Belijdenis doen in de Chr. Ger. Kerk

Ds. R. Kok / geen reacties

15-11-2003, 00:00

Vraag

Wanneer mag je belijdenis doen in de Chr. Ger. Kerk?

Antwoord

In de kerkorde van de Chr. Geref. Kerken wordt gesteld dat op grond van Gods Woord en de belijdenisgeschriften een levend geloof vereist is. "Belijdenis afleggen betekent belijdenis des geloofs doen en niet van de waarheid zonder meer. Daarom geldt bij het doen van belijdenis dezelfde maatstaf als bij de voorbereiding voor het heilig avondmaal."

Al liggen hier pastoraal gezien best moeiten, het is niet juist om alleen "belijdenis der waarheid" te doen. Met deze uitdrukking wordt bedoeld dat men de Bijbel erkent als het Woord van God en instemt met de leer van de kerk zonder het met heel je hart te geloven. Belijdenis-doen is dan meer een verstandelijke aangelegenheid dan een zaak van het hart. "Belijden" in de Bijbel is echter van harte ja en amen zeggen op alles wat de Heere zegt, zowel op Zijn beloften als op Zijn bedreigingen. Dat kan niet buiten het hart omgaan. Rom. 10:10: Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Geloven met het hart en belijden met de mond horen dus bij elkaar. Zie ook HC zondag 1.

Daarom is voor het doen van belijdenis nodig een levend geloof. Het gaat niet in de eerste plaats om een verzekerd geloof, wel om een oprecht geloof. En dat kan klein of groot zijn, maar het leeft en heeft voeding, versterking, verdieping nodig. Daarvoor gebruikt de Heere het Heilig Avondmaal. Het is niet juist om belijdenis-doen en Avondmaal bewust van elkaar te scheiden. Er is geen automatisch verband tussen die twee, maar wel een nauw verband.

De Heere is de Kenner van het hart. Roep Hem te hulp: "Heere, wilt U geven dat ik oprecht Uw Naam mag belijden."

Ds. R. Kok

Ds. R. Kok

Ds. R. Kok

 • Geboortedatum:
  06-11-1946
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Aan dominee Harinck. Ik las uw reactie op de vraag 'Beoordelen van persoon naar de vruchten'. U noemt het voorbeeld van ...
2 reacties
16-11-2017
Mag je als belijdend lid van een kerkverband ook (dit wel op uitnodiging van een vriend/vriendin) een activiteit, jonger...
4 reacties
15-11-2011
Ik ben als charismatisch christen opgegroeid en ben afgelopen zondag naar een reformatorische kerk geweest, wat mij goed...
2 reacties
15-11-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering