Filmen van de trouwdienst

J.A. Mol / 59 reacties

12-02-2014, 12:56

Vraag

Zijn er goede redenen om het filmen van de trouwdienst te verbieden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Is het verkeerd om een trouwdienst te filmen? Zijn daar goede redenen voor aan te dragen?

Wat is eigenlijk een trouwdienst? Een trouwdienst is een kerkdienst. Een kerkdienst waarin de gemeente samenkomt met het bruidspaar om de zegen van God te bidden over het huwelijk. Dat is niet zomaar wat! Een kerkdienst is een 'heilige kerkdienst', al vergeten we dat misschien wel eens. En zo is dat ook met een trouwdienst.

Vanwege die heiligheid van de kerkdienst hanteren kerkenraden bepaalde regels. Eén van die regels kan zijn het niet toestaan van het maken van foto's of het filmen tijdens de dienst. Maar, zeg je, er zijn ook gemeenten waar dat wel is toegestaan. Dat klopt, er zijn kerken waarin de kerkdienst live via internet wordt uitgezonden. Met geluid, maar ook met beeld. En dit gebeurt ook tijdens belijdenisdiensten, doopdiensten en diensten bij bevestiging van ambtsdragers.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de dienst. En vanuit het oogpunt van de heiligheid van de kerkdienst, wordt wel besloten dat er niet gefilmd mag worden. Anderen nemen een andere beslissing. Ik ben van mening dat we hier een voorbeeld hebben van een 'middelmatige zaak'. Laten we de heiligheid van de (trouw)dienst niet uit het oog verliezen.

Hartelijke groet,
Kand. J. A. Mol

J.A. Mol

J.A. Mol

 • Geboortedatum:
  19-10-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driesum
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

trouwdienst
59 reacties
juni
17-02-2014 / 14:45
ruben92.

Koning der Koningen!

eerbied en diep ontzag is m.i. op zijn plaats in Gods huis.
hoort m.i. geen gefilm bij.

daar gruw ik zelf van.

ruben 92 houdt u zich bij uw mening,ik bij de mijne.

mooi als er nog meer mee gruwen met mij.die doen zoiets niet.

k,zou trouwens bang zijn een oordeel over mn huwlijksdag te krijgen.,i.p.v. een zegen.
ook dit is helemaal mijn eigen mening.
was het beter geweest als ik alleen zei, zou ik nooit doen?

persoonlijk kan ik het niet combineren,met de Heiligheid van God in Zijn huis.

doe wat u zelf kan verantwoorden ruben92
Ruben92
17-02-2014 / 14:59
@juni

is de Koning der Koningen niet de Almachtige? De Alfa en De Omega? De Goede Herder? De Enige?

Eerbied en diep ontzag is minstens op zn plaats in Zijn huis. Helemaal mee eens.
Maar moet je dan radicaal zeggen: "Film je in de kerk, dan heb je geen eerbied voor God."

Fijn dat het je mening is, respecteer ik! Het was inderdaad beter geweest als je zei dat JIJ het nooit zou doen. Want met zo'n radicale statement vind ik dat je eigenlijk zegt: ik ben goed en jij bent slecht.

Overigens ben ik nieuwsgierig (dit is een persoonlijke vraag naar jou) waarom je er van moet gruwen? Kan jij mij één Bijbels argument geven waarom ík er bijvoorbeeld van zou moeten gruwen? Eerlijk waar, ik probeer je te begrijpen.
Antonia
17-02-2014 / 15:13
@ Ruben92
Wie staat er centraal in en wat is het doel van de eredienst? God en de verkondiging van het Evangelie. Een markt en filmen zijn beide wereldse aangelegenheden en op zich geoorloofde zaken. Geoorloofde zaken kunnen zondig worden, als zij niet op een juiste plaats gedaan worden. Zoals een markt in de tempel. De markt in de tempel had de schijn, dat het ten dienste stond van die tempel. Het was toch veel makkelijker met geld naar de tempel te komen dan met een dier. Al dat gesjouw? De markt in de tempel stond dus ten diepste niet in dienst van de tempel en daarmee van God, maar in dienst van de mens. Een film van een trouwdienst heeft de schijn, dat het dienste staat van God. We kunnen immers alles nog eens terugkijken en wie weet mocht God het gepredikte nog eens gebruiken. Terugkijken van de film? Het geloof is toch uit het gehoor en niet uit het zien? Wat wil je dan zien? Het bruidspaar, de mooie entourage? Wie staat er weer in het middelpunt? De mens. En als de mens in het middelpunt staat, beroven we God van Zijn eer.
Ruben92
17-02-2014 / 15:31
@Antonia, toch heb ik geen antwoord gekregen op mijn vragen aan jou,

God staat inderdaad Centraal van de eredienst, helemaal mee eens. Dat een markt en filmen werelds zijn dat spreekt voor zich, maar ik praat over de wortel echt de grondslag/oorzaak van de markt of gefilm. Nogmaals de markt is bedoeld voor eigen belang, lekker handelen, kopen verkopen, winst omzet, geld hebzucht, materialistische zaken, you name it. Dit past absoluut niet tijdens een eredienst, zijn we het beiden over eens hoop ik!

Wanneer je een eredienst opneemt, hetzij met video hetzij met audio, dan is dat toch bedoeld om het Woord te verspreiden aan anderen? En bijvoorbeeld terug te luisteren wanneer je denkt: Ah dat was nou zo'n goede preek, die moet ik nog een keer horen. Ik zie hier geen werelds eigen belang in?

Bij een trouwdienst staat hoe dan ook de twee mensen die trouwen in the picture, maar je sluit ook het verbond met God! Is het dan zo erg, dat het moment waarop jij en je partner voor Gods aangezicht een verbond sluiten, dat vastleggen? Want als jij er blijkbaar van gruwt om zo'n moment vast te leggen, mag je het dan wel opnemen met een microfoon? of opschrijven op je kladblok van wat er precies is gezegd en gedaan tijdens zo'n dienst?

Nog iets, jij zegt: "Wat wil je dan zien? Het bruidspaar, de mooie entourage? Wie staat er weer in het middelpunt? De mens."... Maar als je het niet filmt, dan zou toch alsnog de mens in het middelpunt staan? Dan moet je maar niet trouwen. De mens stond die dag dan toch in het middelpunt of je het nou terugkijkt of niet, het is al geweest, want als je in je gedachten het moment herinnert dan zet je jezelf toch ook wéér in het middelpunt?

Je zegt ook nog: Geloof komt uit horen en niet uit zien, klopt helemaal mee eens! Maar dan daag ik je uit om de aankomende zondag met een blinddoek in de kerk te gaan zitten, geloof komt toch immers uit horen en niet uit zien?

Tot slot wil ik zeggen dat ik je mening waardeer en respecteer.
juni
17-02-2014 / 17:20
ruben 92 ja,zo denk ik erover, film je in de kerk,dan heb je geen eerbied voor God.

ik ben slecht en ruben92 is goed.

ruben 92 onze meningen verschillen,kunnen we het hier bij laten?

ik kan u geen Bijbels argument geven.

verder vind ik uw reacties iets van een dwaas,als ik hierboven lees,over die blinddoek.
ik reageer niet meer op U beste goede ruben92
Ruben92
17-02-2014 / 17:51
@juni

Oke helder, maar ik vind het jammer. En ook uw mening respecteer ik.

Zo komt het wel een beetje over, alsof ik slechter zou zijn omdat ik een andere mening heb, maar jammer dat u op deze manier nu in een slachtofferrol schiet door te zeggen dat ik goed ben en u slecht. Slecht zijn we immers allemaal.

Wederom helder.

Dat u mijn reacties dwaas vindt dat was mij al bekend, en hopelijk snapt u ook wel dat ik een punt probeerde te maken en zo niet, excuses voor mijn dwaasheid.

"U" met een hoofdletter? vreemd.

Gods zegen toegewenst.
Antonia
17-02-2014 / 18:55
@Ruben92
Met een blinddoek in de kerk gaan zitten, verlangt God niet van mij. Een bruidspaar mag op hun huwelijksdag in de picture staan. Er mag gefilmd en/of foto’s gemaakt worden. Op zich allemaal geoorloofde zaken. Dat een mens van nature altijd zichzelf bedoelt is helemaal waar, maar hier gaat het over wereldse aangelegenheden, die in de eredienst plaatsvinden.

Zaken die in de eredienst plaatsvinden moeten aan 2 criteria voldoen:
1. Het moet niet in strijd zijn met de wet van God.
2. Geheel en alleen ten dienste staan van God.

Een audio-opname is niet in strijd met punt 1. Als het alleen bedoeld is om het Woord van God te verspreiden waardoor mensen tot het geloof in Jezus Christus komen, is het niet in strijd met punt 2. Is er sprake van winstbejag o.i.d., dan voldoet het niet aan punt 2.

Een film-opname is niet in strijd met punt 1. Het Woord van God kan worden gehoord en verspreid, maar daar is het niet alleen voor bedoeld. Het is ook bedoeld om mensen/dingen te laten zien. Wat voor doel hebben die beelden? Werken die het geloof in Jezus Christus? Want dat is toch het doel van de eredienst? Het staat dus niet geheel ten dienste van God en voldoet niet aan punt 2.
Ruben92
17-02-2014 / 19:14
@Antonia,
Pffff... Ik hoop dat je snapt dat ik een punt duidelijk wilde maken. Want in de kerkdienst kijk je toch ook naar de dominee? Dus wanneer er wordt gefilmd dan staat de camera toch ook gericht op de dominee? Ik zie geen verschil.

Persoonlijk denk ik dat een film-opname en een audio-opname hetzelfde doel hebben. Het is alleen een ander middel... Dat is gewoon een kwestie van communicatie, of je nou een pen gebruikt of een laptop, een microfoon of een camera. Het gaat nogmaals om het doel, wat jij goed omschrijft met ; niet in strijd met Gods wet en ten dienste van God. En ik geloof dat het wél ten dienste van God is, omdat het (voor mij) exact hetzelfde is als die audio-opname - die wel voldoet aan de criteria - , alleen is het een ander middel.. Dus ik vind dat je voorwaarde 2 nogal subjectief invult.

Ik snap je beredenering wel, maar ik denk door het feit dat je de dominee ziet in beeld, (wat jij ook elke zondag ziet) dat t niet zo zeer de mens centraal zet en nog steeds ten ere is van God, want die dominee verkondigt toch gewoon het Woord? Ik snap niet wat voor extra eer het aan de mens zou geven. Ja als de dominee (op beeld) aan het pronken zou zijn met z'n schoenen en z'n mooie kleding, sieraden en dergelijke, kijk dan hebben we een andere situatie. Maar ik geloof dat in beginsel het filmen geen eer aan God af doet, mits het natuurlijk bedoeld is om het Woord te verspreiden.
Antonia
18-02-2014 / 10:40
@Ruben92

Je zegt dus: je mag gerust een camera in de kerk hebben, want die ziet hetzelfde wat mijn oog ziet. Klopt, die camera ziet hetzelfde wat ik zie. Wat zie, ik als ik in de kerk zit? Ik kijk rond en zie de predikant: heeft hij nu een nieuwe bril op? Ik zie het bruidspaar: stijlvolle jurk heeft zij aan. Waar zou ze die gekocht hebben? Ze zien er schitterend uit. Lief bruidsboeket. Mooie kerk ook etc. O ja, ik moet mijn aandacht wel bij de preek houden natuurlijk. Zit ik zo tot eer van God in de kerk? Nee, ik bezondig me. Als die camera nu hetzelfde ziet als ik? Staat dat ding dan tot eer van God in de kerk? En als ik later de trouwfilm nakijk, bezondig ik me opnieuw. Laat die camera maar thuis, want als men naar de kerk gaat, gaat er al een camera mee de kerk in en ook een markt. Gelukkig dat Jezus ze wel eens allen uitdrijft en zelf Zijn geestelijke Tempel reinigt.
Hermon
18-02-2014 / 13:08
Je laatste opmerking vind ik treffend mooi, Antonia...

De Kanttekenaren zeggen: "Deze wisselaars en verkopers werden, buiten Gods bevel, door de overpriesters toegelaten in de tempel, wel onder de SCHIJN om de godsdienst te bevorderen, maar inderdaad uit gierigheid, opdat het volk altijd gangbaar geld en beesten hebben mocht tot de offeranden, waarvan ZIJ hun VOORDEEL hadden."

God ziet het hart aan! Wat is er een schijn om de godsdienst te bevorderen, wat ten diepste gericht is op zondig eigen belang... En wie is daar niet schuldig aan? Kom eens met een nieuw hoedje of een mooi pak in de kerk, heb je dan geen enkele keer de gedachte: zo, zie IK er niet keurig uit? En wat doet het met een dominee als zijn preek live uitgezonden wordt en hij krijgt positieve reacties daarop? En wat doet het met een bruidspaar als hun dienst gefilmd wordt? Zouden ze geen enkele keer tijdens de dienst eraan denken dat ZIJ vast gelegd worden op de film?

Persoonlijk heb ik nooit zo over deze vraag nagedacht. Ik beluister ook preken via internet en heb laatst ook een huwelijksdienst bijgewoond met een camera voor in de kerk. En ik heb ook naar de huwelijksdienst van W&M gekeken... Nu ik deze berichten lees, zie ik daar eerlijk gezegd toch wel met schrik op terug... Omdat ik daar zo klakkeloos aan voorbij gegaan ben. Zo van: andere kerk, andere gewoonte, gewoon accepteren... Nu zal ik er wel anders/bewuster mee omgaan.

Het huis van God is een huis des gebeds. Alles moet dienen tot Zijn eer. Alles waarbij zondig eigen belang bij komt, moet uitgedreven worden. Wat hebben we dan de Heere Jezus en het werk van Zijn lieve Geest nodig, om dit alles Zelf uit te drijven. Dat mag elke dienst maar weer ons gebed zijn...

Ik denk dat het dan geen vraag meer zal zijn of je wel of niet filmen mag. Als je het als niet goed gaat ervaren, dan ga je niet meer in de Bijbel zoeken naar argumenten om het toch te kunnen doen. Toch?

Andersom geldt denk ik hetzelfde, als je ervan overtuigd bent dat er niets mis mee is, dan ga je ook niet op zoek in de Bijbel naar argumenten om dit bevestigd te zien. Als je gaat zoeken naar redenen om je gedrag te rechtvaardigen, is dat mijn inziens al een bewijs dat je er aan twijfelt of het echt goed is. Twijfel is de stem van je geweten. En het is goed om NOOIT iets te doen wat tegen je geweten in gaat.

Ze zeggen wel eens dat als God een mens bekeert, hij of zij dan vervolgens nog niet over een strooitje durft te stappen, zonder te vragen wat God wil dat zij doen zullen. Dan word je zo bang voor jezelf, zo bang dat je de Heere nog meer verdriet zult doen. Dan wordt het telkens weer vragen: Heere, wat wilt U dat ik doen zal?

Nu ik er bewuster over nadenk, denk ik dat we ons met filmen in de kerk op glad ijs bewegen. Want waar ligt de grens? Als een huwelijksdienst gefilmd mag worden, waarom dan geen doopdienst? En waarom geen Avondmaaldienst...

Belangrijk is ook: welk voorbeeld geven we aan onze kinderen? In Mattheus 21 zien we dat in feite de leden van de kerkenraad de markt in de kerk gehaald hadden. De kinderen speelden in de tempel en waarom ook niet? Ze speelden ook op de markt... Als onze kinderen opgroeien met het feit dat het heel normaal is dat kerkdiensten gefilmd worden, kan de volgende stap door hen nog makkelijker gemaakt worden. Zo gaat dat met alles. In mijn jeugd was in mijn kringen TV uit de boze. Mijn eigen kinderen groeien nu op in een tijd waarin het heel normaal lijkt dat je eens een uitzendinggemist bekijkt. Met de pc (die wij als ouders zelf in huis haalden..) is de TV, die we uit onze voordeur geweerd hebben, door de achterdeur naar binnen gekomen. Zo listig is de duivel... Zou dat niet hetzelfde gelden voor filmen in de kerk? Nu is het een huwelijksdienst, straks een Avondmaaldienst... Nu is het een filmen in de kerk, straks weer wat anders. Er worden wat zaken en apparatuur de kerk ingesleept.... Misschien is er toch meer verband met die tafels van de wisselaars dan ik aanvankelijk heb gedacht.

Ik ben echt dankbaar voor deze vraag en de reacties. Het maakt dat ik er anders naar ben gaan kijken dan ik tot nu toe gedaan heb!
Ruben92
18-02-2014 / 13:25
@Antonia, dus eigenlijk zeg je dat je elke zondag zondigt door naar de kerk te gaan? Is dat dan niet je eigen verantwoordelijkheid los van het feit of je het nou wel filmt of niet? En wat als je een preek terug LUISTERT en niet kijkt, zit je achter je laptop, en dan? waar kijk je dan naar, dan kan het toch net zo goed zo zijn dat je gedachten afdwalen en dat je even naar buiten kijkt of naar je foto's van je familie die in je huis staan (bij wijze van spreke). De duivel is heel goed om ons af te leiden en van het Woord te weerhouden, of je nou een preek thuis kijkt of in de kerk.


Nogmaals ik respecteer je mening maar mijn conclusie is dan dat het je eigen verantwoordelijkheid is, hoe ga je er mee om, waarom kijk je een preek terug? Om die mooie predikant te zien of om verheldering en verdieping in Gods Woord te krijgen... voor mij geldt het laatste in ieder geval en ik vind het fijn als ik het kan KIJKEN want het helpt mij om dingen beter te begrijpen.
Antonia
18-02-2014 / 14:26
@ Ruben92
We zijn zondaar en daarom zondigen we. Ook in de kerk en daar mogelijk nog wel het meest. Maar dat kan toch nooit als excuus gelden om dan maar een camera te plaatsen? Eigen verantwoordelijkheid kennen? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik hoop dat jij, ik en allen het Paulus mogen nazeggen: Ik dank God door Jezus Christus onze Heere.
Ruben92
18-02-2014 / 14:37
@Antonia,
Helder en van harte mee eens!! Maar ik denk niet echt dat het een excuus is omdat ik (in beginsel) een camera geen zondig object vindt, en met eigen verantwoordelijkheid bedoel ik meer; hoe gaan we er mee om? Zo kan net zo goed een audio-opname zondig zijn of zonde opwekken, ook wat jij aangaf in de kerk zondigen we! Alle dingen kunnen we misbruiken.

Dus dan is de vraag; wanneer je naar een preek kijkt en luistert (hetzij in de kerk, hetzij op de pc) wat doe je er mee? Hoe ga je er mee om? Kijk je en/of luister je voor de dominee of jezelf of doe je het voor verrijking en verdieping in Gods Woord.

Ik hoop ook dat wij dat mogen nazeggen! Laten we niet vergeten dat we over bijzaken praten en mogen onthouden dat er Één Weg is naar verlossing en rechtvaardiging.
Autumn
18-02-2014 / 14:39
@Hermon: De doopdienst van ons kind is ook gefilmd. Een waardevol document om terug te zien en ook later voor mijn kind zelf. En op deze manier kon mijn grootvader de dienst ook meebeleven.

Ik denk dat we er onderling niet uitkomen. De een is tegen filmen in de kerk en dat is hun goed recht, de anderen (zoals Ruben en ik) hebben er geen problemen mee, en dat is ons ook goed recht. Ik weet verder niet wat ik er nog over moet zeggen/schrijven.
vrouw78
18-02-2014 / 15:33
Ik kom het vaker tegen dat mensen een kerkgebouw het huis van God noemen. De tempel, daar stond de ark, daar woonde God. God woont met Zijn Geest in de harten van Zijn kinderen. Zijn kinderen die worden
de kerk genoemd. Laten we dat niet verwarren met wat tegenwoordig de kerk wordt genoemd, maar wat een gebouw is waar de kerk samenkomt. Waar 2 of 3 in Zijn Naam samenkomen daar is Hij in het midden. Dan de hele camera in de ban doen?
GG61
18-02-2014 / 15:39
Ik hoop dat kerkenraden hun verantwoordelijk verstaan om geen camera's te plaatsen in de kerk, zodat ze het kerkvolk geen oorzaak geven om te zondigen.
Autumn
18-02-2014 / 16:05
Laat de kerkenraad zich met belangrijkere zaken bezighouden dan dat, GG61.
juni
18-02-2014 / 17:49
vrouw 78 hoe moet ik psalm 122 dan zien? of deze psalm,, een dag is in Uw huis mij meer,dan duizend waar ik U ontbeer?

er was vroeger een tempel en in de woestijn een tabernakel.en

de wolk en vuurkolom,je hoeft je hoofd maar uit de tent te steken,en daar was God, s,nachts!
altijd zichtbaar,dag en nacht.[lijkt me een veilig gevoel geven]

misschien vraag ik te veel?

de gebouwen van nu,kan je dus eigenlijk geen kerk noemen?als ik u goed begrijp.
als ik zondag,s fijn mag kerken,komt dat eigenlijk door de kinderen van God. Als onbekeerde beetje schuilen tussen t, Volk.v God bedoel ik.
zo voelt dat.
uw antw. neem ik heel serieus.
vrouw78
18-02-2014 / 19:11
Onderstaande kwam ik tegen, ter overdenking.

Gods Huis…?! dát zijn Christenen zelf! Vele kerken beweren 'een huis van God' te zijn, maar uit hun middelen, wegen, gedrag en vrucht blijkt al heel gauw dat de kerken beslist niet Gods Huis zijn. Ook de Bijbel zegt iets heel anders! Lees maar mee…Hebr 3:6: - Maar Christus, Gods trouwe Zoon, heeft het volledige beheer over het huis van God. En dat huis zijn wij, de christenen, als wij tenminste tot het einde toe volhouden en met blijdschap op de Heere blijven vertrouwen.

Farizeeërs en de Tempel 
Tot de kruiziging van Jezus was de Tempel 'het Huis van God' en waren de Farizeeërs de priesters van God. Maar zoals we uit de Bijbel weten, hebben de Farizeeën Jezus overgeleverd aan de Romeinen en de doodstraf voor de zoon van God geëist. En die doodstraf werd ook uitgevoerd. En daarmee was de priesterorde van de Farizeeën totaal 'priester-af'.God gaf aan het einde van de priesterbemiddeling der Farizeeën nog een zeer speciale gebeurtenis mee: HIJ scheurde het voorhangsel cq tempelgordijn in de tempel als antwoord op het offer dat Jezus bracht; lees zelf maar:Mattheus 27:50-52 - Kruisdood van Jezus en het scheuren van het tempelgordijn Opnieuw riep Jezus luid en hij stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel in tweeën, van boven tot onderen. Er volgde een aardbeving en de rotsen spleten. Graven gingen open en de lichamen van veel heilige mensen die waren gestorven, werden uit de dood opgewekt.Hebr 10:19-22 - Jezus baande voor ons een weg door het tempelgordijn Door het bloed van Jezus, broeders en zusters, kunnen we dus vol vertrouwen het heiligdom binnengaan. Hij opende voor ons een nieuwe, levende weg door het tempelgordijn heen, dat wil zeggen de weg van zijn lichaam. We hebben een verheven priester die aan het hoofd staat van Gods huis. De bedoeling van het offer van Jezus is, dat mensen zelf weer tot GOD kunnen komen; niet via priesterordes, maar via Jezus. Dit zegt de Bijbel erover:Efeze 2:20-22 - In Jezus worden Christenen opgebouwd tot een tempel van GOD Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, optot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.Hebr 3:4-6 - Wij vormen Gods Huis waarover Jezus als bewaarder is aangesteld Mensen kunnen huizen bouwen, maar God heeft alles gemaakt. Nu deed Mozes zijn werk in het huis van God wel goed, maar hij was toch niet meer dan een knecht; zijn werk was vooral een verwijzing naar wat er later zou gebeuren. Maar Christus, Gods trouwe Zoon, heeft het volledige beheer over het huis van God. En dat huis zijn wij, de christenen, als wij tenminste tot het einde toe volhouden en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen.Overduidelijk spreekt de Bijbel niet over 'kerken' of 'stenen tempel', maar over tempel van vlees en bloed die in Jezus persoonlijk Gods Huis vormen. En die Christenen worden geestelijk geleid door de Geest van GOD die in hen woont.Christenen worden dus niet geleid door of tot aardse organisaties en aardse priesterordes of leiders!Geen Christen staat boven de andere! Wat uit de voetwassing voorafgaand aan het Avondmaal duidelijk wordt, is dat geen Christen boven de andere staat; in Christus zijn we alle van de gelijke rang en stand.Joh 13:14-17 - Geen Christen staat boven de andere! Als ik, jullie Heer en meester, je voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven: wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie net zo doen. Geloof mij: een knecht staat niet boven zijn heer; een afgezant niet boven degene die hem gestuurd heeft. Gelukkig ben je als je dat begrijpt en er ook naar handelt.De in de 4de eeuw op babylonische leest gemaakte rooms-katholieke-kerken -waaruit de kerk die we vandaag de dag kennen is ontstaan- klopt dus qua opzet, organisatie, middelen en wegen dus geheel niet met wat Jezus en de Bijbel ons tonen!GOD maakt immers een einde aan de priesterbemiddeling;GOD maakt mensen tot levende tempels tot Zijn Huis; stenen tempels/huizen doen geen dienst meer;Jezus maakt door de voetwassing duidelijk dat wij Christenen allen gelijk zijn; niemand staat boven een ander;Kerken echter hebben wél (betaalde) priesters, leiders die boven anderen worden aangesteld en stenen gebouwen die zij 'huis van God' noemen. Hiermee gaan zij dus in tegen GOD en Jezus en de dienstbaarheid die van alle Christenen tot Vrucht van de Geest wordt verwacht.
vrouw78
18-02-2014 / 19:16
Juni, die psalmen zijn gedicht voor het einde van de tempeldienst. Die kloppen toch gewoon?

Terug in de tijd

Vraag 1: De laatste tijd ben ik kritisch gaan nadenken over het scheppingsverhaal in Genesis. Het is weliswaar een prach...
geen reacties
12-02-2005
Ik heb last van vreemde gedachten die me continu bezig houden, bijvoorbeeld het idee dat er bepaalde herkenbare personen...
1 reactie
12-02-2011
Wanneer worden de mensen in de traditionele kerken gedoopt in/met de Heilige Geest? Dat zie je in Handelingen 8 vers 4 t...
geen reacties
12-02-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering