Tomatis-therapie

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

23-10-2013, 09:53

Vraag

Geachte dr. Paul. In eerste instantie mijn waardering en dank dat u in gaat op allerlei vragen van mensen in de reformatorische wereld rondom occultisme etc. In één van uw antwoorden op Refoweb verwees u naar de website van stichting Promise. Ik heb daar ook gekeken naar aanleiding van het volgende: Twee personen in mijn familie zijn pas naar een Tomatis Praktijk geweest in verband met o.a. concentratieproblemen. Globaal komt het neer dat iemand behandeld wordt door middel van klanken. Mijn twee familieleden (voor het gemak Kees en Marie genoemd) zijn er heen geweest (beiden met verschillende problemen, achtergrond en leeftijd 22 jaar en 45 jaar). Men moest luisteren naar geluiden met een bepaalde frequentie die uit verschillende richtingen kwamen, eerst alleen links en rechts, later voor en achter. Als ze zeiden: ik hoor de toon nu van links, dan noteerde men dat etc. Na ongeveer 50 keer luisteren ontstaat er een lijn die op een grafiek werd getekend. En nu komt hetgeen wat ik heel opmerkelijk vind: aan de hand van de lijn concludeerden ze bepaalde zaken, o.a. dat Kees in zijn lagere schoolperiode een lastige tijd gehad zou hebben. En bij Marie concludeerde men aan de hand van de grafiek verschillende dingen (b.v. negatief zelfbeeld/depressie/traumatische ervaring etc.) die behoorlijk goed klopten met de werkelijkheid, zo vertelde Marie mij. Dat men kan vaststellen aan de hand van de test dat je een moeilijke tijd hebt gehad in je leven, vind ik al vreemd, maar dat men bepaalde moeilijke perioden ook nog globaal kan duiden op een tijdlijn uit verleden jaren, en dat het ook nog klopt, bevreemdt mij helemaal. In het artikel op stichting-promise.nl stelt met dat het occult kan zijn, (bij de 5e alinea begint men over Prof. Thomatis). Ik ben zelf voorzichtig geworden met alternatieve geneeskunde (bv. homeopathie) nadat ik het volgende getuigenis zag van iemand op een Heartcry-conferentie die homeopathisch arts in opleiding was. De link naar het filmpje is dit. Vanaf ongeveer 6 minuten begint hij hierover. Het is de moeite om hier kennis van te nemen. Wat denkt u? En wat als de Tomatis-therapie occult is, wat moet je doen als je hier bent geweest? Nog een korte vraag die ik er maar gelijk aan vast plak: mag je in een winkel zoals Xenos waar men volop Boeddhabeelden verkoopt en wierook met Boeddhaplaatjes erop, wel dingen kopen? N.a.v. Judas 1:23.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Prof. Alfred A. Tomatis was een ervaren kno-arts in Frankrijk. Zie ook http://www.tomatis.com. Hij wilde allerlei gehoorproblemen verhelpen en signaleerde in veel gevallen een samenhang met andere problemen. De door hem ontwikkelde therapie wordt tegenwoordig in diverse klinieken toegepast. Op basis van waarnemingen is te concluderen welke afwijkingen in het gehoor opgetreden zijn. Ik vermoed dat behandelaars de uitkomst vrij gemakkelijk met jeugdervaringen e.d. kunnen combineren. De methode hoeft niet bovennatuurlijk of occult te zijn. In veel gevallen kunnen psychische en lichamelijke gebreken herleid worden tot vroegere ervaringen. Bovendien is het mogelijk dat de behandelaar vragen gesteld heeft wanneer de problemen begonnen zijn. Het is zelden zo dat men direct apparatuur aansluit en dat hieruit alle gegevens komen. In een voorafgaand gesprek (“Waarom komt u hier?”) kunnen allerlei aanknopingspunten liggen voor de gestelde diagnose, zodat niet slechts de grafiek de uitkomst bepaalt.

In het genoemde artikel van stichting Promise staat niets negatief over de Tomatis-methode zelf, maar daarna staat “De New Age volgelingen koesterden deze theorieën van Tomatis en brachten die binnen hun neo-hindoeistisch mens- en wereldbeeld.” Dat is een aanvullende toepassing die buiten de methode zelf valt. In dat geval is het vooral van belang hoe een behandelaar de genoemde methode hanteert.

In het filmpje geeft Wilco Vos zijn indrukwekkende getuigenis. Hij was in opleiding als natuurgenezer, maar kon dat niet worden zonder het esoterische gedachtengoed te aanvaarden. Het lijkt mij terecht dat hij hiermee gebroken heeft, maar dat wil niet zeggen dat alle natuurgeneeswijzen verkeerd zijn. Wilco bekritiseert terecht een uitspraak van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie. De vraag is dan wel in welke mate de (on)geloofsovertuiging van de uitvinder de methode bepaald heeft. Er zijn veel uitvindingen gedaan door niet-christenen, ook op het gebied van medicijnen. Deze mensen hebben wetmatigheden in de schepping ontdekt waarvan wij meermalen dankbaar gebruik maken. In alle gevallen moeten wij toetsen of de uitvinding zelf goed is.

Over homeopathie wordt verschillend gedacht door christenen. Een mooi boek vind ik “Mag ik alternatief behandeld worden?” van E. C. van Balen, H. Jochemsen, J. Koppelaar, R. H. Matzken en C. Steyn (Leiden, 1993). Deze vijf auteurs hebben vanuit verschillende invalshoeken homeopathie beoordeeld en komen tot de conclusie dat de methode zelf niet occult is, maar dat behandelaars dat wel kunnen zijn. De verkeerde overdracht vindt dan niet plaats door het drankje of de korrels, maar door de behandelaars. De genoemde voorzichtigheid is terecht, maar dat geldt zowel het gebruiken als het veroordelen.

Wat moet je doen als je met een occulte behandelaar of methode in aanraking bent geweest? Bidden tot God om vergeving en ook van reiniging van alle verkeerde invloeden.

Waar kopen we onze producten? Bij voorkeur bij winkels waar rekening gehouden wordt met de grenzen die God in Zijn Woord aangeeft. Wanneer men openlijk Boeddhabeelden en dergelijke verkoopt, kun je zo’n winkel beter voorbijlopen. Ik schrijf dit in het besef dat er veel winkelketens zijn waar een te ruim aanbod is aan films, boeken, afbeeldingen en dergelijke. Het is ondoenlijk daar altijd rekening mee te houden, maar als we een keuzemogelijkheid hebben, laten we ons dan afvragen wie of wat we steunen door onze aankopen.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

geen reacties

Terug in de tijd

In artikel 1.16 van de Dordtse Leerregels worden mensen die nog niet bekeerd zijn aangespoord om vlijtig voort te gaan i...
geen reacties
23-10-2015
Naast de Bijbel, de drie formulieren van enigheid. Kan dat wel? Waarom worden er toch zoveel meningen onderbouwd en verd...
14 reacties
23-10-2009
Is een kind, ongeveer van de basisschoolleeftijd, zich bewust van zijn zonden? En is hij verantwoordelijk voor zijn zond...
geen reacties
23-10-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering