Filmen van de trouwdienst

J.A. Mol / 59 reacties

12-02-2014, 12:56

Vraag

Zijn er goede redenen om het filmen van de trouwdienst te verbieden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Is het verkeerd om een trouwdienst te filmen? Zijn daar goede redenen voor aan te dragen?

Wat is eigenlijk een trouwdienst? Een trouwdienst is een kerkdienst. Een kerkdienst waarin de gemeente samenkomt met het bruidspaar om de zegen van God te bidden over het huwelijk. Dat is niet zomaar wat! Een kerkdienst is een 'heilige kerkdienst', al vergeten we dat misschien wel eens. En zo is dat ook met een trouwdienst.

Vanwege die heiligheid van de kerkdienst hanteren kerkenraden bepaalde regels. Eén van die regels kan zijn het niet toestaan van het maken van foto's of het filmen tijdens de dienst. Maar, zeg je, er zijn ook gemeenten waar dat wel is toegestaan. Dat klopt, er zijn kerken waarin de kerkdienst live via internet wordt uitgezonden. Met geluid, maar ook met beeld. En dit gebeurt ook tijdens belijdenisdiensten, doopdiensten en diensten bij bevestiging van ambtsdragers.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de dienst. En vanuit het oogpunt van de heiligheid van de kerkdienst, wordt wel besloten dat er niet gefilmd mag worden. Anderen nemen een andere beslissing. Ik ben van mening dat we hier een voorbeeld hebben van een 'middelmatige zaak'. Laten we de heiligheid van de (trouw)dienst niet uit het oog verliezen.

Hartelijke groet,
Kand. J. A. Mol

J.A. Mol

J.A. Mol

 • Geboortedatum:
  19-10-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driesum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

trouwdienst
59 reacties
Positivo
18-02-2014 / 19:19
@Hermon & @GG61: ik heb zelden zulke bekrompenheid gelezen als in jullie reacties! Alsof filmen 'het oog van de duivel is'! Beseffen jullie niet dat God mensen de talenten heeft gegeven om innovatieve producten te ontwikkelen? Ik denk bijvoorbeeld aan een camera, een televisie, de computer, een mri-scanner, enz, enz. Producten waarbij we allemaal de plicht hebben er verstandig mee om te gaan. Dan kun je toch niet zeggen 'ik gebruik de producten niet omdat er ook weleens verkeerde dingen mee gebeuren'? Hoe denk je dat buitenkerkelijke mensen worden bereikt als er bijvoorbeeld geen 'Hour of Power' zou zijn? Open your eyes and see how Jesus shines!
juni
18-02-2014 / 20:52
vrouw 78
dank voor uw antwoord.
k,heb hebr. gelezen,en zie dat degene in Christus,diegene zijn waarvan joh. 17 spreekt,degene die Gij Mij gegeven hebt.enz.
hebr. 2 Ik en de kinderen die Mij God gegeven heeft.

over zulke mensen spreekt Hebr.mooi om daar bij te horen.maar wat een waarschuwingen tegen afval van het geloof!
k,vraag me af,hoe iemand dat allemaal vast houdt.mooi als dat gaat.paulus is erg zorgzaam,dat niemand achter blijft.

hebr. 4 vers 16 is eeuwige liefde en zorg van de Heere voor deze mensen[vind ik]
ze zijn nu eeuwig gelukkig
Antonia
18-02-2014 / 21:17
@ Ruben92
Ik denk niet dat het bijzaken zijn. Het gaat om zaken in de eredienst en dat gaat over: hoe en op welke wijze God gediend wil worden. De eerste tafel van de wet.
Het gaat er niet alleen om dat je niet zondigt, maar hoe verheerlijk je nu God als je naar de beelden(alleen de beelden, niet het audio- deel van de film) kijkt? Want we hebben het nog steeds over zaken in de eredienst, die toch geheel en alleen ten dienste moeten staan van God.
Ruben92
18-02-2014 / 21:53
@Antonia
Het lijkt er op dat uw argumenten het verschil tussen live een preek bekijken en terugkijken weghaalt en mijn standpunt onderstreept.
Als je God niet verheerlijkt door naar een preek te kijken op een laptop, hoe verheerlijk je Hem dan om de preek in het echt te zien en te luisteren? Want ik heb het het juist WEL over het audio gedeelte, beeld en geluid, een preek waarbij ik de predikant zie en hoor! Net zoals ik dat elke zondag zie en hoor. Je hebt immers niks aan een preek met alleen beeld en geen geluid?

Ik denk persoonlijk niet dat het opnemen/filmen van een preek, met als doel ter verspreiding van Gods Woord in strijd is met de eerste tafel van de wet....

Daar zijn we natuurlijk allemaal vrij in om dat te geloven of niet.

Ik denk dat die camera wel degelijk ten dienste staat van God, waarom? Wij nemen de preek op, mensen raken in aanraking met die preek op het internet en gaan hem bekijken, komen op deze manier in aanraking met het Woord, komen tot geloof... of misschien geloven ze al en hebben ze heel veel aan die bemoedigende of vertroostende preek!, zou dat dan niet ten dienste staan van God?
Antonia
18-02-2014 / 22:20
@ Ruben92

Ik blijf bij mijn argument dat zaken in de eredienst volledig moeten staan ten dienste van God. Dus bij een film daarvan moet zowel het audio - als het visueel deel Godverheerlijkend zijn. Het audio deel, daardoor kunnen mensen tot het geloof in Christus komen(het geloof is uit het gehoor), maar hoe het visuele deel nu God kan verheerlijken, is voor mij een raadsel.
Ruben92
18-02-2014 / 22:34
@Antonia

Helder, dat is je goed recht. En ik ben het met je eens dat het Godverheerlijkend moet zijn, alleen ik denk dat het wel is en jij denkt van niet. Duidelijk,

Nogmaals.... Geloof is inderdaad uit gehoor en als het visuele deel voor jou een raadsel is dan zou dat ook een raadsel moeten zijn wanneer je in de kerk zit en naar de predikant kijkt. We waren het er immers over eens dat jij hetzelfde ziet als de camera filmt ( zie je vorige reacties)

Sterker nog, de camera zal alleen gericht zijn op de predikant (hij preekt immers uit het Woord), terwijl als wij in de kerk zitten de mogelijkheid hebben om af te dwalen en naar andere mensen te kijken...
Hermon
18-02-2014 / 23:29
Beste Positivo, ik vind het een beetje jammer, dat als ik mijn persoonlijke overwegingen weergeef, dat jij dit weg zet als zeer bekrompen. De pc is een prachtige uitvinding, maar tegelijk zie je met dat soort uitvindingen de ethische problematiek toenemen. De camera is ook een mooie uitvinding, tegelijk kan dat een bedreiging vormen, als we daarin doorslaan (denk aan het Big Brother Watching You effect).

Ik heb niets tegen fotograferen of filmen, waarom zou dat het oog van de duivel zijn zoals jij suggereert? Maar om nu een kerkdienst te filmen vind ik een punt om over na te denken. Ik ga naar de kerk om Gods stem te horen, om Zijn zegen af te smeken en persoonlijk kan ik het dan niet plaatsen dat je dan de behoefte hebt dit te filmen. En wat film je nu eigenlijk? Wat in het hart uitgewerkt wordt, en waar het in de prediking toch om gaat, is niet te filmen. Je filmt in feite alleen het uiterlijk omhulsel. Een dominee die wat staat te gebaren misschien? Mensen die in de bank zitten. Wat is daar nu aan te zien?

En wat ik me heel sterk afvraagt: wat is de verhouding van de heiligheid van sommige zaken, (denk aan het gebed, aan het Heilig Avondmaal) en het daar tussendoor nog bezig zijn met een film camera.
Antonia
19-02-2014 / 10:44
@Ruben92
Het hoeft geen raadsel voor je te zijn, want zoals ik al in een eerdere reactie aangaf: ik verheerlijk God niet door het zien van een predikant als ik in de kerk zit. De camera ziet hetzelfde als ik, dus ik verheerlijk God ook niet door het zien van een film. Maar goed, jij stelt dat het wel mogelijk is om d.m.v. een film God te dienen, als je er maar verantwoord mee omgaat. Laten we de vraag of we God nu wel of niet kunnen dienen d.m.v. een film rusten. Maar laten we ons afvragen: zou God het Zelf wel willen om door beelden gediend te worden. Was dat ook niet het geval met het gouden kalf? Het volk Israel wilde d.m.v. dat beeld geen andere god dienen, maar de HEERE de God die hen uit Egypte had opgevoerd. Wat jammer nu, ze hadden het zo goed bedoeld, maar het kon God niet behagen.
Ruben92
19-02-2014 / 11:24
@Antonia
Oke dan verheerlijk je God niet door het zien van de predikant, noch door de camera noch door er zelf te zitten. Ik had het over ten dienste van God.
Dan is er wederom géén verschil tussen de camera en jij zelf alleen wat ik aangaf; jij zelf kan afdwalen terwijl de camera zich richt op de gene die het Woord predikt.

Dus jij vindt dat het gouden kalf het zelfde is als een preek opnemen met een camera? Vreemd.
God wilt toch dat wij mensen tot Zijn discipelen maken, dus ik zie de link met het eerste gebod niet echt?

Ik herhaal: "Ik denk dat die camera wel degelijk ten dienste staat van God, waarom? Wij nemen de preek op, mensen raken in aanraking met die preek op het internet en gaan hem bekijken, komen op deze manier in aanraking met het Woord, komen tot geloof... of misschien geloven ze al en hebben ze heel veel aan die bemoedigende of vertroostende preek!, zou dat dan niet ten dienste staan van God?"

Weet je wat mij nog het meeste pijn en verdriet doet,
Stel als iemand naar mij toe komt en zegt: Ik heb me toch zo'n goede preek gezien en ik ben daardoor tot geloof gekomen, prijs den HEERE!!, terwijl een andere broeder of zuster in Christus wellicht zou zeggen: Wat? heb jij een preek gezien die is opgenomen met een camera? maar dat is den HEERE een gruwel...
Hermon
19-02-2014 / 15:09
Ruben92, Ds van de Berg heeft bij de nieuwste vraag van vandaag over 'Valentijn' een mooie reactie gegeven, die volgens mij hier ook van toepassing is, namelijk:

"Zelf denk ik niet dat we alles tot op de bodem hoeven uit te zoeken. Hierbij moet ik denken aan wat Paulus schrijft in Romeinen 14 vers 14: “Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan die acht iets onrein te zijn, die is het onrein.” Zo betoogt Paulus in 1 Korinthe 8 dat het niet verkeerd is om vlees te eten, ook al zou dat mogelijk eerst als een offer aan de afgoden zijn geofferd. Toch maakt hij zowel in Romeinen 14 als in 1 Korinthe 8 duidelijk dat het goed kan zijn om er voor te kiezen om geen vlees te eten. De eerste reden zou kunnen zijn dat je het zelf als zonde ervaart en dat je dus door te eten je geweten zou bevlekken. Een tweede reden is dat er een broeder kan zijn die het als zonde ziet en die in verwarring zou kunnen komen als hij je vlees zou zien eten."

Kunnen we de laatste twee zinnen (deze twee redenen) ook niet als regel zien in deze discussie....?!
Antonia
19-02-2014 / 16:16
@Ruben92
Wij kunnen menen iets goeds voor God te doen(mensen in aanraking te brengen met het evangelie), maar de wijze waarop we dat doen kan God mishagen. Dat is de aard van de zonde met het gouden kalf. Dat is niet de zonde tegen het 1e gebod(dat we alleen God moeten dienen), maar tegen het 2e gebod(de wijze waarop God gediend wil worden). Het heeft God behaagd om het geloof te werken d.m.v. de verkondiging van zijn Woord. Door er beelden bij te voegen, is er sprake van een ongeoorloofde vermenging. Dit is in strijd met de wet tegen vermenging volgens Leviticus 19. Wat dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Dat betekent ook: wat God gescheiden heeft voege de mens niet samen.
Ruben92
19-02-2014 / 18:24
@Hermon, wat toevallig! Ik moest inderdaad ook sterk denken aan deze discussie toen ik het antwoord las bij de vraag van Valentijnsdag. Ik ben het ook zeer zeker met je eens, moet je mensen ook vrij in laten vind ik! Ik heb er ook totaal geen problemen mee als een kerk kiest het niet te doen, als ze het maar niet gaan verbieden....
Maar het antwoord is zeker toepasselijk voor deze vraag!


@Antonia
Pfff.... Sorry maar ik snap echt niet op welk spoor u nu bent terecht gekomen en ik vraag me af wat voor vertaling uw leest. Vertel me, was het gouden kalf dan een wijze om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie? Het gouden kalf was pure afgoderij, tuurlijk behaagde God dat niet, maar dan zeg je dus eigenlijk dat een preek opnemen (video en audio) pure afgoderij is? knielen voor de camera?.... Ik snap er werkelijk waar niks meer van. Nogmaals vind ik het prima als je er voor kiest om niet te filmen.

Dus jij zegt: door beeld bij het geluid toe te voegen is er sprake van ongeoorloofde vermenging?... dan herhaal ik nogmaals; sluit je ogen dan als je in de kerk zit! Want dan vermeng je ook beeld met geluid. God heeft je oren en ogen gegeven! Net zoals je met je ogen DE BIJBEL kan LEZEN! of is dat dan ook tevergeefs??? Is dat ook vermenging??

In Leviticus 19 staat over vermenging met dieren en over zaad zaaien...? De tekst die u aanhaalt staat in: Markus 10:9 ... En als u het stuk daarvoor het gelezen dan zou u zien dat dat over het huwelijk gaat!! Dat twee mensen één worden en dat die niet mogen scheiden!! Want door deze tekst zo uit z'n verband te halen zeg je ook het tegenovergesteld: wat God gescheiden heeft voege de mens niet samen.
Vraag: Uit hoeveel verschillende gescheiden stoffen bestaat uw auto? of uw huis, uw telefoon, uw laptop. Hebben wij dat niet samen gevoegd?

U zegt dus eigenlijk: God vond de microfoon oké, maar toen wij er beeld bij voegden, werd het zondig?
katlheen
20-02-2014 / 21:26
Ik ga maar helemaal niet naar de kerk, ik zou daar toch eens zitten en mezelf bezondigen aan weet ik het wel niet wat. Nee hoor, ik blijf wel veilig thuis, kan er ook niets mis gaan.
Gerard314
21-02-2014 / 10:28
@katlheen,

:-) wat een mooie reactie. Niet steeds blijven vragen of een refo iets wel of niet mag doen. Gewoon nix meer doen. Volgens mij is dit de volmaakte versie van refo-farizeïsme :-)
Antonia
21-02-2014 / 20:31
@ Ruben92.
laat ik nog een poging wagen.
Filmen in een trouwdienst lijkt onschuldig, maar is het niet.

Dienst der Verzoening in het OT= Woordverkondiging NT (2 Cor. 5:20)
Zoals de dienst der verzoening in het OT wees op het werk van een komende Christus (Heb. 8:5), zo wijst de woordverkondiging in het NT op het werk van een gekomen Christus.

Wat doet een camera in een trouwdienst(=eredienst)? Die voegt iets (een beeld= een werk dat alleen de mens dient) toe aan de woordverkonding =dienst der verzoening= volbrachte werk van Christus. Zie je de vermenging? Vervolgens wordt deze vermenging in een tastbaar product gegoten: een DVD o.i.d., een gouden kalf, waarmee men denkt God te dienen.
katlheen
21-02-2014 / 20:59
@gerard314: tja, ik zou er toch eens zitten, en zo'n dienst wordt opgenomen op band. Stel je nu toch eens voor dat ik te hard zou zingen, of nog erger, vals zingen. Dan luistert iemand dat later terug, dan zou iemand daardoor afgeleid worden. Dus wellicht tot zonde komen. Nee hoor, dat kan ik niet op mijn geweten hebben, dan blijf ik beter thuis. En al die mensen die zich bezig houden met het juiste hoedje, stel je voor dat men aanstoot neemt aan mijn kleding. Nee, dat wil ik niet.

@Antonia: Jezus deed wonderen om een en ander aanschouwelijk te maken. Waarom dan? Het geloof is toch uit het gehoor? Dan had Jezus gewoon geen wonderen moeten doen.
Gerard314
22-02-2014 / 00:05
@katlheen, helemaal met u eens zuster. Wij refos kunnen beter nix doen dan de kans te lopen iets te doen dat niet mag van wie of wat dan ook!
Ruben92
22-02-2014 / 11:38
@Antonia,

Het kan aan mij liggen maar ik snap werkelijk echt niet hoe u die verbanden legt....
Ik heb al die teksten nog eens goed doorgenomen maar ik snap uw punt niet.

Echter, snap ik wel (als dat is wat u bedoeld) dat het Woord wordt verkondigd tijdens de dienst en dat wij ons moeten verzoenen met God, dat haal ik namelijk ook uit jouw teksten. Daar ben ik het van harte mee eens.

Ik heb wel twee vragen voor u, naar aanleiding van uw uiteenzetting

1. Wanneer de preek (film en audio) niet op DVD wordt gezet maar alleen op YouTube staat, is er dan nog steeds sprake van die z.g.n. (Bijbelse?) vermenging?


2. Wanneer de preek (alleen audio) wordt opgenomen - waar jij overigens niet op tegen bent - en deze op CD wordt gezet, is er dan ook sprake van die z.g.n. (Bijbelse?) vermenging?

Zo ja? dan zou je jezelf behoorlijk tegen spreken i.v.m. je vorige reacties, aangezien je zelf zei: Geloof komt alleen uit horen en is een preek horen niks mis mee. alleen als er beeld wordt toegevoegd dan wordt het vermengd.. en dat mag niet... Of als de audio-preek op CD wordt gezet dan is er wéér sprake van vermenging en dan is de preek duivels?
Antonia
22-02-2014 / 15:02
@katlheen
De wonderen die Jezus deed, dienden om Zijn leer te bevestigen. Je wilt toch geen link leggen tussen de wonderen van Jezus en de beelden van een bruidspaar in een film? Wat zouden die beelden van het bruidspaar moeten bevestigen? Het Woord? Nee!

@ Ruben92
vraag 1. Wanneer de preek (film en audio) niet op DVD wordt gezet maar alleen op YouTube staat, is er dan nog steeds sprake van die z.g.n. (Bijbelse?) vermenging?

antwoord: Een film van een trouwdienst is een vermenging(beeld aan het Woord) en of dat nu op een DVD gezet wordt of op YouTube, maakt niet uit.

vraag 2. Wanneer de preek (alleen audio) wordt opgenomen - waar jij overigens niet op tegen bent - en deze op CD wordt gezet, is er dan ook sprake van die z.g.n. (Bijbelse?) vermenging?

antwoord: Nee, want er heeft geen vermenging vooraf plaatsgevonden, voordat het op een CD gezet wordt.

Terug in de tijd

Onze scriba en ouderling is begrafenisondernemer. Nu wil het geval dat hij ook crematies verzorgt en dat wordt gepublice...
1 reactie
13-02-2018
Vraag 1: De laatste tijd ben ik kritisch gaan nadenken over het scheppingsverhaal in Genesis. Het is weliswaar een prach...
geen reacties
12-02-2005
Wanneer is een kerkelijke gemeente gezond qua onderlinge banden?
1 reactie
12-02-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering