Vaker dezelfde preek gebruiken

dr. G. W. Marchal / 20 reacties

13-01-2010, 16:00

Vraag

Waarom gebruiken sommige (emeritus)predikanten hun preken vaker? Bepaalde predikanten houden hun preek in een gemeente en daarna nog een paar keer in een andere gemeente. Van sommige predikanten valt het me op vanwege hun preekstijl, je herkent direct dat die preek niet nieuw is. Doet dat niet af aan de kracht van een preek?

Antwoord

Een goede vraag. Ook ik ben emeritus-predikant. In de loop van de jaren heb ik een groot aantal preken geschreven. Voor mij een kostbaar archief. Niet om er opnieuw uit te putten, maar omdat het de vrucht van noeste arbeid is. Het is -als ik als man dat beeld mag gebruiken- een soort geboorte. De eerste hoorder van mijn preken ben ik dan ook zelf. Ik vind het bijzonder moeilijk om een preek te herhalen, vooral na een bepaalde periode. Daarmee bedoel ik dit: als ik op zondagmorgen een dienst heb in de 'eigen' gemeente -als emeritus ben ik verbonden met een gemeente, waar een predikantsplaats is voor 33 procent- vind ik het geen enkel bezwaar om diezelfde preek te houden in een gemeente waar ik op diezelfde zondag als gastpredikant ben uitgenodigd. Daarna gaat de preek in het archief. Ik pleit er niet voor om als predikant als een hondje achter de laatste mode aan te hollen, maar ik vind het wel buitengewoon gewichtig dat mensen hun eigen tijd en eigen situatie herkennen. 'Tijdloze' preken blijven -maar mijn besef- ergens in de lucht hangen.

Een kanttekening: aan mij komt het laatste oordeel over het werk van anderen niet toe, maar het lijkt me heel moeilijk voor de Heilige Geest om mensen te raken als de boodschap niet of nauwelijks een landingsplaats heeft in hun leven. Het lijkt me wijs om over deze kwestie open en eerlijk met een voorganger te spreken. Helaas zijn we in de protestantse kerken voor een groot deel 'rooms' gebleven, door een predikant op een voetstuk te plaatsen. Dat is niet goed. Als hoorder mag je eerlijk zeggen of de boodschap over komt. Daarmee bewijs je ook de voorganger een goede dienst. Hier geldt ook: het is de toon die de muziek maakt, vooral in een situatie van kritisch meedenken. Het laat onverlet dat we elkaar op deze wijze mogen en moeten vergezellen.

Ds. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

dr. G. W. Marchal

 • Geboortedatum:
  13-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Welsum (33%)
 • Status:
  Inactief
20 reacties
dijna61
13-01-2010 / 16:15
De predikant op een voetstuk?
Die tijd ligt toch allang achter ons?
Vroeger hoorde hij bij de notabelen misschien, maar nu is hij één van ons.
Gelukkig maar.
Alphonsus
13-01-2010 / 16:50
@dijna 16

Paulus is iets genuanceerder m.b.t. predikers van het woord in 1 Tim 5, 17

De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.
dijna61
13-01-2010 / 17:26
Oké, dit geldt dan ook voor de ouderlingen en al die mannen en vrouwen die de catechese doen.
Ik denk dat met eerbewijs hier toch iets anders bedoeld wordt dan op een voetstuk zetten. Meer zo iets als eer je vader en moeder. Volg hun geloof na en let op hun handel en wandel.
Hannibal88
13-01-2010 / 18:58
Er is een verschil tussen iemand (onaantastbaar) op een voetstuk plaatsen en iemand eren (omwille van zijn ambt). Verder ben ik een beetje huiverig voor de zinsnede 'maar nu is hij één van ons, gelukkig maar'. Een predikant is een gezant van Godswege, een verkondiger van het hoogheilig Evangelie.
Om op de vraag terug te komen: het eerste werk van een predikant is het maken van preken en daar dient de spits te liggen. Bedenk wel dat een preek, als het goed is, niet binnen een paar uur is gemaakt. Bedenk tevens ook dat gemeenten er slag van hebben om de predikant druk te laten zijn met allerhande taken: een kring zus, een avondje zo, een meditatie hier- en daarvoor, naast werkzaamheden als catechese etc. Om nog maar te zwijgen over gemeenteleden die het zo fijn vinden als de dominee eens langskomt om bij hun ingegroeide teennagel te kijken, als ware hij veredelde theejuffrouw.
dijna61
13-01-2010 / 19:07
Wel interessant trouwens hoe wij een predikant zien (of tegen hem opzien?),
maar daar gaat de vraag niet over.
Annah
13-01-2010 / 19:42
"Het lijkt me heel moeilijk voor de Heilige Geest om..."
Beetje vreemde opmerking van een predikant, vind ik...
emmie
13-01-2010 / 20:51
@dijna61

Vrouwen die catechese doen?? Ik lees in de Bijbel dat het niet gepast is dat vrouwen spreken:
1 Korinthiërs 14 [2 v.] Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.
dijna61
13-01-2010 / 21:42
In principe kan bij ons ieder belijdend lid catechesatie geven of de schriftlezing verzorgen tijdens de dienst of de gebeden doen zoals dat met bid- en dankstond nog wel eens gebeurd.
Zij bekleden danwel geen bijzonder ambt, maar staan in het ambt aller gelovigen.
Ik zie dit niet direct in strijd met deze tekst uit korintiers.
appelflap
13-01-2010 / 23:46
Leuke anekdote daarbij: Ik hoorde van iemand die op een zondag van zijn predikant een bepaalde preek had gehoord. Tot zover niets bijzonders. De week daarna was hij op vakantie en zijn predikant preekte in de plaats en dus ging hij daar ter kerke en hij hoorde voor de tweede maal diezelfde preek. Die zondagmiddag was hij nog steeds op vakantie en zijn predikant was een dorp verderop dus hij ging nogmaals ter kerke bij zijn eigen predikant(zou ik niet doen, maar vooruit) en ja hoor, hij hoorde voor de derde maal dezelfde preek aan!

Bij ons in de kerk hield onze dominee onlangs een preek die hij 4 a 5 jaar geleden ook al had gehouden. Toen ik er naar vroeg bleek dat hij die week weinig tijd had.
qwert
14-01-2010 / 00:41
idd. dan hebben de ds's meer tijd voor andere zaken; zoals twitteren ed. ;-)
Het valt mij nl. ook op. We hebben zelf iedere zondag ook een opgewarmde prak met koude jus.
dijna61
14-01-2010 / 08:42
Predikanten hebben tegenwoordig nogal wat "nevenfuncties".
In eigen gemeente zijn soms al zoveel commissies waar een predikant ook bij betrokken is. En dan nog allerlei deputaatschappen. Ook zijn er kerken waar de predikant alle catechesaties geeft. Daarnaast doen ze er nog studies bij en ze hebben ook nog hun eigen gezin met opgroeiende kinderen, daar hebben ze soms ook de handen aan vol.
Het is niet erg om twee keer dezelfde preek te houden als je weer in een andere gemeente preekt.
Speedy
14-01-2010 / 08:50
Bij sommige predikanten kan je onverwachts voor bijzondere ontdekkingen komen. Eerste zondag een preek over de verloren zoon. Twee weken later waren we bij familie nog een keer een preek over de verloren zoon. Na 3 weken op vakantie en weer dezelfde predikant en weer een preek over de verloren zoon.

Het bijzondere: 3 heel verschillende preken met hele diverse accenten. Ik heb toen de predikant gevraagd hoe dat kon. Hij gaf aan dat hij de punten verdeling meestal hetzelfde hield, maar vervolgens toch tijd inplande om in gebed te gaan, de grondtekst opnieuw te lezen, de tekst opnieuw te overdenken en mocht er wat tijd over zijn om toch nog weer andere verklaarders erbij te pakken. Hij preekte vaak over dezelfde tekst in andere gemeenen, maar bereid dus elke keer de preek opnieuw voor, alleen is er veel minder tijd er bij kwijt dan de eerste preek. Zolang God hem nieuwe inzichten gaf in een tekst dan pakte hij de tekst wel eens vaker.

Ik heb de proef op de som genomen en op internet gezocht en inderdaad, diverse preken over dezelfde tekst en toch heel divers.
Cloudsadmirer
14-01-2010 / 08:54
dijna 61 daar ben ik het helemaal mee eens.

Ik zou me er totaal niet aan storen! Vaak moeten ds's als ze op vakantie zijn ook nog preken in een andere plaats, dan is het toch logisch dat ze 'gebruikte' preken gebruiken? het is toch een andere gemeente? Als dat niet eens meer mag, dan ga je m.i. wel erg veel van een ds verlangen!

@qwert,
Dan weet je nu wat je te doen staat daaraan.... "Als hoorder mag je eerlijk zeggen of de boodschap over komt."
EVA
14-01-2010 / 09:12
Grappige vind ik als mensen de ds "achter na lopen" die de krant uitpluizen om te kijken waar een bepaalde ds is en dan horen ze dezelfde preek:-)als je gewoon in je eigen gemeente gaat heb je daar geen last van, en ach soms hoor je weer net wat andere dingen uit een preek die dan weer voor je van toepassing zijn, als je hem voor de 2e keer beluisterd
En mijn zegen hebben ze als ze dezelfde preek gebruiken ze hebben genoeg andere dingen zoals bijv hier op refoweb ons helpen:-)
Unionist
14-01-2010 / 10:43
Een poosje terug hoorde ik via Prekenweb een preek die ik een paar jaar geleden ook had gehoord. Toen vond ik er niks aan, maar nu sprak de preek me bijzonder aan.

Bij leesdiensten hoor je ook preken die al eerder zijn gehouden. Het lijkt mij dat daar niets mis mee is.
eduard1
14-01-2010 / 11:28
Misschien is het beter als predikanten hun nevenfuncties neerleggen en zich volledig wijden aan het Woord en het gebed. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt in de gemeente(n)......
Hand. 6:4 "maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord."
dijna61
14-01-2010 / 12:12
En wat te denken van de gemeenteleden, wat dat gebed betreft
qwert
14-01-2010 / 17:22
Als dat een keertje voorkomt, kan ik dat begrijpen. Maar continue? De ds. geeft geen respons op feedback op de prediking, helaas. Hij blijft op zijn eigen houtje bijten.
pannenkoek
15-01-2010 / 08:35
Een preek meerdere malen gebruiken is denk ik niks mis mee.

Ik heb wel eens gehoord dat ze anderhalve dag doen over 1 preek. stel dat de Ds. op zondag 3x preekt, 2 keer in zijn eigen gemeente en nog ergens een derde dienst. In de wk er na preekt hij op woensdagavond in een andere vacante gemeente. Dan zou hij 4 preken moeten maken. En dat is 6 dagen. Nu kan hij er 2 maken voor zijn eigen gemeente, en in de derde dienst en in de weekdienst kan hij die preken ook gebruiken. dan kost het maar tijd voor 2 preken is dan maar 3 dagen, scheelt de helft van de tijd.

Ik ben het er mee eens dat een Ds zo min mogelijk in allerlei commissies en deputaten moet zitten.
pannenkoek
15-01-2010 / 08:38
ik wil er nog ff aan toevoegen dat toen wij vacant waren van 1997-1999 kregen wij vaak een Ds uit Lelystad. Mooie preken waren dat. (die hield hij dus voor de 2e keer) Toen wij hem zelf als predikant kregen hadden we zoiets van 'hij is nu toch ietsje minder' ( nog wel heel mooi en raak hoor, begrijp me niet verkeerd!) Alle ''''onzin'''''liet hij, toen hij de preek voor de 2e keer hield, achterwege.

Terug in de tijd

Ik heb een aantal vragen waar ik geen helder antwoord op heb: Kun je als je PDD NOS met ADHD hebt, een vaste relatie met...
3 reacties
13-01-2012
Graag zou ik aan dominee Pieters willen vragen hoe wij het artikel in het Reformatorisch Dagblad moeten lezen? Gaat er n...
7 reacties
13-01-2011
Op mijn werk heb ik nog drie andere vaste collega’s: een leidinggevende en nog twee anderen. Het probleem is dat die and...
1 reactie
15-01-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering