Verloren gaan zonder God

Ds. G. Kater / geen reacties

19-12-2013, 14:46

Vraag

Het verloren gaan zonder God, is een straf van God. Maar kan je dit ook zo uitleggen dat het een automatisch gevolg is van ‘het in de duisternis blijven’. God is het Licht en als wij niet in dit Licht leven, is er automatisch zonde en gevolgen van de zonde. Deze vraag stel ik, omdat in gesprek met een onchristelijke jongen hij als 'tegenweer' gaf: “Dus God wil gediend worden en bereikt dit dus door te dreigen met straf. Zo'n God wil ik niet dienen.” Ik weet dat God zo niet is, maar toch wist ik niet wat ik moest antwoorden. Want pas als je Gods liefde ervaart, besef je pas Wie Hij is en wie je zelf bent. Maar wat als je deze liefde niet kent en je trekt zo’n conclusie? Dus ik kan wijzen op Gods liefde, maar hij kent die niet en gelooft het ook niet. En als die jongen deze conclusie trekt, gaat hij God ook nooit zoeken. Achteraf dacht ik dus dat ik beter anders had kunnen zeggen (zoals beschreven in mijn eerste alinea). Mag ik dit ook zo zeggen?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Het is heel mooi dat je over deze meest belangrijke dingen in gesprek bent met een niet-christelijke jongen, probeer zeker ook met hem hierover in gesprek te blijven! Tegelijkertijd ervaar je in dat gesprek ook hoe moeilijk het is om bepaalde bijbelse zaken helder voor hem onder woorden te brengen. Graag wil ik hieronder ingaan op de vragen die je daarbij aan de orde stelt.
 
Wij zijn volmaakt goed door God geschapen in het paradijs, met het doel om Hem te eren, te dienen en lief te hebben naar de eis van Zijn heilige wet. Maar door onze eigen schuld zijn wij in onze vader Adam peilloos diep in de zonde gevallen, daarom worden wij nu allen geboren als mensen die verloren liggen voor God. Dat betekent dat Gods toorn nu al op ons leven rust en dat ze na dit leven eeuwig op ons blijven zal, wanneer wij ons in dit leven niet bekeren tot Hem en geloven in Christus, zie Joh. 3:36. Het is dus inderdaad zo dat het eeuwig verloren gaan van zondaren een direct gevolg is van ons blijven in de duisternis van de zonde, door onze eigen schuld.

De Heere zegt ons dat eerlijk aan in Zijn Woord en als wij Zijn Woord doorgeven aan anderen mogen wij dit aspect ook nooit verdoezelen of verzwijgen. Laten wij daarbij wel duidelijk zien waarom de Heere ons dit in alle eerlijkheid aanzegt: het doel daarvan is dat wij ons zullen bekeren tot Hem en vergeving van onze zonden zullen zoeken! Het spreken over de werkelijkheid van Gods oordeel over de zonde behoort daarom altijd in dat (evangelisatorische) kader te staan.
 
Tegelijkertijd is het ook waar dat angst voor de straf zonder méér nooit ons hart zal verbreken en ons niet zal brengen tot geloof in de Heere Jezus Christus en bekering tot God. Daarom laat de Heere ons naast de eis van Zijn wet ook de belofte van het evangelie verkondigen, waarin Hij laat horen dat Hij een God van genade en vergeving is in Christus Jezus. Uit eeuwige liefde zond Hij Zijn Zoon naar deze verloren wereld om te lijden en te sterven aan het kruis, in de plaats van allen die in Hem geloven. Diezelfde God zweert in Zijn Woord dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat wij ons zullen bekeren tot Hem, opdat wij het eeuwige leven zullen ontvangen in Zijn Naam. In Zijn evangelie roept en nodigt Hij een ieder die Zijn Woord hoort, om door het geloof te komen tot Christus, om in Hem de verzoening met God te ontvangen. En Hij belooft daarbij dat een ieder die in deze gekruiste Christus gelooft, vergeving van zonden en het eeuwige leven zal ontvangen. Zo mag en moet je tegen deze jongen ook zeggen dat de HEERE ook hem door Zijn Woord welmenend en indringend roept, tot geloof in Christus en bekering tot God.
 
Door deze tweezijdige boodschap van onze zonde en Gods genade wil de Heere ons leren dat Hij ons enerzijds naar recht voor eeuwig voorbij kan gaan, maar dat Hij ons anderzijds nochtans Zijn schuld vergevende genade in Christus welmenend aanbiedt. Wat is dat een onbegrijpelijk wonder van genade... Heeft die boodschap ook jouw hart al verbroken? Want juist door deze boodschap verbreekt de Heilige Geest harde zondaarsharten in hartelijk berouw over de zonde, maar brengt diezelfde Geest ook tot geloof in Christus en bekering tot God.

Samengevat: de Heere wil inderdaad dat wij Hem zullen dienen, maar dat bereikt Hij niet alleen door te dreigen met de straf, maar juist vooral door in Zijn liefde ons te roepen tot geloof en bekering.
 
Ik hoop van harte dat jij persoonlijk ook het wonder van Gods vergevende liefde in de Heere Jezus Christus kent, zodat je Hem en Zijn liefdedienst uit ervaring kunt aanwijzen en aanprijzen. Spreek vooral goed en groot van Hem en Zijn genade voor de grootste van de zondaren, want Hij kan en wil die woorden gebruiken om ook anderen te winnen voor Zijn liefdedienst. “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben” (1Tim. 1:15).
 
Van harte sterkte, wijsheid en Gods zegen toegewenst.

Met hartelijke groet,
Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

Ds. G. Kater

 • Geboortedatum:
  10-07-1978
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Arnemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

helongeloofverloren
geen reacties

Terug in de tijd

Sinds vorige week zondag (dat is nu tijdens het schrijven tien dagen geleden) ben ik aan het hoesten. En sinds woensdag ...
2 reacties
20-12-2018
Mijn vriendin volgt belijdeniscatechisatie. Ik heb er een beetje moeite mee dat ze vooral vragen op zich afgevuurd krijg...
geen reacties
19-12-2007
Ik (meisje 16 jaar, Ger. Gem.) heb tijden gehad dat ik God kwijt was en ik in elke preek en overal in de Bijbel als sc...
geen reacties
20-12-2022
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering