De inhoud van je belijdenis

Ds. A. Jonker / Geen reacties

01-10-2001, 00:00

Vraag

Een korte vraag over belijdenis. Belijd je nu dat je wedergeboren bent, of dat je aan je geloof wil werken en je er voor in wil zetten?


Antwoord

De vraag gaat over "belijdenis". Ik neem aan dat de vraagsteller bedoelt: "Het afleggen van Openbare Geloofsbelijdenis", meestal op Palmzondag, Pasen, of Pinksteren. Het is fijn, dat jongeren hierover nadenken. In het leven moet je allerlei keuzes maken en dan is ook telkens de vraag: "Hoe sta ik tegenover de Heere God?"

Wie op een bepaalde leeftijd is gekomen, en de Openbare Geloofsbelijdenis voor zich uitschuift en telkens NIET doet, die laat daarmee ook een keuze zien. Want hoe kun je ingrijpende keuzes doen, zoals vervolgopleiding of ergens gaan werken, of de keuze voor een vaste vriend of vriendin, misschien verloving of zelfs trouwplannen, en je schuift de keuze om de naam van God te belijden voor je uit? En dat terwijl God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in het uur van de Heilige Doop zulke rijke beloften gedaan hebben? En dat terwijl je ouders je telkens gewezen hebben op de heerlijke dienst van de Heere God en ik hoop dat ze je daarin mogen voortleven. (ik hoop dat de ouders van de vragensteller nog mogen leven en hij/zij een goede verhouding met zijn of haar ouders heeft). Hoe vaak heb je al niet gehoord vanuit de Bijbel wie God is en wat Hij van jou vraagt?
Hoe vaak heb je een Bijbelverhaal of een preek gehoord? Telkens deed God een appel op je: "Geef mij je hart!" Fijn, dat de vragensteller serieus bezig is met de vraag naar Belijdenis doen. De belijdeniscatechisatie begint binnenkort en waarom zou je daar niet naar toe gaan? Je mag je dominee altijd zeggen, dat je nog geen antwoord hebt op alle vragen...

Goed, dan is er een winterbelijdeniscatechisatie en spreek je er samen over wat de Openbare Geloofsbelijdenis inhoudt. Dit kan verschillen van kerkgemeenschap tot kerkgenootschap. In de ene kerk ziet men het belijdenis doen als een belijden, dat je het met de leer van de kerk eens bent en je in die kerk je krachten wilt geven en trouw wilt zijn aan de belijdenis van die kerk. In een andere kerk, waar men voor de volwassendoop is, ziet men de persoonlijke belijdenis als het doen van de persoonlijke keuze, die met de doop het begin van een nieuw leven markeert. Samen met vele anderen, meen ik het belijdenis doen te mogen zien als volgt:

1. In de eerste plaats ligt het begin hiervan nooit bij ons, maar bij de Heere God. Hij was de Eerste in het uur van onze Doop, Hij liet ons Zijn Woord verkondigen en deed ons bij dat Woord opvoeden. Het belijdenis doen is dan meer antwoord dan dat het mijn eerste woord is!

2. Omdat het mijn antwoord is op Gods Woord en in het bijzonder op Gods beloften, krijgt God alle eer en dank en mag ik mezelf in mijn jawoord aan Hem overgeven. De Openbare Geloofsbelijdenis is dan, belijden dat ik God niet kan missen, Hem lief heb en naar Zijn Woord wil leven. Het is een jawoord van overgave aan de Heere en vertrouwen op Hem en Zijn genade.

3. Ben je dan wedergeboren? Als je punt 2 leest, zul je moeten zeggen: "Dit kan alleen iemand zeggen in wie Gods Geest werkt". Dit betekent overigens niet dat je dan altijd van jezelf durft te zegen dat je wederom geboren bent. Er kan nog veel strijd en aanvechting zijn.
Toch, als iemand vanuit het hart zegt: Ik kan de Heere niet missen, Hem heb ik lief, aan Zijn genade geef ik mij over in leven en in sterven, dan is hij of zij wedergeboren.

4. Het jawoord heeft ook consequenties voor het dagelijks leven. Wie belijdt dat Hij zonder de Drieënige God niet kan, maar deze God lief heeft, die zal deze God ook willen dienen. Dat betekent gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dus dat is iets, waarvoor je je met liefde werkelijk inzet. Niet vanuit eigen kracht, maar door de kracht die God uit genade geeft. Een werk der dankbaarheid, door de Heilige Geest die uit Christus doet leven.

5. "Aan je geloof werken", is een uitdrukking waarover nog wel wat te zeggen is. Als de vragensteller bedoelt, dat het ware geloof nooit volmaakt is, maar dat het door Gods genade moet groeien, dan ben ik akkoord. Als hij of zij bedoelt met "aan je geloof werken": een persoonlijke overtuiging verder uitbouwen, zodat het wordt tot een waar geloof, dan is dit m.i. niet juist. We werken niet aan ons geloof, maar de beoefening van het geloof betekent: Op God de Heere vertrouwen en jezelf als zondaar aan Gods genade in Christus overgeven. Groei in het geloof betekent dan al meer beseffen dat je in jezelf een zondaar bent en blijft, maar ook al meer vertrouwen op Gods grote genade en steunen op Gods trouw, die blijft tot in eeuwigheid. Overigens wil de Heere daar ook het onderzoeken van Zin Woord bij gebruiken.

Tenslotte: Blijf niet te veel filosoferen en 'wroeten' in jezelf. Bid de Heere om door Zijn Goddelijk Woord en de Heilige Geest te mogen zien wie je zelf bent voor God in je zonde en schuld voor God. En smeek de Heere om Zijn genade in Christus Jezus, die in de beloften van het Woord worden aangeboden. Vraag om overgave aan Hem en vertrouwen op Zijn genade. Wie hier iets van ervaren heeft, die zal niets liever willen dan "belijden dat God goed is voor een zondig mens".

Ds. A. Jonker

Lees meer artikelen over:

belijdenis
Dit artikel is beantwoord door

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief
116 artikelen
Ds. A. Jonker

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben benieuwd wat dominees vinden van bijna-dood-ervaringen. Bestaat dit echt?
Geen reacties
30-11-2005
Ik heb sinds kort een vriend. We hebben laatst afgesproken en een beetje geflikflooid, maar hij zegt dat hij nooit nog een relatie wil beginnen. Maar ik zie dit al als een relatie en we doen ook al va...
5 reacties
30-11-2018
Ik heb een vraag over de kinderdoop. Ik heb gezien dat hier al enkele keren een vraag over gesteld is, maar toch is me nog niet alles duidelijk. Mijn vader is van huis uit tegen de kinderdoop, terwijl...
Geen reacties
30-11-2001
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering