Katholiek = christen

Ds. B. J. van de Kamp / 6 reacties

28-01-2014, 09:59

Vraag

Mag een katholiek zichzelf christen noemen? Ze vallen wel onder de christelijke stromingen, maar waarom eigenlijk?

Antwoord

Beste vraagsteller of vraagstelster,

Een katholiek, ik denk dat je Rooms-Katholiek bedoelt, mag zichzelf zeker een christen noemen. Ze worden gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij erken de doop van de RK en ook andersom t.a.v. de protestanten. Christus heeft een centrale plaats in de RK, zij het dat Hij veel hulpbronnen heeft in Maria en de Heiligen. Daar gaan dingen scheef, maar Maria en de heiligen brengen de gelovigen wel naar Christus en niet naar zichzelf.

De RK kent en erkent de drie katholieke geloofsbelijdenissen: Apostolicum, Nicea en Athanasius. Zij bidden het gebed dat Jezus heeft geleerd. Zij hebben het OT en NT als bron van het geloofsleven. Daarnaast ook de apocriefen en de ex cathedra uitspraken.

Kortom, er zit zeker een spanningsveld, maar het eerste uitgangspunt is het heil in Christus. Naar ik hoop heb ik je zo een beetje kunnen antwoorden op een wijze die je verder helpt.

Als laatste is natuurlijk het aller belangrijkste om te beseffen dat de Heere God hierover oordeelt en dat oordeel niet aan ons heeft toebedeeld. Wij worden zelfs gewaarschuwd om niet te oordelen. Dat neemt niet weg dat wij wel de dingen mogen onderzoeken en de zwakke of verkeerde plekken bij elkaar mogen aanwijzen, opdat wij het loslaten en zo goed mogelijk de Heere en Zijn Woord gehoorzamen.  De dagelijkse bekering hebben wij allemaal nodig.

Hartelijke groet,
Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

christendomRooms Katholieke Kerk
6 reacties
Pcrtje
28-01-2014 / 12:50
Goed en objectief antwoord van de dominee. Complimenten! :-)
Maar ligt het aan mij of zijn er ook anderen die de vraag van de vraagsteller wel erg suggestief vinden..? :-S
emaildfj1atgmailpuntcom
28-01-2014 / 13:03
De vraag of iemand een christen is is eigenlijk de volgende vraag: Volgt hij Christus? Als je Christus volgt, dan leef je hoe hij het zegt en geloof je wat hij zegt.
Jezus zegt zelf: Luk. 6: 46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?
Daarmee wil hij zeggen: Ik ben alleen je Heer als je doet wat ik zeg.
Johannes zegt:
2 Johannes 1: 9 Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.
Daarmee zegt Johannes: Je hebt alleen God als je bij de leer van Christus blijft.
Dus als je dan een specefiek katholiek mens (en ook ieder ander mens) bekijkt moet je die vragen stellen:
Doet hij wat Jezus zegt? en: Leert hij de leer van Christus?
Als je die vragen met "ja" kunt beantwoorden, dan is hij een christen.
Bij katholieken ontstaan daar dan wel vragen.
Als iemand bijvoorbeeld voor Maria- en heiligenbeelden knielt kan je dat vergelijken met:
Exodus 20: 4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, ...
Veel Katholieken geloven ook in het vagevuur. Het probleem van het vagevuur is dat dat een derde weg is. Jezus zegt: Mat. 7: 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Bij Katholieken kun je, als je op de brede weg loopt, dan via het vagevuur toch in de hemel komen. Maar het vagevuur bestaat helemaal niet. Daar staat niets over in de bijbel. Het probleem is dan, dat mensen kunnen denken: Nu ja, ik leeft niet volgens de wil van God; dan moet ik na mijn leven maar een tijdje in het vagevuur lijden en dan kom ik toch nog in de hemel. In werkelijkheid eindigt de brede weg in het verderf.
Dat waren even een paar punten in het kort. Als je er meer over wilt communiceren: emaildfj1@gmail.com
Nog ter informatie: Volgens de Heidelbergse Cathechismus is de katholieke mis trouwens "vervloekte afgoderij" (Zondag 30, Vraag 80)
rotterdam
29-01-2014 / 07:50
@vraagsteller : de R.K.K. is 50% van de christenen. Wie wil je nog meer uitsluiten ? De Oosters Orthodoxen ? De Anglicanen ? Nog meer ? Er blijft zo niet veel over.
GG61
29-01-2014 / 13:08
HC32. Vr. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd (Hand. 11:26)?

Antw. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus (1 Kor. 6:15) en alzo Zijner zalving deelachtig ben (1 Joh. 2:27) opdat ik Zijn Naam belijde (Matth. 10:32), en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere (Rom. 12:1), en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde (1 Petr. 2:11), en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere (Matth. 25:34.).
juni
01-02-2014 / 18:20
katholiek is algemeen.
rooms katholiek komt van Rome.
beide Christenen.

alleen de beleving is anders,als het gaat om de voorspraak

bij ons = Christus onze voorspraak.

bij R.K.=Maria.hun voorspraak.
wees gegroet Maria,vol van genade.
De Heere zij met u
gezegend zijt gij onder de vrouwen,en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,moeder van God, bid voor ons zondaren nu en,tot in het uur van onze dood,amen.

zegt u vragensteller,niet tegen iemand,hij of zij is katholiek,maar Rooms katholiek.
dat is een verschil van dag en nacht.[echte Roomse wil ook R. K. genoemd worden]
wat een enorme hoeveelheid christenen he?
katlheen
03-02-2014 / 19:57
Prima antwoord van de dominee, kan niet anders zeggen.

Terug in de tijd

Ik zou graag willen weten wat nu eigenlijk precies het verschil is tussen de Hersteld Hervormde kerk, de Gereformeerde G...
geen reacties
28-01-2006
Twee maanden geleden ben ik, man van rond de dertig, een relatie aangegaan met een leeftijdgenoot. We ervaarden beiden d...
3 reacties
28-01-2019
Geachte predikant. Kunt u eens zeggen wat u vindt van onderstaand stukje dat ik las in Om Sions Wil? Ik kreeg het toeges...
geen reacties
28-01-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering