Echt berouw

Redactie Refoweb / 4 reacties

29-01-2014, 13:03

Vraag

Aan ds. A.T. Vergunst. Ik vind het heel moeilijk om zalig te worden. Ik hoor namelijk overal om mij heen dat berouw over de zonde nodig is. Ik voel dit berouw echter niet echt. Ik weet wel dat ik zonde doe, maar ik voel het niet. Ik weet dat ik mijn zonden moet belijden en dat hij dan getrouw en rechtvaardig is om te vergeven, maar ik kan toch niet zomaar God mijn zonden gaan belijden en zeggen dat ik er berouw van heb? God wil toch dat we het menen? Ik zou mezelf een grote hypocriet vinden als ik dat zou bidden. Ik weet echter wel dat God bekering van ons eist. God wil dat we zalig worden, God gebiedt het zelfs. Het is een zaak van leven op dood. Ik ben weleens bang dat ik een verkeerde motivatie heb om tot God te komen, namelijk het bang zijn voor de hel. Ik weet dat dit niet goed is en daarom voel ik me ook best wel schijnheilig. Is berouw echt noodzakelijk voordat Hij je hoort of mag je ook gewoon je zonden belijden en erop vertrouwen dat Hij vergeeft, terwijl je het niet echt meent? Alvast bedankt voor uw tijd!

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

4 reacties
kjdh
29-01-2014 / 13:30
Vraagsteller, kijk eens naar je vraag. Mag je om vergeving bidden terwijl je het niet echt meent. Zelfs bij je vader of moeder, man of vrouw kun je dat niet maken, dus al helemaal niet bij de Allerhoogste!!
Wat je schrijft over het motief van zalig worden, om te ontkomen aan de hel wil ik dit zeggen. Vroeger waren er de vrijsteden, daarheen kon je vluchten als iemand door jouw schuld dood ging. Christus is die grote Vrijstad waarheen jij kan en mag vluchten wanneer je het besef hebt dat je hebt overtreden. Jeremia schrijft "alleen ken uw ongerechtigheid" ken is in de kanttekening onderken, erken.
Ik hoorde pas een dominee zeggen dat je ook zonder echt berouw, zonder schuldbesef toch de middelen moet gebruiken, opdat je door het gebruik van de middelen geleid zou worden tot de middelaar.
evantorisch
29-01-2014 / 14:19
Je bent een hypocriet als je zegt dat je berouw hebt terwijl het niet waar is.
Dus ga jij gewoon je zonden aan God belijden, en vertel je Hem er bij dat je geen berouw voelt.
Oprecht zijn is gewoon alles eerlijk vertellen zonder schijnheiligheid.
Je bent bang voor de hel, je zou wel gek zijn als je daar niet bang voor was.
God gebruikt het als argument voor bekering: bekeer je want waarom zou je sterven?
En over je motivatie zou ik me maar niet druk maken, want Hij neemt echt niemand aan op grond van z'n motivatie noch wijst Hij iemand daarom af.
Als iemand gezondigd had vroeger moest hij een lam offeren.
De priester keek alleen maar naar het dier, dat moest volkomen gaaf zijn.
Ruben92
29-01-2014 / 14:43
@evantorsich mooie reactie :)!
En daar wil ik aan toe voegen: Als God inderdaad mensen op grond van hun motivering aanneemt dan neemt hij waarschijnlijk niemand aan : Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe. (Rom 3:11-12)
emaildfj1atgmailpuntcom
30-01-2014 / 00:39
Hallo Vraagsteller,
De motivatie "ik ben bang voor de hel" is niet de juiste motivatie maar kan toch aan het begin helpen om God te gaan zoeken. Jezus waarschuwt ook vaak voor de hel.
Het is in ieder geval goed dat je ziet, dat je in een ellendige situatie bent. Nu is de vraag of je er alles voor over hebt om uit deze situatie te komen. Het kost namelijk veel. Het kost alles. Het kost je hele leven.
Berouw is niet in de eerste plaats een gevoel. Als je ziet dat je zonden slecht zijn dan moet je handelen, ook als je nog geen diep gevoel van berouw hebt. Kijk maar naar de veloren zoon. Hij dacht eerst (Luk 15:17) "... Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger."
Hij zag dat hij honger had. Hij had het moeilijk. Onderweg besefte hij steeds meer hoe zeer hij tegen zijn vader had gezondigd. Toen kwam meer en meer het berouw. (...Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden.)
Voor jou geldt hetzelfde. Berouw betekent voor jou ook dat je alles uit je leven wegdoet wat met de zonde te maken heeft. Dat laat zien dat je je leven wilt veranderen en God niet meer pijn wilt doen met je zonden.
Neem een voorbeeld aan Zacheüs:
Luk 19: 8 Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is.
Jezus zegt ook wat je moet doen als je hem wilt volgen:
Luk 9. 23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? 26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.
Begrijp je wat dat voor jouw leven betekent? Reageer gerust: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

In hoeverre spelen behoeften aan bevrediging in een verkeringsrelatie ook een rol? En gevoelens van opwinding? Heel graa...
geen reacties
29-01-2008
Geachte ds. Pronk. Soms als ik psalmen aan het zingen ben, dan denk ik bij mezelf dat ik wel voor eeuwig wil zingen voor...
geen reacties
29-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering