Deze wereld van satan

Ds. A.K. Wallet / 1 reactie

07-01-2014, 15:37

Vraag

Is deze wereld van satan? Hij zegt namelijk tegen Jezus: “Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt” (Matt. 4:9). En iets dat je niet bezit kan je niet weggeven. Hoe zit dat?

Antwoord

Beste vrager,

Van wie is de wereld? De wereld is door God geschapen en daarom behoort de wereld hem toe. Al d’aard en alles wat zij geeft, Met al wat zich beweegt en leeft, zijn ’t wettig eigendom des Heeren.(Ps.24:1, berijmd). En zo zijn er zoveel teksten te noemen uit de Bijbel, waaruit blijkt dat de aarde het eigendom van de Heere is. Hoe kan dan de satan doen alsof alles van hem is? De satan heeft dat wederrechtelijk, zoals we dat noemen. Hij heeft er feitelijk geen recht op, maar laat zijn heerschappij wel gelden. Je kunt het vergelijken met de tweede wereldoorlog. De vijanden kwamen toen in ons land en hebben dat ingenomen en deden alsof zij hier alle rechten hadden. Maar ze hadden hier geen rechten. Zo is het ook met de satan; Deze is in opstand gekomen tegen God de Schepper en laat zo zijn heerschappij op aarde gelden. Het was meteen na de zondeval ,dus na zijn staatsgreep, dat hij in de moederbelofte werd veroordeeld. Zijn kop zou vermorzeld worden. Daartoe is Jezus ook gekomen . In Joh.12 31 horen we Hem spreken: Nu is het oordeel dezer wereld ; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. De satan deed in de verzoeking van Jezus (Matth.4:9) alsof hij hier de baas was, maar in het afwijzen van de verzoeking liet Jezus hem weten dat alleen Hij overwinnaar is. Zo is de satan veroordeeld aan het kruis van Golgotha. Nog doet hij als laatste trekkingen zijn geweld gevoelen.. Maar het einde is in zicht. Openbaring 20:10: de duivel werd geworpen in de poel des vuurs. Het komt er voor mij en jou op aan dat wij van zijn heerschappij over ons verlost worden(H.C.zondag 1) en het eigendom worden of zijn van Jezus Christus. Dat kan alleen door het geloof in Christus. Onder Zijne heerschappij zijn wij zalig, zijn wij vrij. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt.

Hartelijke groeten en Gods bevrijdend handelen toegewenst!

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

duivel
1 reactie
John61
07-01-2014 / 19:27
De vraag van vraagsteller had mijn vraag kunnen zijn. De aangehaalde tekst is voor mij een sleuteltekst geworden. Jezus weerspreekt de claim van Satan niet. De tekst geeft voor mij antwoord op de vraag waarom er zo veel leed op deze wereld is; we leven in bezet gebied. De vijand gaat tekeer als een briesende leeuw. Mooi en duidelijk antwoord van de ds.

Terug in de tijd

Misschien een rare vraag voor dit forum. Maar klopt het dat de Hersteld Hervormde Kerk een nieuwe gemeente er bij heeft ...
5 reacties
08-01-2019
Help, mijn leven ontspoort compleet door mijn eigen denkvermogen! Een aantal jaren geleden mocht ik voor het eerst zien ...
geen reacties
07-01-2019
Ik heb een vraag aan ds. Brugge. Ik zelf zit in een PKN-gemeente, maar ben benieuwd hoe u hierover denkt. Jezus zegt: Zo...
geen reacties
07-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering