Belijdeniscatechese volgen

Ds. R. W. van Mourik / 12 reacties

26-09-2013, 09:55

Vraag

Aan een PKN-dominee. Voor mezelf had ik (meisje, 17 jaar, PKN) besloten dat ik volgend jaar pas op belijdeniscatechese zou gaan. Dan ben ik in de 'wereld', doe ik een studie in een drukke stad. Ik wil voor mezelf gewoon zeker hebben dat ik belijdenis kan gaan doen. Ook wil ik oprecht antwoord kunnen geven op de vraag of ik het eens ben met Gods Woord en de drie formulieren van enigheid. Daarom wil ik voor ik belijdenis doe de hele Bijbel gelezen hebben. Nu hoorde ik dat in een andere gemeente de dominee catechisanten advies gaf om naar belijdeniscatechese te gaan of de 'gewone' catechisatie te blijven volgen. Catechisanten die naar belijdeniscatechese 'mochten' van deze dominee daarheen omdat in belijdeniscatechese meer diepgang zit en de dominee vond dat ze die diepgang konden 'gebruiken'. Nu heb ik, met eerbied gezegd, er het laatste catechisatieseizoen er voor "spek en bonen" bijgezeten. Ik wist alles al en het niveau was te gemakkelijk. Dit laatste komt mede omdat ik op een reformatorische school waarop ik zit veel Bijbelonderwijs krijg. Bovendien was het onderwerp dat wij behandelde het hele jaar door (de Tien Geboden) ook het onderwerp waar de dominee in de avonddiensten een prekenserie over hield. Het is weliswaar zo dat de meeste jongeren in onze PKN-gemeente niet elke zondag of in ieder geval niet twee keer per zondag trouw naar de kerk komen. Dit alles maakt dat het niveau voor mij te laag ligt. Kunt u iets zeggen over de gehele situatie waarin ik zit? Mag ik naar belijdeniscatechese omdat daar meer diepgang in zit dan de 'gewone' catechisatie?

Antwoord

Als ik het goed begrijp heb je er moeite mee dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de 'gewone' catechisatie die geen diepgang zou hebben en de belijdeniscatechisatie wel. Eerlijk gezegd denk ik niet dat die dominee die catechisanten aanmoedigt om naar de belijdeniscatechisatie te komen dat bedoelt. Wel is het zo dat er op de belijdeniscatechisatie vaak persoonlijker en dieper over allerlei zaken wordt gesproken dan op de 'gewone' catechisatie. Het komt dan meer naar je zelf toe en je gaat er echt persoonlijk over na denken of je wel werkelijk gelooft en dan ook belijdenis mag doen. De 'gewone' catechisatie is vaak toch wat vrijblijvender. Dat wil niet zeggen dat deze catechisatie niet goed zou zijn of niet geestelijk genoeg zou zijn. Integendeel. Dat hoort daar ook zo te zijn. Als het goed is wordt op de 'gewone' catechisatie het verlangen gewekt om naar de belijdeniscatechisatie te komen en dan ook heel persoonlijk na te denken over het ja-woord wat uiteindelijk gegeven mag worden.

De andere problematiek die je noemt dat je zo weinig leert op de catechisatie heeft inderdaad te maken met het feit dat er zo'n groot verschil kan zijn in kennisniveau van de catechisanten. Dat is een lastig probleem voor mensen die catechisatie geven. De één weet alles al en de andere weet nog van niets. Het is natuurlijk wel jammer als je het gevoel hebt dat je met je meer weten over de Bijbel er voor 'spek en bonen' bij zit. Ik hoop in ieder geval dat je dat niet zult hebben als je de belijdeniscatechisatie gaat volgen.

Ds. R. W. van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belijdenis
12 reacties
Samanthi
26-09-2013 / 11:50
Ik vind het heel fijn dat je op jou leeftijd al zo bezig bent met het Woord van God, maar waarom wil je belijdenis doen?
Zeker weten dat je het eens bent met Gods woord en de drie formulieren lijkt me toch erg magertjes kind.
Je doet belijdenis van je geloof en vraagt toegang tot het Heilig avondmaal, ik weet dat dit in de loop van de eeuwen helemaal verwatert is, maar het belijdenis van het geloof doen is in de vroege kerk om deze rede ontstaan.
Lieve meis, bidt en zoek of je deel mag krijgen aan die lieve Borg!
Dat is de weg naar het doen van Belijdenis!
Heel veel zegen en ik ga voor je bidden!
AHHK76
26-09-2013 / 13:14
Er kan een groot (kennis)verschil zijn bij jongeren op de catechisatie. De situatie die jij schetst is wat dat betreft herkenbaar. Ik ken mensen die daarom inderdaad op belijdeniscatechisatie gingen, omdat ze op de gewone catechese uitgeleerd waren! Dit betekent niet dat je belijdenis moet doen. Het is niet raar als je bijvoorbeeld twee jaar deze groep volgt. Gods zegen toegewenst.
rotterdam
26-09-2013 / 13:20
@Samanthi ; Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid;
Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is ’t het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.

Erg magertjes ?

Klein geloof is waar geloof; want heeft onze Heere niet tot Petrus gezegd: "Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is?" Petrus had waar geloof; en toch was het klein geloof. Klein geloof is van boven geboren en behoort tot de geslachten van de gezaligden. Zelfs het zwakste geloof is wezenlijk geloof.
Overgenomen uit het boek: "De wonderen van de Heiland" van C.H.Spurgeon.
Samanthi
26-09-2013 / 17:50
@Rotterdam
Dit slaat niet op hetgeen ik schreef, belijdenis doen om dat je het ergens eens mee bent is mi niet de juiste keuze, je doet belijdenis van je geloof en idd kan dat geloof heel klein zijn, dat zal ik nooit ontkennen en ook aangevochten en laat er maar van alles op los.
Maar je doet wel belijdenis van het geloof, er zit een spanningsveld dat is waar, maar waarom hebben de meeste van ons, ikzelf inkluis, belijdenis van ons geloof gedaan en vervolgens nooit, of pas 30 jaar later, de dood van onze Heere verkondigd?
Dat heeft nl niet met een kleingeloof te maken.
rotterdam
26-09-2013 / 18:25
@Samanthi ; dit meisje zegt niet dat ze belijdenis gaat doen.
Ze zegt " ik heb besloten dat ik volgend jaar pas op belijdeniscatechese zou gaan. Ik wil voor mezelf gewoon zeker hebben dat ik belijdenis kan gaan doen. Ook wil ik oprecht antwoord kunnen geven op de vraag of ik het eens ben met Gods Woord en de drie formulieren van enigheid. Daarom wil ik voor ik belijdenis doe de hele Bijbel gelezen hebben.

U zegt "Maar waarom hebben de meeste van ons, ikzelf inkluis, belijdenis van ons geloof gedaan en vervolgens nooit, of pas 30 jaar later, de dood van onze Heere verkondigd?Dat heeft nl niet met een kleingeloof te maken".

Ik vraag u "waar heeft het dan mee te maken ?".

Toen u belijdenis deed, was dat een verzinsel van uzelf ? van de satan ? of heeft de Here u geroepen tot belijdenis ? Was het mosterdzaadje reeds gezaaid ?

Ik zeg tegen onze jonge zuster van 17 jaar die gaat studeren in de drukke stad ;
Goed plan - volg het advies van Ds. van Mourik - ga naar de belijdenis catechisatie.
Goed plan, lees de bijbel, bestudeer de belijdenis geschriften van de kerk.
En ik hoop (en bid) dat je geroepen mag weten toe te treden tot Gods kerk,
tot de gemeenschap van de zusters en broeders want daar is het leven goed.
vlokje
26-09-2013 / 21:25
Rotterdam: en als je belijdenis hebt gedaan, en vervolgens de christelijke kerk vaarwel hebt gezegd? In alle eerlijkheid weet ik dat ik toen verre van oprecht was, en het mijn onvolwassen, automatische klakkeloze overname van opgelegde denkbeelden was, zonder dat ik ooit zelf had leren nadenken.
rotterdam
26-09-2013 / 23:46
@vlokje ; Jij en ik - toen - onze jonge mensen nu, leven in een wereld vol verwarring.
De gemeente is de kudde - de schapen en de lammeren.
Dartelende speelse lammeren. Laten we toch a.u.b. wat begrip tonen.
Laten we onze jonge mensen helpen om, zoals jij zegt, zelf te leren nadenken.
Maar vooral laten we ze opwachten, aan de deur van Gods kerk met wijd gespreide armen.
Welkom - welkom in de gemeenschap der heiligen.

Toen jij "de kerk vaarwel" zegde - wat is er daarna gebeurd ? Wie heeft je weer thuisgebracht ?
Was het misschien "HIJ" waarop je "ja" gezegd heb bij je belijdenis ?

Psalm 139 vers 4 is echt waar.

Waar zou ik Uwen Geest ontvliên?
Waar zou m', o HEER, Uw oog niet zien?
Al voer ik op naar 's hemels trans,
Daar zijt Gij, daar vertoont G' Uw glans;
Al daald' ik zelfs ter helle neder,
Daar vond ik ook Uw aanschijn weder.
vlokje
27-09-2013 / 11:10
rotterdam: we dwalen teveel af. Het doet vraagsteller geen recht als wij hier verder gaan discussieren. Ik wil best van gedachten wisselen maar dan niet hier.
Samanthi
28-09-2013 / 13:03
@Rotterdam
Ik spoor deze 17 jarige aan om een Borg voor haar ziel te zoeken en niet om toe te treden tot de kerk, het is heel goed dat zij de Schriften onderzoekt, want deze getuigen van deze Borg! Zo kan ze Hem vinden.
Maar ik wil haar en alle ander jeugd zeggen dat het eens zijn met de leer (3formulieren) en de bijbel, niet genoeg is.
Ik wilde dit meisje beslist niet onderuit halen! Maar wijzen op onze Lieve Zaligmaker! AL is het heel klein en nietig, maar als ze Hem heeft heeft ze alles!
rotterdam
28-09-2013 / 15:06
@Samanthi Ik spoor deze 17 jarige aan om een Borg voor haar ziel te zoeken - als ze Hem heeft heeft ze alles!

Dat zijn we dan eens, dus is het een goed idee om de belijdeniscatechese te gaan volgen.
MUS
29-09-2013 / 21:12
Veel kerken delen catechesegroepen in op natuurlijke leeftijd. Het zou beter zijn om dit op geestelijke leeftijd te doen! In het (passend) onderwijs heet dat afstemming!
emaildfj1atgmailpuntcom
01-10-2013 / 09:40
Hallo Vraagsteller,

Het is goed dat je de hele bijbel door wilt lezen. Zijn er bepaalde punten in de formulieren van enigheid waar je aan twijfelt?
De ene kant is de juiste leer. De andere kant is de juiste manier van leven. Ik kan me voorstellen dat het in een drukke stad in de "wereld" niet altijd eenvoudig is om je naar God uit te strekken en volgens zijn wil te leven. Vooral ook omdat andere studenten vaak de wereld liefhebben. Maar wij mogen de wereld niet liefhebben. Hoe is dat voor jou? Vind je dat moeilijk?
Johannes schrijft:
1 Joh. 2: 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Reactie: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

Beste Marijke Rots, ik zit met het volgende 'probleem'. Al van jongs af aan vind ik het moeilijk om met mijn medemensen ...
2 reacties
26-09-2012
Aan een dominee van de HHK. “Worden als een kind”, is iets wat meerdere malen in de Bijbel beschreven staat. Wat beteken...
geen reacties
26-09-2014
Ik zit elke week weer in mijn maag met de collectes in de kerk. Echt, ik wil graag bijdragen, maar omdat we een paar onv...
18 reacties
27-09-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering