Enkele vragen over het boek Samuël

Ds. J. van Rossem / geen reacties

17-07-2005, 00:00

Vraag

Enkele vragen over het boek Samuël. Als eerste 1 Samuël 5:6. Er wordt gezegd: Met spenen. Maar wat wordt hier mee bedoeld, want volgens mij wordt er in de bijbel over twee verschillende spenen gesproken; kinderen spenen en over de plaag met spenen.

Dan 1 Samuël 6:9. Gaat het hier over geloof? Kunnen wij, als wij een vraag hebben, of het Gode welbehaaglijk is, ook zo een soort test doen? Ik bedoel: als wij een keuze moeten maken en we laten iets gebeuren, gebeurt DIT, dan is het Gode welbehaaglijk, maar gebeurt DAT, dan is het Gode niet behaaglijk. Wij kunnen toch eigenlijk niet zo redeneren... is het wel? Want ik had een keer een vraag in mijn gedachte en zonder die vraag vroeg ik aan mijn zusje: JA of NEE? Ze vroeg: wat bedoel je... En ik zei: JA of NEE? Ze zei NEE, terwijl ik JA wilde. Had God ook door dit antwoord mij kunnen leiden? Wanneer wel, wanneer niet?

ADVERTORIAL

De leukste vacatures in het onderwijs

CNS Putten bruist. Samenbouwen wij aan het onderwijs van morgen, samen groeien wij. Want samen groeien verbindt. Wil jij met ons meegroeien? Dat kan! Want wij hebben nog een aantal vacatures en gemotiveerde en ondernemende onderwijsprofessionals kunnen wij goed gebruiken.

Meer info...

De leukste vacatures in het onderwijs

Antwoord

Hartelijk dank voor je vragen over 1 Samuël 5:6 en 1 Samuël 6;9. Een en ander bewijst me dat je met de Bijbel bezig bent  Ben je bezig met het lezen en bestuderen van het erste boek Samuël? De Heere zegene het.

Eerst 1 Samuël 5:6. Daar lezen we hoe de Heere de Filistijnen strafte door hen te slaan met spenen. Dat is nadat de burgers van Asdod, na al de bijzondere dingen, die gebeurd waren met het afgodsbeeld van Dagon, hadden begrepen dat de geheimzinnige ongevallen van hun afgod aan Israëls God te danken waren, maar dat ze geen maatregelen namen om die geduchte God te verzoenen. Nu worden ze op meer gevoelige wijze getroffen. Een epidemie breekt uit, waarschijnlijk een soort builenpest. Het Hebreeuwse woord kan ook gezwellen betekenen, terwijl volgens Joodse uitleggers het ook zo is dat deze gezwellen zich bevonden op de achterste delen van de mens. De kanttekenaren van de Statenvertaling spreken hier van aambeien. Verwezen wordt wel naar Psalm 78:6 waar staat dat de Heere Zijn wederpartijders sloeg aan hun achterste. Dat deze plaag uitermate pijnlijk was zegt het begin van vers 6, dat spreekt van de zware druk van de hand des Heeren en de ontzetting die dit bij de burgers van Asdod teweeg bracht. Ze mogen verstaan dat dit van de hand des Heeren komt en de kwaal dan pas zal vernaderen als de ark des Heeren bij hen blijft. Ze hebben de ark terug gestuurd, maar ze zijn niet tot bekering gekomen. Ze wilde wel van de zonden van hun afgoderij af, maar niet van de zonde zelf. De straf van spenen was veel minder dan de straf die ze verdienden. Ieder mens verdient de eeuwige straf. Het spenen van kinderen, waarover je vraag spreekt is heel iets anders. Daar gaat het over het voeden van kleine kinderen.

Daarnaast had je een vraag over 1 Samuël 6:9.De inwoners van Asdod hebben de ark op een wagen geladen, en zeiden: als de ark regelrecht naar Beth-Semes in Israél, wordt gebracht , is dat een teken van het feit dat het kwaad wat ze overkwam, door de Heere geschonken werd. Nu is het jouw vraag: hoe kunnen we weten dat wat we doen de Heere behaagt. Moet ik een test doen om te zien waar het uitkomt, opdat duidelijk worden of het van de Heere is.

Nu hadden de inwoners van Asdod niet, wat jij en ik hebben: Jij en ik hebben het Woord des Heeren waarin duidelijk staat wat de Heere wel of niet van ons wil. Ik denk hier heel duidelijk aan de tien geboden van de Heere. En als de uitleg van een gebod enige speling toelaat. Ik wil je doorgeven wat een oude christin mij eens adviseerde: als je niet weet wat je doen moet, kun je het nooit nauw genoeg en kun je het nooit moeilijk genoeg nemen. Als je uit twee of meerder mogelijkheden kiezen moet, kies dan datgene wat het meest tegen je in gaat. En bidt in dit alles: leer mij, o Heere, de weg door U bepaald.

Misschien dat je zusje “nee “tegen je ze in een zaak waarop je graag “ja” had willen horen, omdat de Heere je in dezen wilde leren te vragen wat in Zijn Woord stond..Vraag bovenal: leer mij Heere. Naar uw wil te wandelen.

Ik bid je de zegen van de Heere toe,  ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

Ds. J. van Rossem

 • Geboortedatum:
  04-03-1945
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Ds. van Rossem is op 7 maart 2013 overleden.

Tags in dit artikel:

Samuel
geen reacties

Terug in de tijd

Binnenkort hoop ik stage in Duitsland te gaan lopen. Mijn vraag is, is er in Duitsland een reformatorische kerk (iets ve...
geen reacties
17-07-2008
De Heere Jezus zegt in Matt. 5:32b dat als je een weggezondene trouwt, je echtbreuk pleegt. Wat betekent deze tekst? Bet...
geen reacties
17-07-2007
Beste dominee C. Harinck. Afgelopen zondag werd er in onze gemeente (Herkingen) een voorbereidingspreek gelezen van uw h...
geen reacties
18-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering