Toevoegen of afdoen van de profetie

Kand. G.A. van Ginkel / 1 reactie

09-10-2013, 11:25

Vraag

Over Openbaring 22:18 en 19. Het gaat hier over het toevoegen of afdoen van de woorden van het boek van deze profetie. Wat wordt hiermee bedoeld? Wordt hier alleen het boek Openbaringen mee bedoeld of de hele Bijbel?

Antwoord

In eerste instantie gaat het om de woorden van dit boek; Openbaring dus. Maar terecht wordt het in de uitleg breder getrokken: we moeten en mogen niets toedoen aan of afdoen van het Woord van God, de Bijbel. De Kanttekenaars bij de Statenvertaling zeggen: Dit is de laatste verzegeling van de goddelijkheid van dit boek, gevoegd met een bedreiging van Christus tegen degenen die tot dit boek iets zouden toedoen of afdoen. En dit is niet alleen een verzegeling van dit boek, maar is een slot van de gehele Heilige Schrift, daar Johannes de laatste van de apostelen geweest is, gelijk in zijn Evangelie ook dergelijk besluit is, Joh.20:30,31 en 21:24, en tevoren ook Mozes in zijn laatste boek dergelijk verbod van niets toe of af te doen, namelijk door enig menselijk gezag, had gesteld, Deut.4:2 en 12:32.

Wat wordt bedoeld met toedoen? Zelf eigen gedachten aan Gods Woord toevoegen en die voor Woord van God houden en als zodanig verkondigen. Wat wordt bedoeld met afdoen? Eigenhandig bijbelwoorden of -gedeelten schrappen, alsof zij geen Woord van God zijn. In beide gevallen wordt God miskend en onteerd. Wie zo doet kan naar recht Gods oordeel verwachten.

Kand. G. van Ginkel

Kand. G.A. van Ginkel

 • Geboortedatum:
  13-01-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Maartensdijk
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Pastoraal werk te Veen, Wijk (bij Heusden) en Groenekan.

Tags in dit artikel:

Openbaringprofetie
1 reactie
John61
11-10-2013 / 05:06
Serieuze vervolgvraag op het antwoord van de kandidaat: op welke wijze kan Johannes zijn uitspraak over toedoen of afdoen voor de hele Bijbel bedoeld hebben? Het boek Openbaringen is tussen 68 en 96 na Christus geschreven en de samenvoeging van de boeken van het Nieuwe Testament is van 367 na Christus, ca.300 jaar later, door bisschop Athansius van Alexandrie. Ik kom er maar niet uit. Misschien zie ik iets over het hoofd?

Terug in de tijd

Wanneer is het lijden van Christus begonnen? In meerdere dogmatische werken lees ik van Zijn geboorte en besnijdenis, ma...
geen reacties
09-10-2019
Pas zei iemand tegen me dat liefde een keuze is. Dat je ervoor kan kiezen om kwaad met goed te vergelden en voor je vija...
geen reacties
09-10-2010
Ik heb een vraag aan ds. A. Simons. Ik loop al langere tijd rond met deze vraag, die nog sterker is gaan leven na uw lez...
geen reacties
09-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering