Betalen in de kerk

Ds. H. D. Rietveld / 8 reacties

14-10-2013, 14:01

Vraag

Waarom moet je betalen voor het dopen en lid zijn van een kerkgemeenschap? Iedereen moet toch zijn verbintenis met God kunnen sluiten, ook de arme mensen of mensen die de weg naar God hebben gevonden zonder de kerk? Johannes de Doper vroeg toch ook geen geld?

Antwoord

Mij is niet bekend dat je voor dopen zou moeten betalen, maar mogelijk is dat wel een gebruik in met name de PKN (Ned. Hervormde Kerk). Maar het eenvoudige feit dat niemand van de wind kan leven dwingt de kerken om ook een financiële administratie te hebben.

Inderdaad vroeg Johannes de Doper geen geld, maar hij was dan ook een bijzondere man met een bijzondere roeping. Wie zou er in onze tijd alleen leven van sprinkhanen en wilde honing? Zijn situatie als enkeling is niet te vergelijken met het bestaan van de kerk tegenwoordig.

Voor de beantwoording van de vraag letten we natuurlijk eerst op de bijbelse gegevens. In het OT kunnen we al lezen dat mensen geld of goederen gaven voor de instandhouding van de eredienst aan God. Israël moest volgens de wet tienden van hun inkomsten aan de priesterdienst afstaan. In het NT lezen we dat de Heere Jezus ziet hoe een arme vrouw haar ene penninkje in de offerkist bij de tempel doet. Hij merkt op dat zij verhoudingsgewijs een groter offer brengt dan de rijken (Mark.12:43).

Wanneer er overal christelijke gemeenten ontstaan worden er collectes gehouden voor de arme gemeenteleden in Jeruzalem, die de moedergemeente is van deze wereldwijd groeiende kerk. Paulus schrijft dat iedereen wordt geacht eens in de week iets opzij te leggen (1 Kor.16:2). Let wel: dit geld was dus speciaal voor de armen. In Hand. 4 en 5 lezen we van gemeenteleden die hun bezittingen verkochten ten behoeve van de armen in de gemeente.

In de loop van de tijd moesten plaatselijke gemeenten een groter gebouw voor hun samenkomsten hebben dan de ruime huiskamer van een gemeentelid. Zo ontstonden er kerkgebouwen. Die moesten natuurlijk ook worden onderhouden. Dat alles kostte geld. Ook kregen de rondtrekkende evangeliepredikers geld of goederen om in hun levensonderhoud te voorzien. Paulus zegt met het oog daarop in 1 Kor. 9:14 dat zij die het Evangelie verkondigen van het Evangelie mogen leven. Datzelfde ging natuurlijk ook voor de “vaste” predikanten gelden. Die hadden vaak ook een eigen stuk grond om van wat erop groeide te leven (zoals de priesters in Israël dat ook hadden). Ook gaf men (bijv. door erfenis) geld of land aan kerken en kloosters. Gaandeweg kwam er dus een administratie die alles regelde wat er voor de goede voortgang van het kerkelijk leven nodig was. Uitwassen waren er helaas ook. Het bekendste voorbeeld was de aflaathandel waar Luther zo tegen protesteerde.

Tegenwoordig hebben alle gemeenten die tot een landelijk kerkverband behoren financiële verplichtingen om dingen te betalen die niet alleen voor de plaatselijke gemeente van belang zijn. En nogmaals: een gemeente, een kerkgenootschap kan niet van de wind leven. Daarom wordt van ieder lid die het kan betalen (!) een vrijwillige bijdrage verwacht. Oudtestamentisch bedroeg dat een tiende deel van je inkomen. In het NT wordt er geen percentage aangegeven.

Paulus schreef: Laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7).
 
Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

Ds. H. D. Rietveld

 • Geboortedatum:
  06-11-1947
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nijkerk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

collecte
8 reacties
rotterdam
14-10-2013 / 19:24
Betalen voor dopen ? Nog nooit van gehoord. Ook bij de P.K.N. niet. Welke kerk is dit ?
MUS
14-10-2013 / 20:19
Inderdaad... Bizar... De kerk gaat commercieel!
En is het verantwoord om aan het honorarium van ds. Hendrikse mee te blijven betalen?
Jvslooten
14-10-2013 / 21:31
In de RK schijnt het vrij normaal te zijn om een kleine vergoeding te betalen.. zie bijv. deze folder: http://www.parochieberlicummiddelrode.nl/wp-content/uploads/2009/08/Informatiefolder-dopen-schooljaar-2010-2011-versie-d.d.-21-juli-2010.pdf
juni
15-10-2013 / 09:18
God heeft de blijmoedige gever lief. zo is het!
mooi antwoord van deze dominee.

tegenwoordig sluiten er veel kerken in Nederland
wat voeger ''zonde''was is nu ...kijk naar de gevolgen....zelfs uit de kerkeraad zijn op vakantie,wat hen meestal meer kost dan de 10e van hun inkomsten.....

als iedereen deed als de arme vrouw met haar penning......
zou Nederland geestelijk bloeien

t,is maar net,,wat is je liefste meer dan een andere liefste....
Spatie
15-10-2013 / 09:38
Juni, jij weet wat het salaris is van al de kerkenraadsleden? en je bent daarbij ook nog op de hoogte van hun uitgaven voor hun vakantie??
juni
15-10-2013 / 19:53
spatie@al zou ik en ton per jaar verdienen,ik zou ze niet graag in de kost hebben,want dan kwam ik nog poen tekort,voor al die mensen,die ons vertellen waar ze allemaal geweest zijn en...wat het heeft gekost....

en....waar ze naar terug verlangen

genoeg antw. Spatie?
Sterretje
15-10-2013 / 21:21
@juni Wat een aparte reactie, zeg. Over het algemeen krijgen kerkraadsleden er niks voor (op een kerstpakketje na) en zijn ze wel min. 2 avonden in de week weg om pastoraat te verlenen/vergaderingen etc.

Maar als jij zo over jouw kerkraadsleden praat, kun je volgens mij wel overwegen om uit die kerk te stappen.
Spatie
15-10-2013 / 21:41
@Juni
Ik begrijp echt wel wat je bedoelt. Het is wel erg cru gesteld van je. Ik ken ook gemeenten waar er maar een enkeling uit de kerkenraad op vakantie gaat (weekje Nederland in het laagseizoen bijv.). Er zijn ook genoeg kerkmensen die niet of heel eenvoudig op vakantie gaan.

Het wil echter niet zeggen dat mensen die duur vakantie houden, maar een heel klein beetje aan de kerk geven.

De Heere Jezus alleen wist dat wat de weduwe in de offerkist wierp haar hele leeftocht was. Hij ook alleen weet wat en hoe wij geven aan Zijn dienst.

Als je blijmoedig geeft let je er niet op òf en hoe een ander geeft.

Terug in de tijd

Vaccineren. Op diverse sites zijn argumenten te vinden om niet vaccineren. Een van de sterkere argumenten is: forse toen...
13 reacties
14-10-2009
Ik ben eigenlijk vrijwel nooit op tijd ongesteld. Meestal te laat. Ongeveer zes jaar geleden ben ik door een eetstoornis...
geen reacties
14-10-2008
Ik heb veel ruzie met mijn moeder de laatste tijd. Dat komt omdat ze mij verbiedt zondagsmorgens naar de kerk te gaan om...
3 reacties
14-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering