Niet meer aan Heilig Avondmaal kunnen gaan

Ds. J.J. van Holten / 1 reactie

13-01-2020, 10:20

Vraag

Het is binnenkort bij ons Heilig Avondmaal. Ik mag al een aantal jaren aangaan, maar ik kan het nu niet meer. Ik kan, en ik weet hoe erg dat is, al tijden niet meer bidden. Ik heb veel waarom-vragen. En ik ben in veel dingen verbitterd geraakt. Wat moet ik doen? Kan een dominee mij antwoord geven?

Antwoord

Ik merk in je vraag een noodkreet. Je kunt het geloof niet vasthouden, je kunt jezelf geen zekerheid geven. Zelfs niet meer bidden en de waarom-vragen nemen de overhand. Vroeger werd dat wel genoemd: Verachtering in de genade. Ik snap dat je daarmee zit. Ik waardeer het ook dat je zoekt naar antwoorden.

Laat ik eerst mogen zeggen dat het leven van het geloof nooit en voor niemand een mooi gelijkmatig leven is zonder strubbelingen waarbij het altijd van goed naar beter gaat (het zogenaamde vooruitgangsgeloof). Je kunt je als je de Bijbel leest zelfs afvragen of dat wel echt geloof is. Want dan duurt geloven zolang het goed gaat en als de tegenwind opsteekt is het geloof verdwenen.

Het ware geloof kenmerkt zich door een op- en neergaande beweging. Aanvechtingen en twijfel worden afgewisseld door vreugde en uitzicht. Lees je Bijbel en je komt het bij alle gelovigen tegen (David, Elia, Johannes de Doper en vele psalmdichters.)

Twijfel en onzekerheid zijn zaken die geen enkele gelovige voorbijgaan. Maar, is nu juist daarvoor het Heilig Avondmaal niet gegeven? Ik dacht het wel! Om het geloof te versterken! En omdat God weet dat wij van die twijfelachtige en onzekere mensen zijn, Daarom heeft hij juist het Avondmaal ingesteld.

Wat moet ik doen? Lees het Avondmaalsformulier: Wij komen niet tot dit avondmaal om daarbij te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn maar om daarmee te betuigen dat wij midden in de dood liggen. Maar daarom vluchten we tot Christus. Lees zondag 25 van de Catechismus en art 33 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Je zult zien dat God de sacramenten heeft gegeven om ons wankelende geloof te versterken en om ons te verzekeren van Zijn liefde en genade. En ga naar het Avondmaal, want de beste remedie om van je twijfel en je ongeloof af te komen is biddend en je schuld belijdend tot Christus gaan. Hij laat geen bidder staan en geen tobber aan zijn lot over.

Ik kan je het geloof niet geven maar ik kan je wel de weg wijzen naar Hem die uit de diepste nood en vertwijfeling redden kan. Dat is Jezus. Hopend dat je hiermee verder kunt
 
Ds. J. J. van Holten,
IJsselstein

Ds. J.J. van Holten

Ds. J.J. van Holten

 • Geboortedatum:
  22-12-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  IJsselstein
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
1 reactie
kip
14-01-2020 / 16:15
er vaart geen scheepje met volle zeilen de haven binnen.
in de branding vergaan de meeste scheepjes.


liever gehavend aan Zijn voeten,blijf daar maar liggen hoor
om geholpen te worden ter bekwame tijd.
is u gegunt

Terug in de tijd

Ik begrijp het niet. Door genade mag ik weten Gods kind te zijn. Hij heeft mij getrokken met Zijn liefde. Ik mag in en d...
4 reacties
10-01-2011
Ik ben iemand van 18 jaar die veel naar feesten is gegaan (hardcore feesten), vaak dronken was en drugs gebruikte. Altij...
6 reacties
10-01-2013
Aan drs. Wolswinkel. Ik ben een man van midden veertig. Mijn lengte is maar 1.76 m. Is er iets aan te doen dat de lengte...
8 reacties
11-01-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering