In het geheim christen

Ds. P.D.J. Buijs / 5 reacties

13-01-2014, 09:45

Vraag

Vroeger was ik een andersgelovige, maar sinds kort ben ik oprecht christen geworden in mijn hart en ik ben dit ook steeds meer gaan praktiseren. Nu is het zo dat mijn man geen christen is en ik heb ook geen idee of hij het wil worden. Wat zegt de Bijbel over het huwelijk tussen een christen en een niet-christen? Moet ik nu scheiden van hem? Ik hou zielsveel van mijn man en zou hem niet kwijt willen raken. Maar mijn liefde voor het geloof wordt ook steeds sterker. Kan het zo zijn dat het onvermijdelijk is dat ik moet scheiden uit liefde voor God? Ik hoop dat u mij verder kunt helpen en antwoord kunt geven op mijn vraag. De situatie is zeer moeilijk en ik vrees ook voor mijn veiligheid. Waarom? Ik ben in het geheim christen. Hoewel we in Nederland leven is mijn veiligheid niet zeker. Ik ben namelijk van huis uit moslim en mijn man ook.

Antwoord

Beste lezer,
 
U/jij hebt geen makkelijke positie. Maar wat een voorrecht dat u Christus gevonden hebt, of liever gezegd: Hij heeft u gevonden. Een wonder van Zijn genade!
 
Wat vraagt de Heere nu van u in deze omstandigheden? Welnu, de Bijbel geeft er een duidelijk antwoord op. Ook in de gemeente van Corinthe kwam het voor dat de ene huwelijkspartner wel tot het geloof in Christus was gekomen, maar de andere niet. Wat dan te doen? Paulus schrijft in 1 Corinthe 7:12-15: “Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden.God heeft ons echter tot vrede geroepen.”
 
Dat lijkt me heel duidelijk.

Nog even een korte toelichting op de zinsnede over het geheiligd zijn van de ongelovige partner. Dat wil niet zeggen dat die ongelovige partner dus wel behouden is. Maar wel: hij of zij is door zijn/haar huwelijk met een christen in de werkingssfeer van het christelijk geloof terecht gekomen. En dan zou de Heere dat zomaar kunnen gebruiken om hem/haar ook tot Zich te trekken. Dat mag ook ons gebed zijn. En als het niet lukt met woorden: laat uw levenswandel een getuigenis zijn dat in de positieve zin vragen oproept en jaloers maakt. Zie ook 1 Petrus 3:1 en 2.
 
Ik bid voor u om Gods bescherming en de wijsheid van Zijn Geest om verstandig te handelen. Jezus zegt: “In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

islam
5 reacties
esthuis
13-01-2014 / 10:15
Ik zal jullie situatie in gebed meenemen! Gods zegen en nabijheid toegewenst!
franska
13-01-2014 / 14:47
Heb hem lief, net zoals de Heere Jezus jou lief heeft. Een mooi boekje is "geliefde ongelovige" geschreven door Jo Berry.
franska
13-01-2014 / 14:49
Ik ben ook getrouwd met een islamitische man, vraag anders mijn mailadres via refoweb.
mieptruus
13-01-2014 / 18:07
franska, Als je wilt mag je ook met mij contacten. Zit in hetzelfde schuitje.
emaildfj1atgmailpuntcom
13-01-2014 / 18:11
Hallo Vraagsteller,

Fijn dat je liefde voor het geloof steeds sterker wordt. Jezus belooft ons geen gemakkelijke weg. Hij zegt dat als je hem wilt volgen, er dan mogelijk vergaande consequenties kunnen volgen. Maar hij belooft ook dat hij zal helpen. Als je aan Jezus vasthoudt kan er niets gebeuren dat voor jou te zwaar wordt om te dragen. En het loon is groot!
1 Kor 2. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Je hebt vast een bijbel. Je kunt eens Mateus 10 lezen.
Daar staat hoe Jezus ons wil helpen in zulke moeilijke situaties.
Ook in Psalm 34: 20 staat: De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.

Je moet in ieder geval altijd vasthouden aan wat je van Jezus weet en geen compromissen maken. Dan zal het duidelijk worden of je man bij je zal willen blijven; of hij het accepteert en je de vrijheid laat.

Je verlangen naar God moet zo groot zijn dat je altijd naar hem luistert en doet wat God graag wil. Dat verlangen groeit naarmate je goede stappen zet op de weg van God en ziet dat je hem nodig hebt.
Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Mijn vraag gaat over het zondigen van kinderen van God. Uit het verleden ken ik verschillende incestzaken van leden ui...
1 reactie
13-01-2021
Dag ds. Van Rossum. Ik heb nooit gerust in de zonde kunnen leven. Nu ik terugkijk weet ik dat ik vroeger dingen meer onb...
10 reacties
13-01-2011
Wie kan mij helpen? Ik ben zo erg gaan twijfelen en weet niet goed waar ik terecht kan met mijn vragen. Ik krijg steeds ...
3 reacties
14-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering