Straf voor moord van Mozes

drs. J. Hoekman / 3 reacties

07-10-2013, 16:00

Vraag

Bij het lezen van Exodus 2:11-15 liep ik toch wel vast met het punt dat Mozes iemand heeft vermoord. Als ik dan de teksten uit Gen. 4:10 en Gen. 6:9 ernaast leg, dan rijst bij mij de vraag: moet Mozes niet gestraft worden voor de moord die hij heeft gepleegd?

Antwoord

Ik denk dat dit ook geldt van Paulus en van David en van Adam en van allen die een kind van Adam zijn. Hadden wij ook niet, net als Mozes, gestraft moeten worden. Jacobus leert dat iedere zonde voldoende reden zou zijn voor de HEERE God om ons te doden. En zegt ook Paulus niet, dat het loon op de zonde de dood is?

Mag ik u een wedervraag stellen? Hadden u, jij en ik niet gedood moeten worden? Of maken we nog steeds onderscheid tussen doodszonden en ‘gewone’ zonden? Mozes mocht uiteindelijk het beloofde land niet binnen. Dat lijkt toch een behoorlijke straf.

Er is maar een antwoord op deze vraag en die lezen we in Hebreeën 11 (11:23vv.). Door het geloof worden zelfs moordenaar behouden! Ook wij!

Met broederlijke groet,
Ds. J. Hoekman,
Van de Ark op Urk

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

moordMozes
3 reacties
adriano313
07-10-2013 / 17:03
Beste vragensteller,

Zonde begaan is wat anders dan zonde strafbaar stellen
In deze begintijd van Mozes was er geen wet zoals je die kent van de 10 geboden! Die werd pas later door God gegeven.
Mensen kunnen dus wel zondigen maar niet door God strafbaar worden gesteld, omdat er geen wet is die het veroordeelt.
Als er geen wetboek van strafrecht bestaat, kan je wel door het rode stoplicht rijden maar nooit gestraft of berecht worden...
Pas toen mensen hoogmoedig werden om te beamen dat ze alles wel even voor God zouden doen...(ex.19) pas toen kwam de wet. Want wij als (oude) mens zijn niet in staat om aan wat God stelt te voldoen en God vraagt ook niet aan ons om te voldoen...De enige die dat wel kon was Jezus. Hij was dus wel in staat

Daarom hebben wij de H.Geest gekregen. Zodat die ons helpt in onze nieuwe natuur en ons een focus geeft op Jezus (Rom 8). Wat een genade!

Interessante vraag!

grt
vlokje
07-10-2013 / 22:31
adriano313: Ik heb al veel raadselachtige bijbeluitleg gehoord in mijn leven, maar die van jou slaat wel alles. "Mensen konden wel zondigen, maar niet door God strafbaar gesteld worden" voor de wetgeving zeg je dat?.... hoe bedenk je het.. Zijn Adam en Eva niet gestraft, en heel de mensheid ten tijde van Noach, en wat te denken van een Sodom en Gomorra, die geen flauwe notie van God hadden... Nog geen 10 geboden te vinden, maar straffen genoeg.
Als we de bijbel lezen is er geen consequentie te vinden in het straffen van God. Wie en waarom wel en wie niet.
Wat ik me alleen afvraag is of God alleen maar genadig is naar de mensheid toe om niet iedereen met de eeuwige dood te straffen. Het lijkt mij dat Hij daarin vooral ook zijn eigen eer op het oog heeft. Wat zou het Hem baten als Hij straks een eeuwigheid Alleen over zou moeten blijven? Dat moet voor de Almachtige Schepper toch niet te verkroppen zijn. Ik kan God geen ongelijk geven door zoveel mensen te redden van de straf. Niet alleen onverdiende genade denk ik. Wat zou God belangrijker vinden Zijn eigen eer, of de redding van de mens?
Arco
09-10-2013 / 10:10
In de voorwaarden om te mogen reageren, mag je niet reageren in strijd met de deskundige. Maar ik kan er niet omheen dat er toch iets in het antwoord van drs. J. Hoekman zit, wat ik niet als juist kan vatten. Want als ik Numeri 20:12 lees, dan zie ik dat Mozes gestrafd wordt omdat hij de Steen sloeg en er niet tegen sprak, en dat daarom hij (Mozes) het land niet in mocht. Een behoorlijke straf voor een leider die al veertig jaar met een morrend volk rondging.

Daarom kan ik niet vatten dat de straf op de gepleegde moord door Mozes het verbod om het Beloofde Land in te gaan. Het is volgens mij wat in Numeri staat dat het verbod voor Mozes is om in te gaan in het Beloofde Land.

@adrian0313: ik geloof niet dat zonde straffeloos kan blijven. Want elke zonde is ingaan tegen de Wil van God. In Johannes 1:29 staat heel duidelijk dat de Heere Jezus de zonde der wereld zou gaan wegdragen. Daar staat dus niet het voorbehoud dat alleen de beleden zonden zouden worden weggedragen. Daar komt bij dat wij opgeroepen worden om (alle) zonden te belijden.

Maar het is de aanspraak op genade die ons mag vrijpleiten van de straf op de zonde. Wij mogen erfgenamen worden, dat staat ook in Romeinen 8. Dat kan alleen als wij geen schuld meer hebben. Wij kunnen die schuld niet voldoen, maar de schuld is al volbracht. En hetgene waar wij recht op hebben als erfgenamen ligt al klaar, kom! laten wij innen waar wij recht op hebben.

Terug in de tijd

Wij zijn aan het kijken naar een fijne Bijbel om met de kinderen te lezen. We kwamen uit bij de Samenleesbijbel. Nu is o...
3 reacties
07-10-2021
Ik slik al een tijdje citalopram. Ik ga zorgvuldig om met m’n medicijnen. Ik let erop dat ze niet rondslingeren. Wel heb...
1 reactie
07-10-2019
Beste vraagbeantwoorder. Mijn verkering is een tijdje geleden uitgegaan. We hadden bijna vier jaar een relatie en waren ...
3 reacties
07-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering