Afwezigheid HHK op nationale synode

Ds. A.A.F. van de Weg / geen reacties

05-11-2013, 14:48

Vraag

Waarom was er geen officiële afvaardiging van de HHK op de nationale synode? En hoe kijkt u er tegen aan dat er wel HHK-kerkleden op persoonlijke titel aanwezig waren?

Antwoord

Beste vragensteller/stelster,
 
Om een antwoord op je vraag te geven citeer ik eerst het RD (8-3-2010). De krant doet verslag van de synode van maart op basis van een persbericht van de hand van ds. L. W. Ch. Ruijgrok:

Vrijdagmiddag bezon de synode zich op het initiatief van ds. G. de Fijter om te komen tot een nationale synode. Het breed moderamen had de rector van het Hersteld Hervormd Seminarium, dr. W. van Vlastuin uit Wezep, gevraagd om de synodeleden hierover iets mee te delen. Dr. Van Vlastuin beklemtoonde dat de gebrokenheid en verdeeldheid van de kerk schuld is voor God. "Dat roept om verootmoediging. Wie zou niet verheugd zijn over een eenparig getuigenis richting kerk en samenleving?" Tegelijk stelde hij "fundamentele vragen bij dit initiatief", schrijft ds. Ruijgrok. Zo wees hij op het problematische dat een persoonlijk initiatief moet leiden tot een nationale synode. "Een synode is een kerkelijke zaak. Het zou beter zijn om te spreken over een platform."

Als inhoudelijk bezwaar noemde dr. Van Vlastuin het feit "dat een van de kenmerken van een synode is dat zij staande op het fundament van de Heilige Schrift voortbouwt op wat de Kerk der eeuwen eerder heeft beleden." Met het oog daarop vergeleek hij de credotekst van het organiserend comité met het oercredo van de christelijke kerk, de apostolische geloofsbelijdenis. Dr. Van Vlastuin vroeg zich in dit kader af waarom de apostolische geloofsbelijdenis door het comité "niet onverkort beleden" wordt.

Na de bespreking gaf de synode het breed moderamen opdracht een officiële reactie op het initiatief op te stellen. Daarin zal onder meer tot uiting worden gebracht "dat de gebrokenheid van de kerk schuld is, dat er een heilige roeping ligt tot eenheid met allen die op het fundament van de Schrift en de belijdenis van de Kerk der eeuwen kerk begeren te zijn en dat juist op grond van dit laatste het genoemde initiatief, zoals dr. Van Vlastuin aangaf, niet "katholiek" kan worden genoemd."

Het feit dat het initiatief los van een historische belijdenis functioneert en minimaal de katholiciteit van de kerk onderstreept, zijn de redenen geweest om te reageren, zoals er gereageerd is.

Tot zo ver.
 
Natuurlijk weet ik niet wat de motieven van individuele HHK-leden zijn geweest om wél naar de nationale synode te gaan. Het lijkt me niet kies daar enig oordeel over uit te spreken. Persoonlijk kan ik me vinden in het heldere standpunt wat collega van Vlastuin naar voren bracht!

Met vriendelijke groet,
Ds. A. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

Ds. A.A.F. van de Weg

 • Geboortedatum:
  09-03-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Abbenbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

eenheidHHKsynode
geen reacties

Terug in de tijd

Indien een man of vrouw eerder getrouwd zijn geweest, vervolgens gescheiden van elkaar omdat ze eerst beiden ongelovig w...
geen reacties
05-11-2015
Ik heb niet altijd geloofd in God. Ik ben er wel mee opgevoed, maar daarnaast ben ik tussen meerdere culturen en religie...
geen reacties
05-11-2020
Kan iemand mij in eenvoudige bewoordingen uitleggen hoe de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de mens en Remo...
1 reactie
05-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering