Jezus zelf iets heeft opgeschreven, waarom dan toch niet als het zo belangrijk was?? Zou hij daar geen tijd voor hebben gehad? Of was hij analfabeet. Wel God, maar niet kunnen schrijven?
Een 100% pure Jezus graag.
mortlach
26-02-2014 / 10:30
@John Ik ben oprecht blij dat jij je keuze hebt gemaakt en het laatste wat ik wil is je van die keuze afbrengen (het zou me ongetwijfeld niet eens lukken, als ik het al zou willen).

Maar daar gaat het mij dus helemaal niet om. Het gaat mij om die vervelende menselijke trek jezelf op te hemelen door anderen omlaag te trappen. We proberen kinderen van jongs af aan aan te leren dat dat niet netjes is en eerder een negatief beeld opwerkt dan een positief, dus waarom is het als volwassenen ineens wel veroorloofd als het om religie gaat?

In mijn religie zit ook geen enkele dwang. En ik geloof ook dat mijn religie leidt tot al die mooie zaken die jij beschrijft. Het is wat dat betreft geen wedstrijdje. En dat is dus mijn probleem met die put-vergelijking op pagina 1. Dat maakt van geloof een wedstrijdje moddergooien: zelfs als je wint, kom je er onder drek uit.
mortlach
26-02-2014 / 10:32
@dagvlinder: Las Jezus als kind niet uit de Torah in de tempel? Dat hij analfabeet was lijkt mij eerder gezegd sterk.
John61
26-02-2014 / 10:53
@dagvlinder: wat er in de boeken van de Bijbel over Jezus is geschreven is door mensen geschreven en niet door Jezus zelf. Ik acht jou slim genoeg om daar doorheen de pure Jezus te zien (nee, helemaal puur kan niet, net zoals ik dat niet kan, want jij en ik hebben ook onze eigen perceptie/bril waarmee we naar onze omgeving kijken). Enfin, zelfs als ik door mij n eigen beperkte bril naar Jezus kijk, blijft er meer dan genoeg over om Jezus te willen volgen en als rolmodel te nemen. Ik moet bekennen dat daar bij mij bar weinig van terecht komt...
luisindepels
02-03-2014 / 19:09
Hallo,

Ik ben nieuw hier maar wil graag even reageren op de discussie.

De laatste tijd ben ik in onze kerk (CGK) ook nogal wat dingen tegengekomen over onderhavig onderwerp, direct of indirect vergelijkbaar. Ik kwam op internet een voor mij waardevol stuk tegen:

www.verhoevenmarc.be/finale.htm

Over verschillende wereldreligies en hun invloeden op ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.

De vergelijking aan het begin van de discussie ken ik ook, alleen heb ik hem anders gehoord:

Jezus daalt als enige af in mijn put, zodat ik op Zijn schouders kan staan om uit de put te kunnen klimmen...
De anderen geven hooguit tips maar laten het me lekker zelf uitzoeken.

Mooi he?

@Dagvlinder: Jezus zegt toch immers zelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven" en "Niemand kont tot de Vader dan door Mij"? Waarom dan de vraag wie er gelijk zou moeten hebben, het staat toch gewoon in zijn Woord?
Wat jij stelt is typisch 2014. Kerk anno- nu: Inclusivisme, universalisme, GOD-IS-LIEDE en alles en iedereen mag mee. Niet scherp bedoeld, maar het is gewoon overal hoorbaar als je goed luistert.

Voorbeeld: in onze gemeente werd onlangs een gemeenteconferentie gehouden waarbij als leidraad een boekje van Henri Nouwen werd gebruikt, jullie waarschijnlijk wel bekend. Hij zei aan het eind van zijn leven dat hij er niet van overtuigd was dat jezus de enige weg tot God was. Enige weken ervoor werd het Bijbellezen middels Lectio Divina geintroduceerd in gesprekspapieren voor groeigroepen en op de catechisatie......

Okee, ik ga misschien een beetje off-topic; welbeschouwd ook weer niet denk ik....

Gods zegen!
sydneylover
03-03-2014 / 21:19
Ik denk dat ik mortlach wel een beetje kan begrijpen. Ook begrijp ik de bijdrage van AHHK76 wel en tegelijk vind ik dergelijk bijdragen behoorlijk badinerend.

Ik werk in de ICT veel samen met collega's uit India, de meeste zijn hindoes. Ik ben een gelovig christen en tegelijk heb ik heel veel moeite om 'mijn' geloof boven dat van hen te stellen. Dat wordt namelijk een stuk moeilijker als je ineens veel contact met ze hebt, hun respect voor andersdenkenden of andere religies.
Ik kan het maar moeilijk geloven dat mijn God hen zomaar verloren zal laten gaan. Want ik ben echt geen haar beter..

Terug in de tijd

Mijn man noemt me steeds bij de naam van zijn ex-vrouw met wie hij een langdurige relatie had. Dit voelt voor mij erg ve...
8 reacties
25-02-2015
Wij hebben een brief gehad betreffende aanmelding medische gegevens bij de landelijke infrastructuur voor gegevensuitwis...
geen reacties
24-02-2011
Ik  heb ruim vier maanden verkering met een hele lieve jongen. Ik geloof  echt dat we door God zijn samen gebracht. We h...
2 reacties
24-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering