Met een echtbreker hertrouwd

Ds. J.L. de Jong / 24 reacties

10-10-2013, 10:51

Vraag

Ik zit al een tijdje met bepaalde vragen en vraag mezelf af of God mij wil vergeven. Het is zo dat ik met een echtbreker ben hertrouwd. Ik hou heel veel van hem en hij ook van mij.


Antwoord

Beste vraagsteller,
 
1. Wie werkelijk met berouw tot God vlucht om Hem op grond van het werk van Christus om vergeving te vragen, zal niet beschaamd worden. Daarin lijkt de Bijbel mij op vele plaatsen glashelder. Die vergeving is duur betaald met het bloed van Christus, maar zondaren mogen het uit genade ontvangen. Ik kan je alleen maar zeggen dat je zo tot Hem moet vluchten!
 
2. Op wat je daarna schrijft over “hertrouw met een echtbreker” kan ik zonder de situatie te kennen eigenlijk maar heel moeilijk ingaan. Het lijkt zo te zijn dat je nu achteraf inziet dat je toen niet met hem had kunnen trouwen. Misschien wist je dat in de tijd dat jullie trouwden ook heel goed, maar wilde je het niet weten/horen. Nu zie je de zonde daarvan wel in, maar kan je hem ook niet meer missen. Hoe kan je hier nu mee in het reine komen, je bent ondertussen immers ook met hem getrouwd?
 
Nu ben ik echter al aan het invullen...

Voor mij is duidelijk dat je hier alleen niet uitkomt. Door een antwoord via deze vragenrubriek zal het ook niet lukken vrees ik. Zoek samen met hem een plaatselijke pastor, die voor jullie de dingen helder op een rij kan zetten en ook met jullie tot God kan gaan. Kortom, zoek openheid over deze dingen bij de ambtsdragers, die pastorale verantwoordelijkheid voor jullie dragen. Dan kan met hen ook echt de zonde voor het aangezicht van God bij de naam worden genoemd en vergeving worden gezocht.
 
Een hartelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

hertrouwenvergeving
24 reacties
grootmama
10-10-2013 / 11:28
Neem me niet kwalijk, maar uit het feit alleen al dat je over je man spreekt als een 'echtbreker', daar klinkt ook niet veel liefde en respect in door.
dkw
10-10-2013 / 11:54
@grootmama,
Wat is daar nu weer mis mee? Een echtbreker is iemand van wie het huwelijk verbroken is, al dan niet door eigen schuld.
Het beestje mag toch best bij de naam genoemd worden?
Het heeft echt niet perse een negatieve lading hoor.

Hetzelfde als je zegt dat iemand naar een penitentiaire inrichting moet omdat hij/zij proletarisch gewinkeld heeft, het betekent hetzelfde als je zegt dat hij/zij naar de gevangenis moet omdat er gejat/gestolen is.
Daniel
10-10-2013 / 19:20
dkw......wat er mis met jouw mening..., niets denk ik, nou ja....het heeft geen liefde. En dat echtbreker niet perse een negatieve lading heeft geloof je zelf niet, hoop ik.
Echtbreker staat voor iemand die het heeft laten afweten, mensen in de steek laten, is het liefde of lust?
En voor gejat en gestolen ga je heden ten dage niet meer de eerste keer naar de gevangenis. Taakstraf en begeleiding.
Wat zou Jezus gedaan hebben, de zoon van God, zou hij echtbrekers de tempel uitgeslagen hebben......., ik denk dat Jezus ze geen echtbrekers genoemd zou hebben.
Trouwens de vraag is ook kort door de bocht, of God haar wil vergeven....., nee dus.....God vergeeft niets. helemaal niets.
Het staat in de bijbel, God vergeeft nooit iets en wie wil tegen het Woord ingaan?
Ik blijf geloven in een betere wereld, in God, de mensen en ook in de mensen van refoweb.
Laten we hier proberen er een betere wereld van te maken.
Niet dat gezeur over de wetten en mensen die alles verkeerd doen.
Dorah
10-10-2013 / 19:56
Echtbreken en echtscheiding is niet hetzelfde. In de Bijbel betekent echtbreken; overspel.
Daniel
10-10-2013 / 20:09
vertel verder Dorah, wat is echtscheiding dan?
vlokje
10-10-2013 / 20:47
Wie van u zonder zonde is....
Wie kan naar waarheid zeggen géén echtbreker te zijn.. Ik heb geleerd dat we allemaal alle geboden overtreden hebben, dus wie kan er nog wel eerlijk een huwelijk aangaan of in stand houden? Het is dweilen met de kraan open, volgens Jezus begaat iedereen overspel zodra je maar één bijgedachte hebt als je naar een ander kijkt.
Ruben92
10-10-2013 / 21:07
@vlokje helemaal eens! Wie in zn hart overspel pleegt, heeft al overspel gepleegd! En inderdaad wie de wet onderhoudt en struikelt op één punt, heeft alsnog de hele wet overtreden!
Daniel
11-10-2013 / 09:13
zo veel mooier
Ruben92
11-10-2013 / 10:02
Wat een eerlijke reactie @Daniel , ik ervaar hetzelfde, maar hoe eerder en meer we deze waarheid beseffen, hoe meer we gaan realiseren dat we Jezus nodig hebben!!
mfrits
11-10-2013 / 10:09
ter aanvulling een uitleg over het grote verschil tussen hoererij en overspel.
In de eerste plaats betekent echtbreuk (NBG Matth. 5:32) lettelrijk overspel.
Wat is nu het grote verschil en waar zit het probleem:

Velen zien niet het grote verschil in betekenis van de woorden hoererij en overspel in het onderwijs van de Heere Jezus en van Paulus. Het is echter erg belangrijk om deze significante verschillen te weten om dit onderwijs goed te kunnen begrijpen.

Wat wordt er in de betreffende teksten in Mattheüs 5 en 32 bedoeld met hoererij?

In beide tekstgedeeltes gaat het om het Griekse woord “??????? por’neia.”

Voor por’neia vindt men de volgende woordverklaringen het Nederlands:

1. onwettige seksuele omgang.
2. ontucht, overspel, homoseksualiteit, gemeenschap met dieren, enz.
3. seksuele omgang met naaste verwanten. (Leviticus 18?).
4. seksuele omgang met een gescheiden man of vrouw. (Markus 10:11,12?)

Wij zien dat bij punt 4 staat: “seksuele omgang met een gescheiden man of vrouw.”

Nu plaatsen wij dat naast het woord “overspel”, in het Grieks “?????? moi’chao”, volgens de Strong concordantie, met de betekenis:

1. onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van een ander, overspel plegen met.
2. Tevens de uitleg: overspel bedrijven, absolut: Matth. 5:32 19:9 Markus 10:12; ??? ???????, jegens of tegen een (te weten; zijn wettige) vrouw, Markus 10:11

Hier zien wij voor overspel staan: “onwettige gemeenschap hebben met de vrouw van een ander”, dus met iemand die getrouwd is.

Als uitleg het volgende voorbeeld; wanneer een man gescheiden is en een vrouw, die ongetrouwd is, heeft gemeenschap met hem dan pleegt zij overspel (seksuele omgang met een de man van een ander) en hij pleegt overspel tegen de (verbonds)vrouw waar hij van gescheiden is en hoererij tegen de nieuwe vrouw (onwettige seksuele omgang).

Is hij gescheiden enmet deze vrouw (her) getrouwd, dan is hij een overspeler, en is hij, door zijn scheiding van zijn (verbonds)vrouw, verantwoordelijk voor het overspel van zijn gescheiden (verbonds)vrouw en is zijn nieuwe partner een overspeelster, binnen het kader van hoererij, door onwettige gemeenschap met de man van een ander (verbondsvrouw).

Omdat zijn verbondsvrouw (wat God met hem heeft samengevoegd) nog leeft, leeft hij in overspel zolang zijn verbondsvrouw leeft en/ of de nieuwe relatie duurt.

Waarom?

Omdat het woord “overspeler” of “pleegt overspel” een voortdurende is gebeurtenis zo lang de situatie als hiervoor omschreven duurt.
mfrits
11-10-2013 / 10:17
Reactie op het vorige!
Sorry voor de ?????; dit horen Griekse lettertekens te zijn maar worden niet als zodanig maar als ????????weergegeven
mfrits
11-10-2013 / 10:25
@ Ruben en Daniël,
Hier gaat hier niet om de wet maar om de woorden van de Heere Jezus Matth; 5:32, 19,9 Lukas 16:18, Markus 10:11-12 en Paulus: 1 Cor. 7:39 die juist in de Romeinen brief ageert tegen de wet waar hij zegt in Rom. 7:2 "Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond."
dkw
11-10-2013 / 10:38
Blijkbaar ben ik afwijkend.
Het woord echtbreker heeft voor mij niet perse een negatieve associatie wat met overspel te maken heeft, maar ik heb wel vaker vreemde gedachten ;-)
Ruben92
11-10-2013 / 10:59
@mrfrits dank voor uw uiteenzetting, maar ik heb alleen gezegd en bevestigd wat Daniel ook zegt ; dat wij in zonde leven en dat wij het niet zonder Jezus kunnen, maar door uw hele uitleg zegt u dus eigenlijk dat mensen die hertrouwd zijn ongeacht wat de reden is (met uitzondering overlijden), dus constant overspel plegen? en daardoor verkeerd bezig zijn ? dus wat is hun lot dan? zijn zij voor eeuwig verdoemd dan of?
mfrits
11-10-2013 / 12:42
Dank je voor jouw reactie.

Als antwoord op jouw vraag het volgende; de Heere Jezus zegt tegen de overspelige vrouw: "Ga heen en zondig niet meer" (hierbij opmerkend dat zij volgens de OT wet gedood moest worden).
Spreuken 28:13 zegt: 13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.

De rest spreekt waarschijnlijk voor zichzelf. Ik heb dit traject doorgemaakt en kan ervan getuigen dat dit geen gemakkelijke weg is.
Ruben92
11-10-2013 / 13:04
@mrfrits

Dankje voor uw reactie,

Maar u zegt dan toch dat die mensen die hertrouwd zijn nog steeds zondigen toch? Dus bedoelde Jezus dan : "Ga heen verbreek uw relatie en trouw met uw ex en dan zult u niet zondigen" ? Want mensen die hertrouwd zijn zondigen toch nog steeds volgens uw uiteenzetting of?

Vervelend dat u dat heeft moeten doormaken dat is natuurlijk nooit fijn...
Elizabeth1
11-10-2013 / 13:57
De oorsprong van alle verwarring hieromtrent is begonnen bij de humanist Erasmus.

De kerken hanteren (onwetend) tot op de dag van vandaag zijn gedachtengoed als ze stellen dat er twee redenen zijn waarom hertrouwen na echtscheiding mogelijk is;

1. in geval van overspel.
2. in geval dat een der partners niet meer geloofd.

Dit is geheel niet in lijn met de Heilige Schrift.

De apostel Paulus geeft in de Romeinenbrief een duidelijke definitie van wat overspel is:

Romeinen 7: 2-3
2. Want de gehuwde vrouw is door de wet (die de verhouding tot haar man regelt [invoeging van Elizabeth1]) verbonden aan haar man bij diens leven; maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan de man bond.

3. Daarom zal zij een overspeelster worden genoemd, als zij bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt; maar als de man gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspeelster is, als zij de vrouw van een andere man wordt.

Paulus sluit met deze woorden aan bij wat onze Heiland hierover eerder uitsprak in Mattheüs, Marcus en Lucas.

Van belang zijn ook de zeer ernstige woorden die Paulus schrijft aan de gemeenten van Corinthe en Galatië.
Lees hiervoor Corinthiërs 6: 9-10 en Galaten 5: 18 – 21.

Tenslotte is ook 1 Corinthiërs 7 : 10 -11 zeer lezenswaardig;
10. Maar aan de getrouwden beveel ik – niet ik maar de Heer –, dat de vrouw niet mag scheiden van haar man

11. en als zij toch gescheiden is, laat zij ongetrouwd blijven of zich met haar man verzoenen, en dat de man zijn vrouw niet mag verstoten.

Dit voorjaar is bij Johannes Multimedia het boek “Verbonden voor het Leven” verschenen. Hierin wordt op heel eenvoudige wijze huwelijk, echtscheiding en hertrouwen besproken.
Alle van belang zijnde teksten staan uitgeschreven. Het leest heel gemakkelijk.
Er is ook een website bij: www.verbondenvoorhetleven.nl

Tot slot wil ik de vraagstelster veel wijsheid en van harte Gods zegen toewensen in haar overwegingen.
Ruben92
11-10-2013 / 14:46
@Elizabeth1 dus mensen die zich niet verzoenen met hun eerste liefde zijn verdoemd tot de hel dan of?
Elizabeth1
11-10-2013 / 16:00
@Ruben92
Wat jij hier stelt heb ik niet gezegd of bedoeld. Mogelijk ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Excuus daarvoor.

Wat ik bedoelde te zeggen is een aanhaling uit de Bijbel waar Paulus in 1 Corinthiërs 7 : 10 -11 zegt dat er na echtscheiding twee mogelijkheden zijn:

1. alleen blijven => waarmee hij bedoeld niet hertrouwen met een ander
2. verzoenen => terug naar diegene waar in het eerste huwelijk een levenslang verbond mee is gesloten.

Zie ook @mfrits van vrijdag 11 oktober 2013 10:09
altijdwat
11-10-2013 / 20:15
Elizabeth1: maar terug naar de vraag: je bent getrouwd, met iemand die overspel gepleegd heeft... wat dan? Moet je dan je weer laten scheiden?

Ik ben zelf ook gescheiden, maar als ik dit allemaal zo lees lijkt het me allemaal nogal ingewikkeld. de Bijbel moet terug naar de grondtaal, iedere letter en regel gemeten, en dan weet je of je nog weer mag trouwen of niet. Of maar hopen dat je ex-man overspel pleegt zodat je zelf kan trouwen. Rare situaties krijg je erdoor...

Terug in de tijd

Ik heb een vraag naar aanleiding van 1 Koningen 14:19, waar het volgende staat: “En Hij zal Israël overgeven, om Jerobea...
geen reacties
10-10-2005
Ik ben een poosje geleden verkracht! Ik heb wel hulp, maar ik durf veel dingen niet te zeggen! Ik ben inwendig toegetake...
geen reacties
10-10-2005
Ik vind het altijd moeilijk hoe ver je kunt gaan in het kritisch kijken naar de Bijbel. Bepaalde dingen in de Bijbel zij...
geen reacties
10-10-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering