Levendmaking

Ds. A.T. Vergunst / 2 reacties

07-10-2009, 15:52

Vraag

Dominee Vergunst, u schreef onder andere het onderstaande als antwoord op een vraag: "Levendmaking is het werk van de Heilige Geest die door Gods’ Woord ons hart verandert van dood naar leven. Het is en blijft een geheim hoe precies de Heere Geest dat doet maar het is kenbaar uit de vruchten van het leven. Een van de beste passages in de Bijbel is Matt. 5:3-9. Daarin beschrijft de Heere Zelf wat de ware vruchten zijn als het gevolg van Zijn levendmaking. Deze zeven kenmerken beschrijven het geestelijke leven dat ieder kind van God zal leren kennen bij ervaring. Ik raad je daarom aan om die verzen grondig te bestuderen. Waarschijnlijk kan je al heel veel leren door Matthew Henry's commentaar ernaast te lezen. Als je liever wilt dat ik zelf iets meer over die verzen schrijf, dan lees ik het wel in een vraag." Zou u nog wat over de bovenstaande verzen willen schrijven? Kunt u de onderstaande verzen uitleggen? Bedankt! 1. “Blust den Geest niet uit.” 2. “Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.”

Antwoord

Beste vriend(in),

Ik zal proberen alleen de eerste vraag te beantwoorden. De laatste twee verzen moeten dan even wachten.

In de zaligsprekingen heeft de Heere een 'levengemaakt hart' beschreven. Het mooie van deze zeven zaligsprekingen is dat ieder kind van God zichzelf of haarzelf in deze zeven trekken van het geestelijke leven moet kunnen erkennen. Ik zeg dat er zeven zijn. Als je goed telt zie je dat er negen zijn. De laatste twee echter beschrijven niet de persoon maar de reactie van de wereld op de persoon die de Heere Jezus in de zeven trekken beschreef. Misschien dat Luther daarop zijn vierde kenmerk van de ware kerk op gebaseerd heeft. Hij noemde namelijk naast de zuivere prediking, bediening van de sacramenten en tucht, ook vervolging!

De zeven zaligsprekingen zijn ook niet zomaar in dat rijtje gezet. God de Heilige Geest heeft ook daarin de leiding gehad. De Heere Jezus als de Prediker is begonnen om het geestelijke leven (als gevolg van de levendmaking) te beschrijven met het begin van "armen van geest." Dat is niet hetzelfde als "geestelijk arm." Dat zijn we allemaal, maar van nature zijn we daar totaal blind en ongevoelig voor. Arm van geest is het gevolg van een ontdekking. De ontdekking dat je zondaar bent; dat allerlei zonden in je hart leven; dat alles in je leven tekort komt in het grote doel waar we voor geschapen waren. Deze ontdekking brengt een droefheid in het hart. Daarom beschrijft de Heere Jezus die als de tweede karaktertrek van het geestelijke leven. Laat ik even opmerken dat de Heere deze zaligsprekingen ook in de “tegenwoordige tijd” zet.
 
Dus er blijft een “arm van geest” en “droefheid” in het hart van iemand die de Heere heeft levendgemaakt. De droefheid zal niet altijd even intens zijn maar het is wel iets dat je in elke levendgemaakte ziel vindt. Waarom? Omdat we elke dag weer zondigen en de Heere tekort aan doen. Dat brengt een verdriet.

De derde zaligspreking is over de "zachtmoedigen." In het Engels, waar ik beter in thuis ben, is het “meek.” Dat betekent nederig, bukkend, geen eisen. Na de ontdekking van onze armoede, die ook onze schuld is, werkt de Heilige Geest een bukken en buigen van ons hart. We gaan de Heere toevallen. Hij kan niets kwaads doen. Wij alleen hebben alle kwaad gedaan. Maar daar blijft de “ellendekennis en ervaring” niet hangen. De reden dat we “arm zijn, bedroefd voelen” is omdat we beginnen te ontdekken dat er “geen gerechtigheid” is in ons hart en leven. Ik maak dat woord altijd eenvoudig door het als volgt samen te vatten: ge-recht-igheid (right-eousness in het Engels) heeft te doen met “recht (goed) te zijn en te doen”. Maar omdat ons hart “niet-goed/recht” is daarom kunnen wij ook nooit meer “goed/recht” doen. Dat is de armoede die we ontdekken, die ons drukt, die ons verdrietig maakt maar die ons ook hongerig en dorstig maakt.

En zo komen we tot de middelste van de zeven. Het is eigenlijk de "hartslag" van het geestelijke leven. Waar de Heere werkt, daar komt een honger en dorst om gerechtigheid. Niets kan ons hart verzadigen dan gerechtigheid, maar we kunnen dat niet in ons zelf vinden. Natuurlijk proberen we het wel, maar de ervaring leert ons dat we ons zelf niets van de gerechtigheid kunnen geven. Het is zo ook als je honger hebt. Je kan je honger niet met iets van je eigen lichaam stillen. Er moet van 'buiten' af iets komen. Zo ook in het geestelijke. Wat wij nodig hebben is alleen in Christus te vinden. Hij is immers de gerechtigheid van God. In Hem heeft God de gerechtigheid geschonken die wij zondaren nodig hebben en die Hij eist. Ons hart wordt daarom hongerig en dorstig naar de Heere Jezus. En die honger vind je in ieder kind van God. Geef mij Christus! Oh, dat ik Hem moge kennen, niet hebbende mijn eigen gerechtigheid (die Paulus en wij allemaal eerst in ons zelf had of zocht) maar Zijn gerechtigheid alleen. Ik noemde deze vierde zaligspreking het centrum van alles en zo is ook Christus en Zijn gerechtigheid het centrum van al het geestelijke leven.

De laatste drie kenmerken van de zaligsprekingen beschrijven de dankbaarheid, de heiligheid die elke kind van God nastreeft. Iemand die barmhartigheid heeft ervaren, die wordt ook barmhartig en zoekt dat ook aan anderen te geven. De “reinen van hart” zijn niet hen die geen zonden in hun hart meer hebben. Dat is alleen waar in de hemel hierna. Reinen van hart zijn hen die vanuit oprechtheid Gods’ naam zoeken te verheerlijken. Zo ook de vreedzamen die proberen echte vrede te brengen tussen mensen en hun God en tussen mensen en mensen. Zo in drie korte trekken beschrijft de Heere Jezus het essentiële van het leven van dankbaarheid.

Dat is een hele korte samenvatting van een prachtig gedeelte van Gods’ Woord. Ik hoop dat het tot heil van je ziel mag zijn.

De derde tekst waar je over vroeg past ook bij dit gedeelte. Petrus moedigde de lezers aan om toch te komen tot een verzekering van hun aandeel in Christus. Dat was ook het doel van de Heere Jezus. Merk wel dat Hij zeven keer zei dat zulke mensen zalig zijn (niet zullen zijn, of hopen te zijn, maar ZIJN!). En waarom zijn zij zalig? Omdat ieder kenmerk het onmiskenbare werk van Gods’ zaligmakende Geest is! En omdat er grote beloften zijn voor hen die zo mogen zijn. Lees die beloften zelf nog eens door in elke zaligspreking.

Hartelijke groeten vanuit Nieuw Zeeland,

Ds. A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief
2 reacties
Bergen
07-10-2009 / 20:05
Ik ken je niet, maar zo je vragen te lezen, worstel je met deze dingen.

Bid veel om het licht van de Heilige Geest of Hij je wil leren en leiden in al de
waarheid. En of Hij wil geven dat je de dingen uit Zijn Woord mag verstaan.
Waar de Heere werkt zal Hij je geen rust geven totdat je Hem mag kennen.
Dan alleen heb je werkelijk rust. Rust en steun nooit op je honger en dorst, zondeberouw, maar Hem te kennen is het leven, dat zegt de Heere Zelf in
het Evangelie van Johannes; Dit is het eeuwige leven, dat zei U kennen de Enige waarachtige God, Die Gij gezonden hebt.
Zelf weet je het vaak niet meer, zelf kom je er niet uit, maar als
Hij leert wordt je er zo van overtuigt dat je niet kunt twijfelen.

Van harte Gods zegen en Zijn licht
Roozemond
08-10-2009 / 18:14
Even kort iets over de tekst: Blust den Geest niet uit. Dit is God!
Het is dan ook niet vreemd dat we deze Geest niet moeten bedroeven, God heeft ons alles gegeven door deze Geest en Zijn werk.
We moeten dus leven naar Zijn geopenbaarde wil. Deze heilige en rechtvaardige wil van God. Als we daar niet in doorzetten dan bedroeven we de Geest.

Ook als we God nog niet kennen, kunnen we de Geest bedroeven door alsmaar door te leven zonder een wilsbesluit te nemen om Hem te dienen. 1maal houdt het kloppen op onze harten wel op. Haast je en spoed je om je levenswil want de tijd is nabij!

Terug in de tijd

Vorig jaar november ben ik geopereerd en er is een goedaardig gezwel weggehaald uit mijn borst. Deze borst kan heel geme...
geen reacties
07-10-2008
Geachte ds. M.W. Muilwijk. Onlangs las ik een antwoord van u over de vraag 'Geslachtsregister van Heere Jezus' hoe het n...
geen reacties
07-10-2019
Ik (vrouw van 54) heb hemochromatose (Feretinie stapeling) en slik ontzettend veel medicijnen voor o.a. hoge bloeddruk, ...
2 reacties
07-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering