Bezoek dominee

P.C.H. Kleinbloesem / 14 reacties

23-10-2010, 14:51

Vraag

Een dominee heeft niet alleen de taak om te preken, maar ook het pastorale werk moet gebeuren. Zo bezoekt onze dominee alleenstaande vrouwen in de avond. Is het verstandig dat dominees dat doen? Onze dominee bijvoorbeeld is getrouwd en die alleenstaande vrouwen zijn van zijn leeftijd. Kan de dominee dat niet beter samen met een ouderling doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Misschien heb je wel gedacht aan die bekende tekst in de brief van Paulus aan de Thessalonicensen (1 Thes5:22): “Onthoud u van allen schijn des kwaads.” (Andere vertalingen vertalen iets anders, bv.: Onthoudt u “van alle soort”/”van elke vorm” van kwaad.) Hoe dan ook, de Bijbel leert ons: “Vliedt de hoererij” (1Kor. 6:18a). Voor de zonde van hoererij moet je dus op de vlucht slaan. Wat betekent dat concreet? Denk maar aan Jozef in het huis van Pótifar (Genesis 39:12,13).
 
In de geestelijke strijd moeten we soms blijven staan (Efeze 6:10–18, werk ik verder niet uit). Soms moeten we ronduit vluchten… Bijvoorbeeld dus: “Vlied de hoererij.” Dat betekent ook: breng je niet in situaties of op plekken waar je op dit punt in grote verzoeking kan komen. De Bijbel zegt dus eigenlijk: denk maar niet van jezelf dat je op dit punt toch wel staande zal blijven… zoiets van: dat overkomt mij niet. Heel algemeen kun je dus zeggen: elk christen, ook de dominee, mag zich niet in verzoeking brengen. Een concreet antwoord op jouw vraag: je moet er als dominee geen gewoonte van maken om alleenstaande vrouwen (van zo ongeveer je eigen leeftijd?) ’s avonds te bezoeken.

Belangrijk vind ik wel het volgende. Ik citeer eerst een Bijbelgedeelte, en zeg er vervolgens wat over. “En het geschiedde, als Hij gekomen was in het huis van een der oversten der Farizeeën, op den sabbat, om brood te eten, dat zij Hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor Hem. En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En Hij nam hem, en genas hem, en liet hem gaan. En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats? En zij konden Hem daarop niet weder antwoorden” (Lukas 14:1-6 SVV)

Wat leer ik uit dit gedeelte m.b.t. tot jouw vraag: stel dat een vrouw in nood is, en mijn hulp is middelijkerwijs nodig, dan ga ik naar haar toe en zal haar proberen te helpen. In noodgevallen ben ik bereid overal en op ieder moment te komen. (Misschien moet ik wel ergens een ‘mits’ zetten, maar dat hoeft in dit antwoord niet.)

Misschien denk je nu: dan doet mijn dominee het niet goed… Ik weet dat niet. Reguliere bezoeken kunnen gewoon samen gedaan worden. Er zijn ook bezoeken die beter alleen gedaan kunnen worden. Om verschillende redenen. (Bijvoorbeeld omdat de pastorant dan veel opener durft te zijn.)

Mogelijkheden zijn dan:

a. Je zoekt naar een geschikter tijdstip.
b. Je nodigt zoiemand uit in pastorie (waar je dus niet samen bent)!!
c. Als eerstgenoemde mogelijkheden niet kunnen, dan ‘moet’ het soms wel. Belangrijk is wel dat je niet telkens weer ’s avonds bij dezelfde persoon komt.

Uit mijn antwoord blijkt wel dat het niet makkelijk is een algemene stelregel te geven. Op vier dingen wil ik dus graag wijzen.
 
1. Het is een geestelijk verlangen om mensen pastorale zorg te willen geven.
2. In noodgevallen moet je altijd helpen.
3. “Onthoudt u van allen schijn des kwaads.”
4. “Vliedt de hoererij.”

Overdags geldt dat uiteraard ook…

Je moet ook niet al te kritisch zijn naar je dominee toe, lijkt me. Zeker niet als je niet goed weet hoe zijn agenda in elkaar zit en wat zijn motieven zijn. Misschien kun je het hem eens vragen?

Vriendelijke groet,
Ds. P. C. H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

P.C.H. Kleinbloesem

14 reacties
Kornelie
23-10-2010 / 16:10
Alle begrip voor deze overwegingen.
Maar de andere kant is dat alleenstaande vrouwen zich soms al bij voorbaat verdacht gemaakt voelen als onze dominee of wijkouderling bij ons niet alleen op bezoek komt en in de verdere gemeente bij iedereen wel.
Het is een extra drempel in het vragen van -vaak broodnodige- pastorale zorg!
EVA
23-10-2010 / 16:22
Alleen al om de duivel geen kans te geven om roddel of laster te verspreiden zou ik als ds idd zorgen dat er iemand bij me was als ik bij een vrouw alleen op bezoek zou gaan. Er is altijd wel een oor waar hij lekker in kan blazen en een roddel is zo in de wereld wat dan ook schade toe brengt aan de gemeente van Christus.
Maar dit geld niet alleen voor ds, ook voor christenen onderling moeten we alert zijn een man laat ik ze hart niet bij mij uit storten als vrouw, dat mag hij bij me man doen....niet omdat ik die man niet vertrouw....er zit iemand achter die maar al te graag je wil vernietigen! En zo kan die man (laat ik bij dat voorbeeld blijven ook geen verkeerde gevoelens krijgen als hij bij me man zijn hart uitstort.
Catherine
23-10-2010 / 17:21
Bij ons wordt iedereen ! bezocht door 2 personen, dus ds EN lid van de k.r., of 2 leden van de k.r. Of ds en zijn vrouw.
En als je kwaad van een predikant denkt dat dit mogelijk kan gebeuren ( en helaas gebeurt het wel soms, maar het komt toch altijd uit !) zegt dat veel over jou. Je bent toch ook alleen met een huisarts bijv ? Of fysiotherapeut ?
Catherine
23-10-2010 / 17:22
Ik bedoel niet letterlijk jou ( de vraagsteller dus) maar in algemene termen gesproken. Wie kwaad denkt van de ander, heeft zelf het kwaad in zich.
zandkasteel
23-10-2010 / 18:11
Ik denk dat het idd niet een goede zaak is, en als je dit bemerkt in de gemeente, lijkt het me een goede zaak er met je dominee of wijkouderling over te spreken. Maar onze bezoekdames gaan ook bij weduwnaren op bezoek, dus de omgekeerde situatie en daar hoor je dan weer niets over.....
pipo
23-10-2010 / 19:26
Wat erg om zo achterdochtig te zijn. Als alleenstaande kun je ook behoefte hebben aan een bezoek van een predikant. waarom moet er meteen weer wat achter gezocht worden als een predikant een keer komt. Zegt idd meer over de vraagsteller zelf als over een alleenstande
pannenkoek
23-10-2010 / 19:48
Bij ons in de gemeente gaat de kr ook altijd samen ergens naar toe. Als het een gewoon bezoek is, ( geen huisbezoekof kraambezoek) mag ik ook wel eens met mijn man mee.
Mijn schoonzus is weduwe en die zegt 'zo, vertrouwen ze mij niet of zo??' Haar snap ik ook wel.
dijna61
23-10-2010 / 22:58
Ik vind het opmerkelijk dat een predikant op bezoek komt, maar misschien is dat de gewoonte. Bij ons komt een predikant alleen op kennismakingsbezoek.
Andere bezoeken worden gedaan door ouderlingen en diakenenen die
komen ook alleen. Wil je in bepaalde situaties een gesprek met de predikant dan kun je dat natuurlijk altijd vragen.
De predikant kun je in alle gevallen mailen en hij heeft een speciaal werknummer.
En de dominee staat elke zondag na de dienst bij de uitgang van de kerk, dus mogelijkheid tot contact is er altijd.
emmie
25-10-2010 / 13:58
@pannenkoek
kheb et al vaker gezegd, uit je reacties kan je makkelijk opmaken wie je bent. je vertelt zoveel over jezelf;, je omgeving, je man. Het lijkt me beter om wat terughoudender te zijn in dingen over andere mensen.
sydneylover
25-10-2010 / 15:07
Ik vind het eerlijk gezegd nogal een suggestieve vraag.

Natuurlijk is er de schijn van kwaad, maar om te stellen dat een dominee dus niet in zijn eentje een alleenstaande vrouw mag bezoeken vind ik veel te ver gaan. Als een dominee of ambtsdrager hierin transparant is (zeggen wanneer je ergens naar toe gaat en naderhand verslag geven) is er toch geen reden om er iets achter te zoeken? Het maakt het ambtswerk erg krampachtig op zo'n manier lijkt mij.

Andersom lijkt het mij voor een alleenstaande helemaal niet prettig om een delegatie van de kerkenraad te ontvangen in plaats van één ambtsdrager/dominee. Gewoon omdat het onder vier ogen eerder tot een goed gesprek komt dan onder zes ogen.
linneke
25-10-2010 / 23:55
dominee kan toch ook zijn eigen vrouw meenemen naar de bezoeken?
pipo
26-10-2010 / 07:38
Vrouwelijke ambtsdrager??? Onder de dicipelen van de Heere Jezus waren ook geen vrouwen. Nergens kan ik een bijbelse grond vinden voor de vrouw in het ambt.
linneke
26-10-2010 / 09:10
Volgens mij gaat het niet om de ambtelijke huisbezoeken maar de gewone bezoeken drusius
zonneschijn
26-10-2010 / 14:58
IK begrijp de vraag wel.
Maar ik zelf ben jong weduwe geworden( nu hertrouwd) maar toen ik alleen was, en een ds mij regelmatig bezocht, konden we een goed geestelijk gesprek hebben, ook wat het woord mij en de kinderen voor steun gaf in alles. ect. maar geen haar op mijn hoofd dacht aan zulke dingen. dan weet ik wel ik had na een heel goed huwelijk mn innig geliefde man verloren, en dan heb je wel wat anders aan je hoofd.
Maar toch uberhaubt dat zou niet in mn hoofd opkomen. als het goed is weten beiden partyen dat dit tegen Gods woord is. en ik weet daar is natuurlijk ook veel tegen in te brengen zie david maar. Het is ook een mooi goed antwoord van DS Kleibloesem.

Ds even zeggen nu, wat was dat zondagav in plaats x een ontzettend mooie preek. wat heb ik daar veel aan gehad, ik liep maandag en vandaag nog te zingen van verwondering. Wat is God goed!! we kregen ook een ernstige boodschap mee.
Dank U wel( uiteraard na de Heere)

Terug in de tijd

In de brief van Judas (maar ook in de eerste en tweede brieven van Petrus) wordt verwezen naar het eerste boek van Enoch...
2 reacties
23-10-2013
Hoe moet ik bidden? Hoe moet ik de Bijbel lezen? Ik bid al zolang om geloof, omdat ik heel erg door ongeloof word aangev...
1 reactie
23-10-2013
Ik heb naast de Statenvertaling ook een HSV en de NBV. Het valt mij op dat in de NBV gekozen is om verwijswoorden naar G...
5 reacties
23-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering